Amlodipin Actavis on lääke, jota käytetään kohonneen verenpaineen eli hypertension ja rintakivun (angina pectoriksen) hoitoon. Sen vaikuttava aine on amlodipiini, joka luokitellaan kalsiumkanavan salpaajaksi.

Tämä lääke alentaa verenpainetta tehokkaasti. Koska Amlodipin Actavista voidaan käyttää moneen tarkoitukseen, myös annostus vaihtelee sen mukaan; Amlodipin 5 mg ja 10 mg.

Sisältö:

Mikä on hypertensio eli kohonnut verenpaine?

Korkea verenpaine tarkoittaa valtimoissa eli sydämestä verta poispäin kuljettavien verisuonten sisällä vallitsevaa korkeaa painetta. Verenpainetaudin oireet voivat olla huomaamattomat, mutta paineen takia se voi lisätä riskiä verisuonten halkeiluun. Myöhemmin riski myös muiden sydän- ja verisuonitauteihin sekä sydänkohtaukseen ja aivohalvaukseen kasvaa. Siksi onkin tärkeää pitää omasta elimistöstä huolta niin, että verenpaine pysyy terveellisellä tasolla. Lue lisää kohonneesta verenpaineesta.

Miten kalsiumsalpaaja Amlodipin Actavis toimii?

Amlodipin Actavis perustuu sen vaikuttavaan aineeseen, amlodimpiiniin. Kuten mainittu, kyseessä on kalsiumsalpaaja, joka estää kalsiumin pääsyä verisuonten seinämien soluihin. Tällöin verisuonten paine laskee, kun verelle on enemmän tilaa.

Kun verenpaine on saavuttanut normaalin tason, vakavien seurausten riskit vähenevät. Riskejä ovat esimerkiksi verihyytymät, aivoverenvuodot ja arterioskleroosi. Myös veren virtaus sydämeen kasvaa niin, että se toimii optimaalisesti.

Lääkkeen käyttö

On tärkeää, että käytät tätä lääkettä aina lääkärin ja apteekkihenkilökunnan ohjeen mukaan. Jos olet epävarma annostuksesta, älä epäröi kysyä asiasta.

Yleisin Amlodipin Actavis -lääkkeen aloitusannos on 5 mg kerran päivässä. Tarvittaessa annosta voidaan nostaa 10 mg:aan kerran päivässä. 10 mg tabletti voidaan myös jakaa osiin, jos sinulla on vaikeuksia niellä se kokonaisena.

Tässä yleisimpiä käyttöohjeita:

 • Ota lääke ennen tai jälkeen aterian
 • Ota lääke joka päivä samaan aikaan veden kanssa
 • Älä ota Almodipin Actavis -valmistetta greippimehun kanssa
 • Jos olet ottanut liian suuren annoksen tai vaikka lapsi on ottanut lääkkeen, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai myrkytyskeskukseen
 • Jos unohdat ottaa annoksen, jätä se väliin ja jatka sitten käyttöä normaalisti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen annoksen

Kenelle lääke sopii?

On useita tapauksia, jolloin tämän lääkkeen käyttöä ei suositella. Älä käytä lääkettä, jos:

 • Olet allerginen jollekin lääkkeen ainesosalle
 • Sinulla on hyvin matala verenpaine
 • Sinulla on sydämen läpän ahtauma
 • Sinulla on sydäninfarktin aiheuttama sydämen vajaatoiminta

Kerro lääkärillesi, jos sinulla:

 • On ollut äskettäin sydäninfarkti
 • On sydämen vajaatoiminta
 • Vaikea-asteinen verenpaineen kohoaminen eli hypertensiivinen kriisi
 • Maksasairaus
 • Olet iäkäs ja lääkkeesi annostusta joudutaan lisäämään
 • Olet raskaana

Käyttö muiden lääkkeiden kanssa

Kerro lääkärille, jos olet äskettäin käyttänyt tai käytät jotakin seuraavista lääkkeistä.

 • ketokonatsoli, itrakonatsoli (sienilääkkeitä)
 • Ritonaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri (ns. proteaasin estäjät, joita käytetään HIV-infektioiden hoitoon)
 • Rifampisiini, erytromysiini (antibiootteja)
 • Mäkikuisma (Hypericum perforatum)
 • Verapamiili, diltiatseemi (sydänlääkkeitä)
 • Dantroleeni (vaikea-asteisiin elimistön lämpötilahäiriöiden hoitoon käytettävä infuusio)
 • Simvastatiini (korkean kolesterolin laskemiseen)
 • Takrolimuusi (elimistön immuunivasteen seuraamiseen, auttaa elimistöä hyväksymään siirretyn elimen)
 • Klaritromysiini (bakteeri-infektioihin)

Amlodipin ja alkoholi

Kliinisissä tutkimuksissa ei ole todettu alkoholin vaikuttavan Amlodipiiniin1. Käytä kuitenkin alkoholia aina maltillisesti.

Amlodipin haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös Amlodipin Actavis voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Vaikka niitä ei esiinny kaikilla, on niiden mahdollisuudesta hyvä olla tietoinen kaiken varalta. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat:

 • Päänsärky, huimaus, uneliaisuus
 • Sydämentykytys
 • Punastuminen
 • Vatsakipu, pahoinvointi
 • Nilkan turvotus (edeema), väsymys

Jos jokin näistä Almodipinin haittavaikutuksista muuttuu vakavaksi tai saat allergisen reaktion lääkkeen käytöstä, ota välittömästi yhteys lääkäriin tai hätäkeskukseen2. Tarkemman listan mahdollisista haittavaikutuksista löydät virallisesta pakkausselosteesta.

Osta lääke netistä

Nykyään on mahdollista ostaa myös reseptilääkkeet netistä. Tämä tapahtuu kätevästi nettiklinikan kautta, jolloin reseptimääräys tehdään etäyhteyden välityksellä. Jos resepti myönnetään, lääke toimitetaan sinulle parissa päivässä.

Amlodipin hinta

Tästä lääkkeestä on olemassa useita eri verisoita: Amlodipin Actavis:n lisäksi myös Amlodipin Orion ja Almodipin Sandoz. Amlodipin Actavis 5 mg pakkaus, joka sisältää sata tablettia, maksaa noin kuusi euroa. 10 mg pakkaus, joka sisältää sata tablettia, maksaa noin seitsemän euroa.

Lähteet:

 1. Valmisteyhteenveto – SPC
 2. Lääkkeen pakkausseloste – SPC