Crestor er et legemiddel som brukes ved for høyt kolesterol. Det er en av de mest brukte kolesterolsenkende medisinene. For høyt kolesterol kan komme av forskjellige årsaker, og i noen tilfeller er medisin nødvendig for å holde nivået under kontroll. Legemidler er mye brukt verden over, og kommer i forskjellige doser alt etter behov, slik at behandlingen kan tilpasses den enkelte.

Informasjon på denne siden

Hvorfor bruke Crestor?

For høyt kolesterol kan være en medvirkende årsak til hjerte- og karsykdommer som slag og blodpropp. Dette fordi når det er for mye fett i blodet, som kan være tilfellet ved for høyt kolesterol, så kan det hope seg opp i blodårene. Det betyr at blodet ikke kommer ordentlig igjenn.

Crestor kan hjelpe til med å senke kolesterolinnholdet i blodet slik at risikoen for at fettopphopning blir lavere. Det kan derfor hjelpe deg med å gjenskape balanse i kroppen og senke risikoen for alvorlige komplikasjoner.

Kolesterolinnholdet i blodet kan i noen tilfeller senkes ved hjelp av livsstilsendringer, men hvis disse endringene har gitt gode nok resultater så er det ofte nødvendig med medisin. Crestor blir brukt som ett av flere initiativer for å senke kolesterolet i blodet. 1

Hvordan virker Crestor

Crestor inneholder den aktive ingrediensen Rosuvastastin som hemmer kroppens dannelse av kolesterol. Dermed blir kolesterolet i blodet redusert og kolesteroltallet faller. Når man har mindre fett i blodet reduseres risikoen for blodpropp i hjertet eller andre organer, og risikoen for plutselig hjerteinfarkt- eller slagtilfeller minskes.

Det ta omtrent fire uker før medisinen har oppnådd sin fulle effekt i kroppen.

I tillegg skal legemidlet tas som supplement til et sunt kosthold med lavt innhold av mettet fett. Det er derfor en del av en større behandlingsform som skal bidra til å senke risikoen for blodpropp.

Hvordan brukes legemidlet?

Medisinen finnes som tabletter, og derfor lett å innta. Hvilke dose du skal bruke er avhengig av din helsetilstand og formålet med behandlingen. Det vil si at det varierer fra person til person basert på blant annet hvor høyt kolesterolet ditt er.

De fleste vil starte med en dose av Crestor på 5 mg eller 10 mg i en gang i døgnet.

Heretter kan det oppjusteres til 10-20 mg i døgnet. Det er viktig å være oppmerksom på at man ikke kan bruke mer enn 40 mg i døgnet.

Etter fire ukers behandling vil effekten være på sitt maksimale. Derfor kan man på dette tidspunktet justere dosen så den tilpasses til individet.

I noen tilfeller starter man med en lavere dose på 5 mg. Dette gjelder blant annet for personer over 70 år og for personer med dårlige nyrer eller risiko for muskelsvekkelse.

Crestor bivirkninger

Det er forskjellig fra person til person hvordan man reagerer på forskjellige ingredienser i legemidler. Som med alle legemidler kan det forekomme bivirkninger ved bruk av Crestor. Mange vil ha et problemfritt behandlingsforløp, mens andre kan få bivirkninger. Hvis det oppstår mange bivirkninger kan et annet legemiddel mot for høyt kolesterol være en løsning.

De mest vanlige bivirkninger med dette legemidlet, som rammer høyst 10 av 100 er:

  • Utmattelse
  • Forstoppelse
  • Kvalme
  • Magesmerter
  • Diabetes
  • Hodepine
  • Svimmelhet
  • Skum i urinen

I sjeldne tilfeller kan det forekomme mer alvorlige bivirkninger. Dette kan annet være betennelse i bukspyttkjertelen, muskelsykdom eller allergiske reaksjoner samt andre tilstander. Les alltid pakningsvedlegget før du starter behandlingen.

Hvem passer denne behandlingen for

Hvis du har fått målt for høyt kolesterol i blodet og livsstilsendringer ikke har hjulpet tilstrekkelig så kan Crestor bidra til å redusere kolesterolet. Det skal tas samtidig som du gjør livsstilsendringer som kan bidra til å senke kolesterolet. 2

Hvis du er i risikosonen for å utvikle diabetes skal legemidlet brukes med forsiktighet. Statiner legemidlet gir økt risiko for å utvikle diabetes, og hvis du allerede er i risikogruppen er det viktig å være oppmerksom.

Utover dette er det forskjellige andre sykdommer og tilstander du skal være oppmerksom på hvis du vil starte behandling med dette legemidlet. Dette gjelder blant annet nedsatt leverfunksjon, tidligere leversykdommer eller ved stor alkoholmisbruk, hvor levere er under et stort press.

Noen legemidler kan heller ikke brukes sammen med kolesterolsenkende medisin. Gi derfor alltid alle opplysninger til din lege om hvilke sykdommer du har og legemidler du allerede bruker.

Er du gravid eller ammer, bør du ikke bruke legemidlet.

Hvordan starter du behandlingen?

Har du fått konstatert for høyt kolesterol og hvis livsstilsendringer ikke har vært nok til å få det senket, så kan du gå til legen og få utskrevet en resept på Crestor. Legen skal først undersøke om du er egnet til behandlingen. Er du det kan du få en resept på den dosen som legen finner passende for din situasjon og gå på apoteket og hente medisinen.

Hvis du allerede vet hvilken dose du skal ta og har fått sjekket kolesterolet ditt kan få tilsendt behandlingen via en online klinikk. Det skjer ved at du gjennomgår en online konsultasjon som i etterkant blir vurdert av en lege. Hvis legen mener du er egnet til behandlinge vil en resept bli utstedt online og behandlingen blir sendt direkte hjem til deg.

Når du starter behandlingen så må du alltid ta den dosen legen har foreskrevet. Den kan justeres senere. Merker du ubehag eller alvorlige bivirkninger, ta kontakt med lege.

Kilder: 

  1. Medisin mot kolestrol – Felleskatalogen
  2. Egenskaper og bivirkninger – Felleskatalogen