Mange er plaget av kløe og utslett i huden. For å bli kvitt problemene kan du bruke Eurax. Eurax brukes ved kløe av forskjellige årsaker, for eksempel kløe i endetarmen og kjønnsorganene hos eldre, kløe ved allergier og insektstikk.

Informasjon på denne siden

Hva brukes Eurax til

Eurax inneholder virkestoffet krotamiton og er et kløestillende middel. Eurax brukes ved kløe av forskjellige årsaker, for eksempel kløe i endetarmen og kjønnsorganene hos eldre, kløe ved allergier og insektstikk. Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dagers behandling. 1

Vær oppmerksom på at legen din kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

Advarsler og forholdsregler

Det er forskjellige advarsler og forholdsregler til bruken av Eurax. Du kan for.eks ikke bruke Eurax hvis du er allergisk ovenfor krotamiton eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.

Andre advarsler og forholdsregler:

 • Eurax er kun til utvortes bruk
 • Eurax skal ikke komme i kontakt med slimhinner i munnen, øynene eller området rundt øynene, væskende sår eller akutt eksem. Vask hendene etter etter at du har påført Eurax. I tilfelle utilsiktet kontakt med øynene eller munnslimhinnen, skyll grundig med rennende vann
 • Hvis det oppstår allergiske hudreaksjoner må behandlingen avbrytes
 • Oppsøk lege dersom kløen fortsetter etter 7 dagers behandling

Hvordan bruker man Eurax?

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.

Dersom du tar for mye av Eurax

Kontakt lege eller sykehus hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.

Bivirkninger av Eurax

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Enkelte bivirkninger:

 • Problemer med å puste eller svelge
 • Hevelse i ansiktet, lepper, tunge eller svelg
 • Alvorlig kløe i huden, med et rødt utslett eller forhøyde ujevnheter

Det kan være tegn på en alvorlig allergisk reaksjon. Dersom du opplever noe av dette, må du slutte å ta legemidlet og kontakte legen din umiddelbart.

Alvorlige bivirkninger:

 • Kontaktallergier

Enkelte bivirkninger forekommer, men det er ikke kjent hvor hyppig de oppstår:

 • Kløe
 • Overfølsomhetsreaksjoner som utslett
 • Hudirritasjon
 • Rødhet i huden
 • Eksem

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Eurax dersom du er allergisk overfor krotamiton eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet. Urax skal ikke komme i kontakt med slimhinner i munnen, øynene eller området rundt øynene, væskende sår eller akutt eksem. Vask hendene etter at du har påført Eurax. I tilfelle utilsiktet kontakt med øynene eller munnslimhinnen, skyll grundig med rennende vann. Hvis det oppstår allergiske hudreaksjoner må behandlingen avbrytes. Kremen må ikke brukes til behandling av betente, væskende hudlidelser. Oppsøk lege dersom kløen fortsetter etter 7 dagers behandling. Les pakningsvedlegget nøye. 2

Kilder: 

 1. Krem mot utslett – Felleskatalogen
 2. Krotamiton – Legemiddelhåndbok