Levodonna är en sorts akut preventivmedel som hjälper till med att förhindra graviditet efter oskyddat sex. Det är ett så kallat akut p-piller, i folkmun kallat dagen-efter-piller. Det är dock endast ett preventivmedel som ska användas i nödfall och är inte ett alternativ till p-piller eller någon annan form av preventivmedel.

Detta akuta p-piller påminner mycket om och har även samma innehåll som det välanvända alternativet NorLevo. Båda alternativ följer samma riktlinjer och verkningsprincip.

Information på den här sidan:

Hur fungerar det?

Levodonna innehåller den aktiva ingrediensen Levonorgestrel. Innehållet påverkar kroppen så att en eventuell ägglossning blir framskjuten eller hämmad. Levonorgestrel är en syntetisk version av det kvinnliga könshormonet gestagen, vilket även är en av de hormoner som finns i p-piller och minipiller.

Har du oskyddat sex samtidigt som du har ägglossning finns det en risk att du blir gravid. Det är även viktigt att komma ihåg att spermierna kan överleva flera dygn i kroppen. Att skjuta upp eller hämma en ägglossning minskar denna risk drastiskt. Det är dock inte helt säker behandling då det finns risk för att ägglossningen redan skett och ägget då blivit befruktat. Att använda sig av preventivmedel såsom kondom eller p-piller ger mycket högre skydd mot graviditet och dagen efter-piller ska alltså endast användas vid absoluta nödfall.

Om du redan är gravid när du tar pillret kommer din graviditet fortsätta. Levodonna är alltså inget abortpiller och endast påverka ägglossningen – inte stoppa en redan påbörjad graviditet.

Hur använder jag pillret?

Levodonna kommer som ett piller och ska tas så tidigt som möjligt efter du har haft oskyddat sex. I bästa fall ska du ta tabletten inom 12 timmar efter oskyddat samlag men pillret har effekt upp till 72 timmar efter. Efter 3 dygn har tabletten inte längre någon effekt. Om du kräks inom tre timmar efter det att du tagit tabletten är säkerheten mycket låg.

Denna form av preventivmedel har inte en sån hög säkerhet som annan form av prevention så det är viktigt att ha koll på sin mens för att veta om pillret verkat eller inte. Är din mens sen bör du ta ett graviditetstest för att vara säker på om du är gravid eller inte.

Du bör endast ta denna sorts preventivmedel i nödfall. På grund av risken för biverkningar bör du inte ta Levodonna mer än en gång per menscykel.

Levodonna biverkningar

Precis som alla läkemedel kan användning av levodonna leda till biverkningar. De allra flesta upplever dock bara milda biverkningar som går över efter ett tag. De vanligaste biverkningarna är:

 • Trötthet
 • Illamående
 • Bröstspänningar
 • Yrsel
 • Huvudvärk
 • Menstruationsförändringar
 • Smärtor i underlivet
 • Mellanblödningar
 • Diarré och kräkningar

Upplever du några allvarliga biverkningar som exempelvis allergiska reaktioner ska du kontakta en läkare omedelbart. Läs alltid bipacksedeln innan du tar tabletten.1

Vem kan använda dagen efter-piller?

De flesta kvinnor i fertil ålder som i övrigt är friska och sunda kan använda sig av Levodonna. Det finns begränsad information kring bruket av läkemedlet för kvinnor under 16 år så om du är under 16 prata först med en läkare eller apotekspersonal innan du tar pillret.

Utöver det bör du inte använda fler än ett piller per menscykel och endast i absoluta nödfall. Om du märker att du behöver ta ett dagen efter piller fler än en gång under en månad bör du prata med en läkare eller någon på apoteket som kan hjälpa dig med alternativ.

Har du nedsatt leverfunktion bör du diskutera din hälsosituation med apotekspersonalen innan du använder dig av pillret då det annars kan leda till problem.

Dessutom finns det några läkemedel som kan dra ner effekten av Levodonna. Detta gäller bland annat några typer av HIV-medicin, en del läkemedel mot epilepsi, en del antibiotika samt naturläkemedel som innehåller perikon.

Hur säker är metoden?

Metoden är långt ifrån lika säker som p-piller. Minipiller eller andra hormonella preventivmedel. Pillret minskar dock betyligt risken att bli gravid om du har haft oskyddat sex. Ju tidigare du tar tabletten desto mer effektiv är behandlingen.Tabletten ska helst tas inom 12 timmar efter oskyddat samlag men kan minska risken för graviditet i upp till 72 timmar efteråt.

Akuta preventivmedel är endast till för att förhindra en graviditet och skyddar inte mot könssjukdomar som klamydia och herpes. Du kan endast skydda mot sexuellt överförbara sjukdomar med kondom eller femidom. Om du är osäker på om du blivit smittad av en könssjukdom eller inte kan det vara bra att testa sig hos läkaren.2

I vilken situation bör jag ta Levodonna?

Har du haft oskyddat sex, glömt ta dina p-piller flera dagar i rad eller om kondomen spruckit är nödprevention en bra lösning. Både otur och ouppmärksamhet kan ligga bakom oskyddat sex, men vad det än beror på är risken att bli gravid densamma.

Vart kan jag köpa Levodonna?

Kan jag köpa Levodonna receptfritt?

Levodonna kan köpas utan recept på apoteket. Har du några funderingar eller frågor angående behandlingen kan du prata med apotekspersonalen för råd och vägledning.

Kan jag köpa Levodonna online säkert?

Du kan också köpa dagen efter-piller på online på nätet. Genom att använda sig av en onlineklinik kan du få behandlingen hemskickad direkt och diskret med posten, vilket kan vara till stor fördel om du av någon anledning inte kan besöka ett apotek.

Levodonna pris

Priset på levodonna beror på vart du köper din behandling och skiljer sig från apotek till apotek.

Vad händer sen?

Om du har tagit ett akut p-piller är det viktigt att du är uppmärksam på din nästa mens. Är den försenad så är det viktigt att ta ett graviditetstest för att vara säker på att du inte är gravid.

Det kan också vara en bra idé att undersöka vilken form av preventivmedel som passar bäst för dig. Kanske är p-piller, minipiller eller p-plåster är en bra lösning för dig så att du inte behöver använda dig av nödprevention i framtiden.

Källor:

 1. Information om läkemedlet – FASS
 2. Läs om akut preventivmedlet – 1177 Vårdguiden