Upostelle är ett nödpreventivmedel, producerad och marknadsförd av läkemedelsföretaget Gideon Righter. Det är en generisk version av Levonelle dagen efter-piller, producerad av Bayer, och har därmed samma aktiva ingrediens och litar därför på samma verkningsmekanism för att klara av dess uppgift.

Upostelle är en väldigt effektiv och pålitlig nödpreventivmedel med en effektivitet på 84% om tabletten tas som den ska inom 72 timmar efter ett oskyddat samlag. Läkemedlet har även vissa egenskaper som liknar vanliga preventivmedel, bland annat genom att göra slemhinnan i livmodern tjockare vilket gör det svårare för sperman att nå och befrukta en äggcell.

Information på denna sida

Vad är dagen efter-piller?

Nödpreventivmedel är ett så kallat paraplybegrepp som innefattar flera olika preventivmetoder som endast ska användas när det vanliga preventivmedlet (som exempelvis kondom eller vanliga p-piller) inte lyckats med sin uppgift alternativt inte använts och en oönskad graviditet är sannolik. För att få en bättre förståelse för hur akut p-piller fungerar måste vi först ta en titt på de viktigaste biologiska processerna som kan leda till en möjlig graviditet.

Den absolut viktigaste faktorn bland dessa processer är helt klart ägglossningen. Ägglossningen sker varje månad när en äggcell släpps från en av äggstockarna och når livmodern. När den väl nått livmodern kan äggcellen bli befruktad av en spermacell vid samlag. I detta scenario kommer ägget fastna i livmoderslemhinnan, endometrium, där det kommer börja transformeras till ett embryo.

Ägglossningen är direkt kontrollerad av progesteronaktiviteten i kroppen, ett hormon som spelar en avgörande roll inte bara i själva ägglossningen utan även när det gäller densiteten av sekretet. När nivåerna av progesteron i kroppen sjunker förbereds kroppen för en ny ägglossning. 1

Hur fungerar Upostelle?

Precis som Levonelle litar Upostelle på den aktiva ingrediensen levonorgestrel, en slags unik syntetisk progesteron. När denna substans väl når kroppen kommer den lura kroppen att nivåerna av progesteron är högre än de egentligen är. När detta sker kommer kroppens reproduktiva system agera som om ägglossningen redan skett vilket förhindrar den faktiska ägglossningen och äggcellen kommer därmed inte lossna och nå livmodern.

Samtidigt kommer denna substans även bidra med en del andra egenskaper, främst så leder det till ett tjockare slidsekret vilket gör det svårare för sperman att nå ägget. På detta sätt har det samma effekt men med en annan verkningsmekansim än det populära dagen efter-pillret EllaOne.

När kan jag använda Upostelle?

Det finns ingen tvekan om att hormonella preventivmedel som regelbundet tagna p-piller är bland de mest effektiva metoderna för att förhindra en oönskad graviditet. Det finns dock många orsaker till varför denna sorts preventivmedel inte skulle fullfölja sin uppgift. Du kan förstås ha en anledning till att inte använda denna typ av preventivmedel då det inte ger något skydd för könssjukdomar och passar även bättre i långvariga relationer. Även de som använder p-piller kan förlora sitt skydd då ett missat piller minskar dess effektivitet.

Även andra så kallade barriärmetoder som kondom och femidom kan gå sönder under samlaget vilket gör att deras effektivitet försvinner helt och hållet.

I dessa situationer kan akut p-piller vara den enda alternativet som finns kvar. Upostelle ska tas så snart som möjligt efter det att du haft oskyddat sex. För bästa möjliga effekt bör du ta pillret inom 12 timmar efter sex men medicinen kommer fortfarande vara effektiv i 84% av fallen i upp till 72 timmar eller tre dagar.

Det är dock viktigt att komma ihåg att dagen efter-piller inte minskar din risk att ha blivit smittad av en könssjukdom. Så om din kondom spruckit under samlaget kan du behöva diskutera risken att ha drabbats av en STI med din sexpartner. I detta scenario kan en läkare rekommendera att du testar dig för könssjukdomar så att du även kan få rätt behandling om det skulle behövas.

Hur använder jag Upostelle?

När det kommer till nödpreventivmedel är det ytterst viktigt att följa de givna instruktionerna i bipacksedeln som kommer med varje förpackning av Upostelle exakt. På detta sätt kommer du öka dina chanser att få ett positivt resultat av behandlingen samtidigt som du minimerar riskerna för biverkningar.

De mest allmänna riktlinjerna är följande:

 • Används precis som föreskrivet (enligt läkarens råd eller patientinformation)
 • Produkten innehåller en tablett som ska helst användas inom 12 timmar efter oskyddad sex
 • Läkemedlet kan tas 72 timmar efter samlag, men inte senare
 • Ju tidigare du tar Upostelle desto effektivare
 • Ta tabletten hela, med vatten om det behövs
 • Boka in ett läkarbesök några veckor efter du tagit pillret för att säkerställa dess effektivitet
 • Du kan fortsätta med din föredragna metod för hormonellt preventivmedel efter användning av detta läkemedel
 • Ta inte detta läkemedel om du är gravid eller om det gått mer än 72 h efter sex
 • Om du är sjuk efter att ha använt läkemedlet fråga läkaren om råd

Vad är biverkningarna av Upostelle?

Precis som med alla receptbelagda läkemedel finns det några dokumenterade biverkningar av att använda sig av denna behandling. Baserad på förekomstfrekvens kan de presenteras såhär:

Förekomstfrekvens Biverkning
Väldigt vanligt (1 av 10 eller fler) Dåsighet, oregelbunden menstruationsblödning, illamående, nedre buksmärta, huvudvärk
Vanligt (1 av 10 användare eller mindre) Fördröjd menstruation, sjukdom, ömma bröst, diarré, yrsel
Mycket sällsynta (1 av 10.000 användare) Hudutslag, urtikaria, klåda, ansiktsvullnad, smärtsam mens

Kan Upostelle användas med andra läkemedel?

En anledning varför en läkare kan avråda dig från att använda Upostelle är risken för att drabbas av oönskade interaktioner mellan någon av de andra läkemedlen du tar samtidigt. Dessa inkluderar:

 • Barbiturater
 • Epilepsi läkemedel
 • Johannesört
 • Tuberkulosemedicin
 • HIV-läkemedel

Är det säkert för mig att använda Upostelle?

För hälsosamma kvinnor anses det vara säkert att använda Upostelle. Det finns dock några hälsotillstånd som anses vara kontraindikationer. Dessa inkluderar:

 • Crohns sjukdom
 • Svåra leverproblem
 • Har tidigare haft ektopisk graviditet
 • Salpingit
 • Laktosintolerant

Du bör heller inte använda detta läkemedel om du redan är gravid. Det finns inga tecken på att Upostelle kan skada en redan pågående graviditet men det är fortfarande viktigt att kontrollera graviditeten så att den inte utvecklas utanför livmodern.

Om du ammar är det bäst att först konsultera med en läkare innan du börjar använda dig av Upostelle. Det är högst rekommenderat att du väntar ned att amma i åtminstone 8 timmar efter det att du tagit nödpreventivmedel, men fortsätt ändå med att pumpa ut bröstmjölk under denna tid.

Kan jag köpa Upostelle receptfritt på nätet?

Eftersom detta läkemedel är receptbelagd kommer du behöva ett recept utskrivet av en läkare för att kunna påbörja din behandling. Det är dock även möjligt att via vissa apotek online få tag på en behandling genom en konsultation online genomförd av en legitimerad läkare. Om du anses vara lämplig för behandling får du den sedan hemskickad diskret och snabbt hem direkt till din dörr.

Källor:

 1. Hur man blir gravid – 1177