Cellulitsetiologi har grundligt undersökts och diskuterats i årtionden. Användningen av olika definitioner av tillståndet är en del av problemet. Vi hoppas nu att moderna molekylära verktyg kunna föra oss närmare lösningen på detta problem. De flesta fall behandlas med antibiotika hemma, men ibland behöver det behandlas på sjukhus.

Information på den här sidan

Vad är rosfeber (cellulit)?

Tillståndet beror på infektion med bakterier, vanligtvis gula stafylokocker eller streptokocker. Sällan kan andra bakterier ligga till grund för infektionen. Cellulit är en infektion i de djupare skikten av huden och underliggande vävnader. Det kan vara allvarligt om det inte behandlas snabbt. Cellulit får inte förväxlas med celluliter. Huden i ansiktet eller underdelen av benen påverkas vanligtvis av denna infektion, men rosfeber kan också förekomma på andra delar av kroppen.

Cellulit kan sprida sig och leda till komplikationer. I sällsynta fall kan infektionen orsaka blodförgiftning, även kallad sepsis. Detta är ett mycket allvarligt tillstånd som påverkar hela kroppen och orsakas av att tillståndet inte behandlas i tid eller om antibiotika inte fungerar.1

Varför får man rosfeber?

Cellulit uppstår när vissa typer av bakterier passerar genom ett snitt eller en spricka i huden och  orsakas ofta av Staphylococcus och Streptococcus bakterier. Hudskador som skärsår, insektsbett eller kirurgiska ingrepp är vanliga infektionskällor. Vissa faktorer ökar också risken att utveckla cellulit.

Du kan inte bli smittad av en person med cellulit.

Vanliga riskfaktorer inkluderar:

 • Svagt immunförsvar
 • Hudförhållanden som orsakar hudskador, som eksem
 • Intravenös (IV)
 • Användning av nålar
 • Diabetes
 • En historia med tillståndet förut

Cellulit symtom

Infektionen utvecklas plötsligt och kan spridas snabbt genom kroppen. Svåra infektioner kan spridas djupt in i kroppen och kan vara livshotande. Symtom på cellulit utvecklas plötsligt och kan förvärras snabbt. Det påverkar huden och kan också orsaka mer symtom.

Cellulit orsakar den berörda huden att bli:

 • Rodnad
 • Het
 • Svullen
 • Smärtsam

Varje del av kroppen kan påverkas, men de vanliga drabbade områdena inkluderar ben, fötter, armar eller händer och ibland ansiktet, särskilt runt ögonen.

Hudsjukdomen kan också orsaka ytterligare symtom som kan utvecklas före eller efter förändringar i huden.

Dessa inkluderar:

 • Generell sjukdomskänsla
 • Känner sig sjuk
 • Darrningar
 • Frossa

Ibland kan infektionen sprida sig till andra delar av kroppen, såsom djupare lager av vävnad, blod, muskel och ben. Detta kan vara mycket farligt och potentiellt livshotande.

Symtom som följande kan indikera att hudinfektionen sprider sig:

 • Dåsighet
 • Apati
 • Blåsor
 • Röda ränder på huden

Du bör omedelbart kontakta din läkare om något av dessa symptom uppstår.

Skillnaden mellan cellulit och rosfeber (erysipelas)

Rosfeber (erysipelas) är en bakteriell hudinfektion som kännetecknas av ett avgränsat hudområde som är rött, inflammerat och ömt. Infektionen behandlas vanligtvis enkelt med antibiotika. Rosfeber och cellulit gör huden röd och känns öm. Rosfeber ses ofta i ansiktet, men kan också förekomma någon annanstans på kroppen. Sjukdomen uppträder oftast på benen eller armarna.

Cellulit är en akut lokal infektion i huden som kan spridas. Spridningen av smittsam cellulit kan vara svår, men med snabb och effektiv behandling blir du frisk frisk. Denna typ av hudsjukdom kan påminna mycket om sjukdomen är erysipelas, men erysipelas är en mycket mer ytlig infektion i huden. Hudtillståndet orsakas av bakterier, vanligtvis gula stafylokocker eller streptokocker.

Antibiotika är effektiva på nästan alla med cellulit eller rosfeber. Du kan behöva starta antibiotikabehandlingen intravenöst på sjukhus och byta till tabletter när du blir bättre. Om infektionen är mild behöver du vanligtvis bara tabletter.2

När bör jag uppsöka läkare?

Det finns några fall när cellulit behöver akut behandling. Om du upplever något av följande symtom måste du behandla dem snabbt och få akut läkarvård:

 • Det röda eller ömma området blir avdomnat
 • Den röda ytan blir större eller hårdare
 • Ett svart område som känns mjukt, varmt och svullet
 • Smärtan blir värre
 • Kräkningar eller illamående
 • Hög feber eller frossa

Dessutom är vissa kroppsdelar känsligare än andra, som i eller runt ögonen. Barn med ansiktscellulit kan ibland utveckla hjärninfektioner. Dessa är potentiellt farliga, så det ska alltid behandlas som en nödsituation.

Ofta kan hudförhållanden inte vara en potentiell nödsituation i första hand, men i längden kan de vara problematiska och allvarliga. Precis som för alla hälsoproblem resulterar snabb behandling i snabbare helande och färre komplikationer. Det är alltid rekommenderat att konsultera en läkare så snart du misstänker infektion (någon infektion), istället för att vänta till att se om det kan gå över av sig själv.

Cellulit behandling

Det är bakterier som orsakar smittsam cellulit, de kan enkelt ”dödas” med rätt antibiotika. TIllståndet behandlas vanligtvis med dicloxacillin, som tabletter tas i sju till tio dagar. Vid allvarlig cellulit eller inga tecken på förbättring under behandlingen kan sjukhusvård krävas för antibiotikabehandling via intravenös. För feber och smärta kan du använda antiinflammatoriska läkemedel (ibuprofen) och feberreducerande läkemedel (paracetamol), vanligtvis kombinerad för bättre effekt. Med smittsam cellulit är det viktigt att lugna och, om möjligt, hålla området upphöjd för att dämpa inflammation.

Källor:

 1. Information om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Fakta och råd om infektionen – FASS