Diflucan er et soppmiddel som effektivt kan behandle soppinfeksjoner på kroppen. Det er en behandling som ofte brukes til hudsopp, men den kan også brukes til soppinfeksjoner i munnhulen, vagina eller blodet. Diflucan fungerer bredt og kan derfor behandle soppinfeksjoner forårsaket av både gjærsopp, mugg og andre soppinfeksjoner som kan gi hudsopp.

Informasjon på denne siden

Sopp er ikke farlig, men det kan forårsake irriterende symptomer som kløe og rødhet og kan også være kosmetisk irriterende. Noen typer hudsopp går bort av seg selv etter en stund, men med riktig behandling kan du kvitte seg med soppinfeksjoner raskere. Les mer om Diflucan her.

Hvordan fungerer Diflucan?

Det tilhører en gruppe medisiner som kalles antimykotika som brukes mot nettopp soppangrep og den aktive substansen flukonazol. Stoffet går inn og ødelegger soppens cellevegger, noe som forårsaker at soppcellene dør. Deretter kan kroppen finne sin naturlige balanse igjen. 1

En soppinfeksjon er en ufarlig tilstand som kan forårsake irriterende symptomer. Infeksjonen i huden er en overfladisk betennelse forårsaket av mugg- eller gjærsopp.

Soppen kan blant annet gi ringorm, som viser seg som skjellende ringer på huden, lyskesopp eller negelsopp.

Infeksjoner med gjærsopp skyldes candidiasoppen, som kan forårsake betennelse i huden eller slimhinnene. Dette kan blant annet være i skjeden eller munnen.

En siste type er soppen pityrosporose, som fremstår som potyriasis versicolor-soppinfeksjoner i huden. Det er vanligvis sett som brune eller hvite flekker eller flekker på huden, spesielt på baksiden, brystet eller armer.

Diflucan kan ramme soppinfeksjoner bredt, og kan derfor effektivt behandle ulike typer soppinfeksjoner.

Hvordan bruke Diflucan

Behandlingen er tilgjengelig som en oral utblanding til drikking. Det betyr at det virker i hele kroppen, og er derfor ikke lokalt aktiv, slik det er tilfelle med krembaserte fungicider. Løsningen vil typisk bli laget på apoteket. Ellers kan en veiledning leses i pakningsvedlegget. Legemidlet kan tas med eller uten mat, avhengig av din preferanse.

Hvor mye av medisinen du må ta og hvor lenge vil avhenge av hvilken type sopp du skal behandles for. Derfor er det viktig at du er sikker på hva slags sopp det handler om. Ofte kan legen din evaluere i henhold til dine symptomer, hvilken type medisin du trenger. De fleste typer hudsopp er ganske karakteristiske.

Diflucan mot sopp i huden

Ved sopp i huden er normal dose 50 mg i døgnet eller alternativt 150 mg i uken i 4-6 uker.

Er det snakk om sopptypen pityriasis versicolor er dosen vanligvis 50 mg daglig i 2-4 uker eller alternativt 300 mg i uken i 2-3 uker.

Sopp i skjeden

Hvis du lider av sopp i skjeden, bør du ta en dose på 150 mg som en enkelt dose. Hvis det er et tilbakevendende problem, kan du ta 150-300 mg med 1-4 ukers mellomrom. Dette må gjøres i opptil 6 måneder.

Sopp i munnen

Sopp i munnen skal behandles med 50-100 mg i døgnet i 1-2 uker. Hvis du har nedsatt immunforsvar eller legen din har foreskrevet en langtidsbehandling, bør behandlingen fortsette i 6-8 uker.

Negelsopp

Sopp i neglene er vanligvis litt vanskeligere å bekjempe, og krever derfor litt lengre behandlingstid. For sopp i tåneglene, ta 150 mg i uken i 6-12 måneder. I neglene er det 150 mg per uke i 3-6 måneder.

Les alltid pakningsvedlegget og følg legens instruksjoner om bruk av produktet, ettersom det kan være individuelt.

Hvis du har glemt en dose, må du ikke ta en dobbel dose for å kompensere. Hvis du har tatt for mye av medisinen i forhold til den foreskrevne dosen, kontakt lege.

Har behandlingen med Diflucan noen bivirkninger?

Som alle andre legemidler kan det være noen bivirkninger med diflucan. Det er blant annet derfor at den er på resept slik at en lege kan vurdere om du er egnet til behandling eller ikke. De fleste vil ikke oppleve plagsomme bivirkninger og vil ha et helt problemfritt behandlingsforløp, men det er fortsatt en god idé å vite hvilke som bivirkninger som kan oppstå.

De vanligste er diaré, kvalme, leverpåvirkning, magesmerter, oppkast, hodepine og hudutslett.

Det er maksimalt 10 av 100 som vil oppleve disse. Mer alvorlige bivirkninger kan også oppstå, men det skjer svært sjelden. Få en komplett liste over mulige bivirkninger i pakningsvedlegget som du bør lese før du begynner behandlingen. 2

Hvem er egnet for behandling?

De fleste som er rammet av soppinfeksjoner i hud, munn, negler eller skjeden, kan benytte seg av denne typen behandling. Noen mennesker må imidlertid ta denne medisinen med forsiktighet, da det kan øke risikoen for bivirkninger. Dette gjelder for eksempel nedsatt nyre- eller leverfunksjon eller problemer med hjerterytmeforstyrrelser.

Hvis du er gravid eller ammer, bør du bare bruke soppbehandling i spesielle tilfeller der en lege har godkjent det.

I tillegg er det en rekke andre medisiner bør ikke tas samtidig med diflucan. Derfor bør du alltid informere legen din om alle legemidler du tar og din helsetilstand.

Hvem bør ikke bruke dette legemidlet?

Legemidlet kan brukes av både menn og kvinner over 18 år som opplever soppinfeksjon på kroppen. Du bør likevel unngå å bruke dette legemidlet dersom du:

  • er allergisk mot noen av ingrediensene
  • bruker antihistaminer som for eksempel ved allergier
  • bruker kinidin
  • bruker cisaprid
  • bruker primozid
  • bruker erytromycin

Hva er fordelene?

Noen soppinfeksjoner kan gå bort av seg selv igjen. Dette inkluderer ringorm og andre hudsopper. Men ofte kan det ta lang tid, og her kan diflucan øke hastigheten på prosessen betydelig. For andre sopptyper, som negelsopp, forsvinner soppen sjelden i seg selv, og et effektivt fungicid er derfor nødvendig.

Når soppen har blitt angrepet, vil de dø, og du vil derfor raskt komme tilbake til din normale balanse. Legemidlet bidrar til å finne kroppens naturlige balanse, slik at plagene dine forsvinner og huden din vil bli bra igjen.

Du kan bruke legemidlet til korte behandlinger av soppinfeksjoner eller tilbakevendende soppinfeksjoner som krever langvarig behandling.

Diflucan mot hudsopp online

Det er mulig å kjøpe diflucan på en nettklinikk hvor en lege vil vurdere om du er egnet til behandling. Hvis du er egnet til behandling, vil legen din skrive ut en resept i ditt navn, og så vil en behandling bli sendt direkte til deg via post. Du kan også gå til din egen lege og motta resept for behandling som du senere kan hente på apoteket.

Kilder:

  1. Flukonazol – Legemiddelhåndboka
  2. Pakningsvedlegg– Felleskatalogen