Trots alla framsteg och den ständiga utvecklingen kämpar moderna mediciner fortfarande med sitt förtroende av antibiotika. Faktum är att om det finns en aspekt av medicin som vi brukar ta för givet – är det definitivt antibiotika. Från enkla öron- eller halsinfektioner till könssjukdomar, vi är vana att behandling av alla typer av bakterieinfektioner med antibiotika. Och det är inte utan bra skäl – bakterieinfektioner är mycket vanliga, vidsträckta och kan påverka mer eller mindre alla delar av vår organism. Dessutom kan de orsaka allvarliga skador när de lämnas obehandlade.

Medan i den utvecklade världen betraktas de flesta av dessa hälsoförhållanden som ingenting annat än bara störningar, små irriterande problem som lätt kan lösas med en veckas eller två, behandling med tabletter. Men är det verkligen allt så enkelt nu för tiden?

Information på den här sidan

Vad är antibiotikaresistens och hur uppkom fenomenet?

Antibiotikaresistens är ett ständigt växande problem med modern medicin, även om den är relativt underskattad. Denna term används för att indikera en oönskad bieffekt av vårt ständigt ökande användning av antibiotika – utvecklingen av immunitet mot antibiotika i vanliga bakterier.

Detta är inte något som inte förväntades i viss utsträckning. För att uttrycka det i ett annat perspektiv bestäms evolutionen av någon population av slumpmässiga mutationer och urvalsfaktorer, som beskrivs av klassisk evolutionsteori. En viss egenskap kan slumpmässigt förekomma hos en viss individ och om det ger en individ en fördel är det troligt att den muterade genen kommer att vidarebefordras till nästa generation av organismer.

När det gäller bakterier presenterar vår användning av antibiotika selektionsfaktorn och bakteriernas förmåga att motstå behandling är ofta skillnaden mellan reproduktion och döning. I 80 år har detta pågått. Infektioner som troddes vara potentiellt dödliga före 1930-talet ses idag som triviala. Men samtidigt har vi oroväckande tvingat bakterier att anpassa sig och utvecklas för att överleva, och den största fördelen de kan få i den moderna världen är resistens mot antibiotika.

Vissa kan dra slutsatsen att 80 år bara är för liten för att evolution ska ske. Även om vi sa att bakterier ständigt hotas av antibiotika under ett helt århundrade (vilket verkligen sträcker sanningen lite), verkar det fortfarande som för lite tid. Men är det det?

Med korrekta förhållanden som temperatur och närvaro av näringsämnen kan vissa bakteriearter reproducera ungefär var 20: e minut genom att dela in i två identiska dotterceller. Vad det innebär är att i en idealisk situation kan en bakterie generera så mycket som 2 miljoner bakterier med samma genetiska egenskaper på så lite som 7 timmar! Denna multiplikationshastighet är något som aldrig kan uppnås av mer komplexa organismer. Och det är precis detta som ger en encellsorganism speciell – de reproducerar snabbare, så att de också kan utvecklas snabbare än någon annan mer komplex organism på jorden, vilket gör antibiotikaresistens ett verkligt och nuvarande hot.1

Vad orsakar antibiotikaresistenta bakterier?

Det är biologiskt oundvikligt att någon organism utvecklas och muterar för att överleva – detta är grunden för livet på jorden som vi känner till det. Med detta i åtanke är det inte förvånande att när ett nytt antibiotikum utvecklas och tas i bruk, kommer det endast vara effektivt under en mycket begränsad tidsperiod, varefter bakterierna det ska bekämpa blir immun mot det.

Det är bara naturligt för smittsamma bakterier att utveckla försvar mot behandlingar som används för att bekämpa det och denna tendens pressas till ytterligheten av vår överförlitlighet på antibiotika som nått sådana proportioner att användningen och receptet av denna typ av läkemedel i många fall är anses vara olämplig.

I vissa fall är användningen av antibiotika berättigad och nödvändig – till exempel skulle komplexa operationer eller cancerbehandlingar skulle praktiskt taget vara omöjliga utan antibiotika. På samma sätt kan många infektioner vara mycket framgångsrikt lindrade genom att förskriva denna typ av medicin. Men i alla dessa exempel är det av yttersta vikt att antibiotika ordentligt ordineras och används korrekt, vilket innebär att skulden för otillräcklig användning mellan läkare och patienter delas.2

Olämplig utskrivning av recept på antibiotika 

När det gäller läkarens ansvar för att bidra till det ständigt växande antibiotikaresistensen kan vi nämna flera skadliga fall av förskrivning av antibiotika när de inte är verkligen inte varit nödvändigt (som i fall av lindriga infektioner som enkelt kan besegras av immunsystemet ensamt), att välja fel typ av antibiotikum, ordinera fel dos eller utfärda behandlingen i felaktig varaktighet.

Någon av dessa metoder kan helt enkelt fungera som extra stressfaktorer som kommer att tvinga bakterierna att utvecklas snabbare. Samtidigt kan de vara ineffektiva när det gäller att bekämpa den typ av bakteriell infektion som står till hands (som vid förskrivning av fel typ av antibiotika), vilket ökar chanserna att de muterade bakterierna kommer att sprida sig vidare.

Patientens ansvar att ta antibiotika på rätt sätt – konsekvenser vid felaktig användning

Det är dock inte bara läkare som kan orsaka detta problem – patienternas beslut spelar också en mycket viktig roll. Olämplig användning av antibiotika innefattar praxis som att begära antibiotikabehandling när det inte är nödvändigt, hoppar över doser, inte slutför behandlingens gång, spara lite för senare användning eller dela läkemedel med andra.

För att minska förekomsten av antibiotikaresistens bland smittsamma bakterier måste patienten själv också spela en mer aktiv roll. Det är viktigt att bara använda antibiotika när det verkligen behövs – det hjälper inte bara antibiotikaresistensfrågan, utan kommer också att hålla immunsystemet i form. Samtidigt kontrolleras antibiotikabeskrivningen strikt och styrs av årtionden av medicinsk kunskap – man bör aldrig anta att behandlingsförloppet kan modifieras eller ändras efter behov.

Antibiotikaresistens mot könssjukdomar som klamydia och gonorré

Idag blir sexuellt överförbara sjukdomar allt mer vanligt, bara i Sverige diagnostiseras varje dag 104 fall av klamydia, alltså en person var fjortonde minut och är därmed Sveriges vanligaste könssjukdom, klamydia behandlas med antibiotika. Även gonorré är en könssjukdom som behandlas med antibiotika, Under de senaste 70 åren har bakterien gonokocken visat en speciell förmåga att bli resistent mot antibiotika. Det innebär att vi i flera år har behandlat sjukdomen med två olika typer av antibiotika, Azithromycin och Doxycyklin. Det har sedan visat sig att på senare år har bakterien har blivit multiresistent. Det vill säga att den är väldigt svår att bli av med och reagerar ofta inte på en vanlig antibiotikakur. Denna superupplaga kallas supergonorréDe upptäckta fall av superupplagan av gonorré är mycket alarmerande eftersom bakterierna ständigt muterar sig och blir resistenta mot nya behandlingar. Det har uppmanat WHO(World Health Organisation) att varna mot denna specifika könssjukdom.

Källor:

  1. Information om läkemedlet – 1177 Vårdguiden
  2. Fakta och råd om tillståndet – Läkemedelsverket