Alla kvinnor har naturligt bakterier i slidan som hjälper till att skydda mot infektioner. När du drabbas av bakteriell vaginos har det blivit en obalans bland dessa bakterier vilket har lett till att en infektion har kunnat utvecklas. Detta är mycket vanligt och omkring en tredjedel av alla kvinnor drabbas någon gång i livet. 

Bakteriell vaginos är inte någon sorts sjukdom och är inte heller per definition sexuellt överförbar. Symtomen uppkommer dock ofta i samband med sex. Ett av de vanligaste symtomen på bakteriell vaginos är illaluktande flytningar. Infektionen behandlas lätt och enkelt med antibiotika eller antiseptika.

Information på den här sidan:

Varför får man bakteriell vaginos?

Inne i slidan finns mjölksyrebakterier som skapar en sur miljö. Blir denna bakteriefloran störd kommer även miljön hamna i obalans vilket kan leda till bakterietillväxt och bakteriell vaginos. Det är idag inte känt exakt vilken bakterie som orsakar bakteriell vaginos och det är därmed inte helt säkert varför man får det. Man har dock kunnat se samband mellan olika faktorer och bakteriell vaginos vilket har bidragit till att man idag har en uppfattning kring hur man kan förebygga en kommande infektion. 

Sexuella kontakter

Ett av de tydligaste sambanden kopplade till bakteriell vaginos som hittats är mellan sexuell aktivitet och bakteriell vaginos. Att byta sexpartner ofta ökar din risk att drabbas, troligtvis pågrund av de personernas olika bakterier som bidrar till att din egna bakterieflora hamnar ur balans. Använd därför kondom, femidom eller slicklapp när du har sex med en ny person.

Du kan varken bli smittad eller smitta andra med bakteriell vaginos. Det är lätt att tro att det är en könssjukdom eftersom symtomen ofta dyker upp efter sex men så är alltså inte fallet.

Brist på mjölksyrebakterier

Utöver sexuella vanor kan brist på mjölksyrabakterier i slidan leda till bakteriell vaginos. Efter en antibiotikakur kan många av de mjölksyrabakterier som naturligt finns i slidan försvinna vilket ger mer utrymme för andra bakterier att fortplanta sig. För att förebygga denna obalans kan kosttillskott med mjölksyrabakterier hjälpa.  

Vad händer i kroppen?

Flytningar finns i slidan där de fungerar som ett försvar mot infektioner. I de allra flesta fall är flytningar inget tecken på sjukdom men ibland när de förändras kan det vara ett symtom på att något inte står rätt till.

Utöver flytningar finns det även bakterier i slidan. De flesta av dessa är mjölksyrabakterier som hjälper till att skydda slidan genom att skapa en sur miljö, något som gör att andra bakterier inte trivs och därmed inte heller kan föröka sig.

När du drabbas av bakteriell vaginos har antalet mjölksyrebakterier blivit färre eller försvunnit helt och därmed blir skyddet mindre effektivt. Detta ger andra bakterier en chans att föröka sig. Man vet inte exakt vad detta beror på.

Vilka har störst risk att drabbas?

Denna sorts infektion kan endast uppstå i östrogenstimulerade slemhinnor, alltså är det endast kvinnor i fertil ålder som kan drabbas av bakteriell vaginos. Även kvinnor i klimakteriet som tar hormontillskott kan utvecklasymtom. Utöver detta finns det flera andra faktorer som kan öka din risk att drabbas. Symtomen hittas oftare hos:

  • Sexuellt aktiva kvinnor med olika sexpartners
  • Kvinnor i nya förhållanden
  • Kvinnor som har sex med kvinnor
  • Kvinnor som har sex med flera på samma gång
  • Kvinnor som använder sig av hormonspiral

Din mens kan också påverka slidans naturliga skydd mot bakterier. 

Symtom på infektion av bakteriell vaginos

Det finns flera symtom på bakteriell vaginos som man ska vara uppmärksam på. Dessa är ofta väldigt karaktäristiska för åkomman och en läkare kan därmed snabbt avgöra vad som är fel. I en del fall kan symtomen påminna om svamp i slidan eller könssjukdomar som exempelvis klamydia. Det är viktigt att man får rätt diagnos ställd så att man också kan få rätt behandling av besvären beroende på om det är en svampinfektion eller bakterier orsakat är problemen. En del drabbas inte av några symtom alls. Här får du en överblick över de vanligaste symtomen på bakteriell vaginos:

Illaluktande flytningar

Bakterieinfektioner ger ofta ifrån sig en väldigt karaktäristisk lukt, som kan liknas lite med en fisklukt. Lukten är mest distinkt efter sex, vilket även gör att många märker av symtomen i  samband med sexuell aktivitet.

Förändrade flytningar

När du drabbats av bakteriell vaginos kan du uppleva att dina flytningar förändras. En del får mer flytningar medan andra upplever dem som både tunnare och mer grågulaktiga.

Klåda i slidan

När det svider eller kliar i underlivet kan vara en väldigt obehaglig upplevelse. Det är inte alla som upplever detta symtom, och det kan även bero på svamp i slidan eller en könssjukdom. Upplever du endast klåda i slidan kan det därmed vara frågan om en annan sjukdom eller infektion vilket kan vara värt att kolla upp för att inte riskera otrevliga komplikationer. 

Hur går behandlingen till?

Oftast går symtomen över av sig själva utan behandling. Upplever du endast milda symtom behöver du alltså inte kontakta läkarhjälp utan bara vänta några dagar så borde symtomen bli bättre. Blir dina symtom inte bättre kan du få medicinsk hjälp. Anar du att du drabbats av en kraftig bakteriell vaginos bör du kontakta din vårdcentral så att du kan få en utredning och rätt behandling för dina besvär. I många fall räcker det med en beskrivning av symtomen för att kunna ge rätt diagnos, medan en mätning av PH-värdena i slidan krävs i andra fall. Är värdena höga kan det vara fråga om bakteriell vaginos.

Behandlingen består av en enkel antibiotikakur som slår ihjäl de bakterier som orsakat infektionen utan att ta kål på mjölksyrebakterierna. Metronidazol är ett exempel på ett läkemedel som används för att behandla infektionen. Du kan både ta kuren som slidkräm eller vagitorier, men det finns också som vanliga tabletter. Hela kuren tar omkring tre till sju dagar beroende på vilken behandlingsform du använt dig av. Återkommer symtomen kan du behöva en ytterligare behandling.

Det finns inga receptfria läkemedel men att äta mjölksyrebakterier i form av kosttillskott kan hjälpa till att stärka slidans bakterieflora och därmed förebygga nya infektioner.1

Är det farligt?

När slidans egna skydd försämras ökar risken för att drabbas av andra infektioner. Det är vanligt att drabbas av svampinfektion samtidigt som bakteriell vaginos. Risken att drabbas av infektioner gäller särskilt i samband med ingrepp i livmodern. Exempelvis finns det en risk att bakteriell vaginos i samband med spiralinsättning eller abort ökar risken att drabbas av infektion i livmoder och äggledare.

Hos gravida kan detta tillstånd bidra till för tidig vattenavgång och för tidig förlossning. Är du gravid och har symtom på bakteriell vaginos är det viktigt att informera en läkare så att en behandling kan påbörjas så tidigt som möjligt.

Bakteriell vaginos är inte någon sorts sjukdom och är inte heller sexuellt överförbar. Symtomen uppkommer dock ofta i samband med sex. Ett av de vanligaste symtomen på bakteriell vaginos är illaluktande flytningar. Infektionen behandlas enkelt med antibiotika eller antiseptika. Om du tror att du kan vara smittad med en könssjukdom kan du läsa mer om det här.

Hur kan man förebygga bakteriell vaginos?

Det finns flera sätt du kan försöka förebygga din risk att drabbas av en infektion, men det är viktigt att komma ihåg att det är ett vanligt tillstånd som många kvinnor drabbas av någon gång i sina liv. Här är några sätt du kan minska din risk att drabbas:

  • Förebygg medmjölksyrabakterier
  • Reducera antalet sexpartners
  • Använd kondom

Det finns ingen koppling mellan underlivshygien och bakteriell vaginos så det hjälper inte att tvätta sig mer än vanligt. Framförallt är det antalet sexpartners som kan påverka din risk att drabbas. Upplever du svåra symtom ska du alltid kontakta en läkare. Där kan du få dina problem undersökta samt få läkemedel utskrivet ifall du är i behov av behandling.  och få det undersökt.2

Källor:

  1. Information om behandling – FASS
  2. Information om tillståndet – 1177 Vårdguiden