“Tupakoinnin lopettaminen on maailman helpoin asia. Tiedän, koska olen itse tehnyt sen tuhansia kertoja.”

Mark Twainin taannoinen kommentti tupakoinnin lopettamisesta osui naulan kantaan. Monet tupakoijat ovat yrittäneet lopettaa ja huomanneet, että se ei käykään kovin helposti, jos tupakanpoltosta on tullut osa päivittäistä rutiinia. Monet haluaisivat lopettaa, mutta eivät siinä onnistu.

Sisältö:

Tupakointi Suomessa

Tilastojen mukaan tällä hetkellä Suomessa työikäisistä miehistä 17 prosenttia ja naisista 14 prosenttia polttaa tupakkaa päivittäin. 15-84-vuotiaista suomalaisista 875 000 polttaa tupakkaa joka päivä.1 Tupakointi ei ole mikään pieni paha, vaan siihen kuolee Maailman terveysjärjestön WHO:n arvion mukaan noin kuusi miljoonaa ihmistä joka vuosi.2

Tupakointi on suurin estettävissä oleva terveysriski halvauksille, sydänkohtauksille, syövälle, imeväiskuolleisuudelle ja hengitystiesairauksille. Sen lopettaminen pienentää näitä riskejä huomattavasti ja siten hyödyttää jokaista tupakoitsijaa.

”Tupakointi tappaa”

Tämän toteamuksen on kuullut varmasti jokainen. Savukkeiden epäterveellisyydessä ja mahdollisessa tappavuudessa ei ole mitään uutta. Riippuvuuden yksi tunnusmerkki onkin, että halu saada uusi annos nikotiinia on suurempi, kuin haitallisten terveysvaikutusten oireiden pelko.

Tullin mukaan Suomessa poltettiin joulukuun 2013 ja marraskuun 2014 välillä 4 317 miljoonaa verollista savuketta ja lisäksi suomalaiset toivat ulkomailta noin 470 miljoonaa verovapaata savuketta.3 Näistä luvuista on helppo laskea, että vaikka satunnaisten tupakoijien osuus otettaisiin myös huomioon, voitaneen todeta, että päivittäin tupakoivat ihmiset polttavat keskimäärin yli kymmenen savuketta päivässä. Tästä luvusta on helppo nähdä tupakoinnin riippuvuutta aiheuttava luonne ja se, että sen lopettaminen on vaikeaa.

Tästä huolimatta tupakoijien osuus on Suomessa viime aikoina vähentynyt, miesten keskuudessa jo 1980-luvulta asti ja naisillakin viime vuosina. Toisaalta tämä johtuu siitä, että yhä harvemmat nuoret ryhtyvät tupakoimaan ja toisaalta siitä, että osa tupakoijista onnistuu kuin onnistuukin lopettamaan.

Tupakanpolton lopettaminen voi vaatia monta yritystä, irtiotto ei onnistu päivässä

Kuten kaikki sitä yrittäneet tietävät, tupakanpolton lopettaminen ei ole helppoa, mutta se kannattaa päivä päivältä. Suuri osa tupakoijista on kuitenkin yrittänyt, tai ainakin harkinnut yrittävänsä, sitä. Joidenkin arvioiden mukaan joka kolmas tupakoija on yrittänyt vakavasti lopettaa polttamisen viimeisen vuoden aikana. Onnistumisprosentit ovat varsin erilaisia ja riippuvat näkökulmasta ja siitä onko tupakoinnin onnistunut lopettamaan, kun on ollut tupakoimatta kuukauden vai kymmenen vuotta.

Kuten minkä tahansa riippuvuuden kanssa, ratkeaminen ja uudelleen aloittaminen on mahdollista vielä vuosien päästäkin. Yli puolet tupakoitsijoista haluaisi savuttoman elämän, mutta halun ja lopettamisen yrittämisen välillä on usein monia (teko)syitä. Elämä tupakoinnin lopettamisen jälkeen on kuitenkin sen arvoista.

Savukkeiden positiiviset vaikutukset ovat harhaluuloja

Yleinen syy, jolla savukkeiden polttamisen jatkamista perustellaan, ovat tupakan stressiä vähentävät ja mielialaa parantavat vaikutukset. Monet tupakoitsijat ovat myös sitä mieltä, että tupakka vähentää ahdistusta ja masentunutta mielialaa.

UK Centre for Tobacco and Alcohol Studies julkaisi vuonna 2014 tutkimuksen, jossa tutkittiin tupakoinnin lopettamisen ja henkisen hyvinvoinnin välistä yhteyttä. Tutkijat totesivat, että tupakoinnin lopettaminen paransi tutkittavien mielenterveyttä, masennusvaiheet laantuivat ja yleinen elämänlaatu parani huomattavasti. Ajatus siitä, että savukkeilla olisi positiivinen vaikutus psyykelle, on siis harhaluulo. Todellisuus on itse asiassa päinvastainen, tupakoitsijat ovat onnettomampia ja tupakoimattomat onnellisempia. Tupakoinnin lopettamisella on siis enemmän hyötyjä kuin haittoja.

Tupakoinnin lopettamisen suunnitelma ja metodi

Tupakoinnin lopettaminen vaatii kovaa itsekuria ja vahvaa halua lopettaa, erityisesti jos olet tehnyt sitä jo pidemmän aikaa. On kuitenkin olemassa monia metodeja, jotka auttavat tupakoinnin lopettamisessa sekä henkisesti että fyysisesti. Mikä tupakoinnin lopettamisessa auttaa parhaiten, riippuu usein henkilöstä. Sen takia kannattaa suunnitella lopettamista jo etukäteen ja miettiä millainen toimintasuunnitelma sopii itselle parhaiten. Tupakoinnin lopettamiseen on olemassa monia metodeja ja apukeinoja, kuten hypnoosi, akupunktio, seminaarit, kirjat, nikotiinivalmisteet ja lääkkeet.

Kun oman metodin tai metodien yhdistelmän on valinnut, oma sitoutuminen lopettamiseen on avainasemassa. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että vaikka erilaisia lopettamisessa auttavia metodeja on paljon, ei kannata käyttää seuraavaa vuotta oman, itselle parhaiten sopivan, tavan löytämiseen, koska tällöin usein metodin etsimisestä muodostuu vain yksi uusi tekosyy lykätä lopettamista tulevaisuuteen. Lopullista tavoitetta, eli savutonta elämää, ei kannata unohtaa eikä hukata, vaikka pienet takaiskut silloin tällöin ovatkin luonnollinen osa prosessia. Ne eivät tarkoita, että savuton elämä olisi saavuttamaton mahdottomuus.

Lääkkeet tupakoinnin lopettamiseen

On tärkeää erottaa toisistaan tupakoinnin lopettamiseen tarkoitetut lääkkeet ja nikotiinikorvaushoito, johon kuuluvat nikotiinipurukumit ja pastillit. Nämä lopettamislääkkeet ovat reseptilääkkeitä, jotka eivät sisällä nikotiinia, toisin kuin perinteiset nikotiinikorvaushoidot.

Tällä hetkellä markkinoilla on kaksi saatavilla olevaa tablettivaihtoehtoa – Champix, jonka vaikuttava aine on varenikliini ja Zyban, jonka vaikuttava aine on bupropionihydrokloridi. Näillä kahdella on erilaisia toimintamekanismeja ja siksi niillä on omat hyötynsä ja haittansa, minkä takia on erittäin suositeltavaa neuvotella lääkärin kanssa ennen valinnan tekemistä.

Lähteet:

  1. Aikuisväestön tupakointi – THL
  2. Tobacco – WHO
  3. Tupakkatilasto 2016 – THL