Många i Sverige får varje år könssjukdomen gonorré. Infektionen orsakas av en bakterie som heter Neisseria gonorrhoeae, även känd som gonokocker. Du kan bli smittad av att ha oskyddat sex både genom vaginalt och analt samlag samt oralsex. Du kan också bli smittad genom att dela sexleksaker med någon som bär på infektionen.

År 2017 rapporterades 2550 fall av gonorré i Sverige, vilket är en ökning på 44% sedan 2016 och den största ökningen någonsin.  Könssjukdomen är vanlig både bland kvinnor och män och antalet som insjuknar ökar varje år. I en period efter sjuttiotalet minskade antalet fall drastiskt men under 2000-talet har statistiken åter ökat kraftigt. Detta beror sannolikt på att fler har oskyddat sex istället för att använda sig av exempelvis kondom. Sjukdomen är vanlig på populära resmål som exempelvis Thailand så kom ihåg att använda skydd även utomlands.

Bakterierna kan hittas i urinröret, livmoderhalsen, ögat, analen och svalget. Vanligast är att du får gonorré i underlivet. Gonorré kan inte överleva utanför kroppen så du kan alltså inte bli smittad genom att använda samma toalett som någon som bär på smittan. Utan rätt behandling kan du riskera ofrivillig barnlöshet. Du kan snabbt och enkelt beställa hem din behandling diskret på posten genom en legitimerad onlineklinik.

Information på den här sidan:

Kan jag smittas av gonorré?

Vem som helst som är sexuellt aktiv riskerar att smittas av könsjukdomar såsom gonorré. Smittan sprids via slemhinnor, sperma och slidsekret så du kan smittas både genom vaginal-, anal- och oralsex. Det är vanligast att man får smittan i underlivet eller anus men det är även möjligt att bli smittad i svalget, munnen och ögonen.

Bland de 1778 fallen av gonorré som registrerades år 2016 var majoriteten män. Män stod för 78% procent av alla fall av gonorré i Sverige vilket betyder att knappt var fjärde smittad är kvinna. Sedan år 2000 har den stora skillnaden mellan könen minskat men gonorré fortsätter att dominera stort bland männen. Män som har smittat män utgör den största enskilda smittvägen, då 47% av fallen smittades på detta sätt.

De flesta som blir smittade med gonorré tillhör den yngre delen av befolkningen. Hos kvinnor är gonorré vanligast i åldrarna 20-24 medan lika många män i samma ålder smittas som män 25 och 35 år. Hos åldersgrupperna 25-35 år och 45-54 år hos kvinnor kunde man se den största procentuella ökningen medan de fall hos män som ökade mest  var bland de mellan 15 och 24 år.

För att undvika att bli smittad bör du använda dig av kondom, femidom eller slicklapp vid sexuella kontakter. Om du har haft oskyddat sex eller anar att du kan ha blivit smittad bör du alltid testa dig för könssjukdomar för att förhindra otrevliga konsekvenser och att sprida smittan vidare.1

Vad kan hända om jag inte behandlar infektionen?

Det är viktigt att du sätter igång med en behandling så fort du fått reda på att du blivit smittad. Struntar du i behandling riskerar du flera otrevliga följdsjukdomar och konsekvenser. Komplikationerna kan bli väldigt allvarliga om du försöker undvika undersökning och behandling.

Obehandlad gonorré kan leda till att du behöver behandlas på sjukhus. Du kan bland annat få väldigt hög feber och smärta i lederna. Senare i livet kan detta utveckla sig till Reiters syndrom, ett autoimmunt tillstånd som påverkar lederna i kroppen. Obehandlad gonorré kan även leda till en ökad risk att smittas av HIV.

Dessutom kan män få inflammation i bitestiklarna vilket orsakas av att infektionen spridit sig till urinvägarna. Symtom på detta är allvarlig smärta i pungen som även kan svullna upp och bli öm. Du kan även få feber och frossa. Även olika komplikationer vid urinering kan förekomma, du kan till exempel ha svårt att kontrollera kisset eller så behöver du kissa oftare än innan. Detta kan påverka din sperma och göra det svårare att få barn.

Kvinnor drabbas oftare av inflammatoriska sjukdomar som följd av gonorré. Infektionen kan sprida sig till olika organ i kroppen som exempelvis livmodern, äggledaren och äggstockar. Symtom på inflammatoriska sjukdomar är bland annat:

 • Smärta i nedre delen av magen
 • Ökade eller förändrade flytningar
 • Feber och allmän sjukdomskänsla

Inflammation i livmodern, äggstockarna, äggledarna och bäckenet ökar risken för utomkvedshavandeskap, alltså risken att ägget befruktas utanför livmodern. I allvarliga fall kan det också hända att du blir ofrivilligt steril. Är du gravid och bär på smittan kan du föra vidare sjukdomen till fostret i form av en ögon- eller lunginflammation  Är du rädd att du kan ha drabbats av någon av dessa inflammationer bör du omedelbart besöka en läkare för att få en undersökning.

I mycket allvarliga fall kan det hända att gonorré sprider sig till hela kroppen genom blodomloppet. Symtomen på detta dyker upp som feber och frossa, ledvärk/inflammation i lederna och utslag. I extremt allvarliga fall kan de också orsaka inflammation i hjärtat. Därför rekommenderar vi att du alltid undersöker dina symtom ifall du misstänker att du har drabbats av gonorré eller någon annan inflammatorisk sjukdom.

Symtom på gonorré

Precis som många andra könssjukdomar som till exempel klamydia är symtomen väldigt begränsade. Man räknar med att upp till 30 procent av alla män som bär på infektionen inte ens vet om att de blivit smittade. Hos kvinnor är siffran ännu högre, då omkring hälften av alla smittade märker inte av några symtom alls. De flesta märker sina symtom efter 1-3 veckor efter att de blivit smittade medan andra märker av dem efter någon dag. Några vanliga symtom är:

 • Sveda när du kissar
 • Flytningar från penis/slida eller analöppning
 • Sveda i ögonen

Några mer ovanliga symtom är att du drabbas av feber, ledont och ont i nedre delen av magen. Det är ovanligt att få gonorré i munnen eller halsen.

Symtom hos män

Hos män är ofta det första symtomet att det svider när man urinerar. Detta kan vara mycket smärtsamt och har jämförts med att kissa på krossat glas. Du kan också få flytningar från urinröret. Dessa flytningar kan förändras, ofta upplever man de vara mer sparsamma och slemmiga till en början innan de sedan blir mer gulvita. Här är de vanligaste symtomen på gonorré hos män:

 • Sveda och bränningar vid urinering
 • Flytningar från urinrör
 • Flytningar från analöppningen
 • Ont i pungen

Symtom hos kvinnor

De symtom som drabbar kvinnor är mer dolda vilket gör att många kvinnor går runt med en infektion utan att veta om det. Det vanligaste symtomet är dock precis som hos män att det svider när man kissar. Andra vanliga symtom är:

 • Ökade flytningar
 • Illaluktande flytningar
 • Mellanblödningar

Du kan även ha ont vid sex, få flytningar från ändtarmen, buksmärtor och munsår.2

Kan jag få gonorré i halsen?

Om du har oskyddat oralex med någon som är smittad kan du få gonorré i halsen. Om du är rädd att du blivit smittad rekommenderas det att du testar dig för att inte riskera onödiga komplikationer eller att sprida vidare smittan. I Sverige är det relativt ovanligt att få gonorré i halsen men om du blivit smittad finns det enkel och effektiv behandling att få.

Hur vet jag om jag har klamydia eller gonorré?

Båda dessa könssjukdomar har väldigt liknande symtom och det kan därför vara svårt att veta vad det är man har smittats av. För att få reda på detta är det enda pålitliga alternativet att testa sig. De symtom som skiljer sig mellan sjukdomarna är att flytningar

Det kan vara väldigt svårt att skilja på gonorré och klamydia på symptomen, så det absolut bästa är att testa sig. Om man har symptom så kan det ofta röra sig om mer varaktiga flytningar för män och svedan tenderar att vara mer intensiv när man kissar jämfört med klamydia. Värk i pungen och buken är dessutom vanligare för klamydia. Jämfört med klamydia är smittorisken för gonorré relativt låg. År 2015 registrerades nästan 38 000 klamydiafall i Sverige medan siffran för gonorré var knappt 2000.

Måste jag gå till läkaren om jag tror jag blivit smittad?

Om du upplever någon eller några av dessa symtom eller om du haft oskyddat sex är det viktigt att du gör en undersökning. Eftersom gonorré är en del av smittskyddslagen måste du kolla upp dina symtom ifall du av någon anledning tror att du kan bära på infektionen.

Du kan antingen kontakta en läkare för undersökning eller göra ett hemmatest för att få reda på om du är smittad eller inte. Genom att göra ett hemmatest slipper du besöka en läkare, något som många upplever som jobbigt eller pinsamt. Om du istället väljer att gå till en läkare kommer du få ge cellprov från urinröret, livmoderhalsen, svalget eller analen för att försöka hitta de bakterier som orsakar gonorré.

Eftersom gonorré är en del av Smittskyddslagen bör du alltid meddela en vårdcentral eller mottagning om du bär på smittan. Det kommer då genomföras en smittspårning där de personer du legat med blir informerade att de kan bära på smittan. Detta är för att minska spridningen av sjukdomen och sker helt anonymt.

Kan jag göra ett självtest för gonorré?

Om du föredrar att inte besöka en läkare kan du enkelt göra ett test hemma. Du kan antingen köpa hemmatest på ett apotek eller beställa hem det diskret på posten. Om det visar sig att du blivit smittad kan du sedan genom en legitimerad onlineklinik beställa hem behandling för gonorré direkt så att du slipper dra på dina besvär och riskera att sprida smittan vidare.

Hur kan jag bota gonorré?

Om det visar sig att du är smittad behvöer du inte oroa dig, gonorré är nämligen väldigt enkelt att behandla. Så länge du upptäcker och behandlar sjukdomen i tid kommer du vara helt fri från några konsekvenser senare i livet. Idag behandlas gonorré med hjälp av antibiotika. Det är viktigt att du får rätt behandling i tid för att undvika otrevliga följdsjukdomar och komplikationer och så att du inte sprider vidare sjukdomen.

Under tiden du behandlas ska du inte ha sex med någon. Detta eftersom du fortfarande kan smitta infektionen vidare till andra personer. Vänta därmed med sex tills att du är helt hundra på att du inte bär på infektionen. Om du är i en relation är det även viktigt att din eller dina sexpartners testar sig. Annars finns det en risk att ni sprider vidare smittan mellan er fram och tillbaka.3

Kan jag bli resistent mot antibiotika-behandlingen?

Sedan antibiotikan upptäcktes på 40-talet har den hunnit revolutionera sjukvården. Penicillin har sedan dess varit en självklar och effektiv behandling av gonorré men i och med att åren passerat har även bakterien förändrats. Detta har gjort att de blivit mindre känsliga mot antibiotika och även utvecklat en resistens mot läkemedlet. För att undvika detta behandlar man idag sjukdomen med en kombination av flera olika sorters antibiotika så att du blir av med dina besvär. Förutom en spruta med antibiotika får du även läkemedlet som tablett som ska hjälpa med att undvika resistens. Tyvärr kan vårt stora användande av läkemedlet redan bidragit till att en våg av resistenta bakterier redan har utvecklats.

För att vara säker på att behandlingen verkat kan du få göra ett nytt prov efter det att du avslutat din behandling. Detta är för att säkerställa att behandlingen fungerat som den ska och att du är helt smittfri.

Supergonorré i Sverige?

Under de senaste åren har det kommit fler och fler larm kring antibiotikaresistenta bakterier. Gonorré är en bakterie som väldigt lätt kan förändra sin arvsmassa och anpassa sig till nya miljöer och situationer. I bland annat Asien och Europa har man hittat en högresistent gonorré som inte antibiotika biter på, det innebär alltså att infektionen blir helt omöjlig att bota.

Detta är ett stort problem som måste ses mycket allvarligt på, speciellt då fler och fler blir smittade av klamydia i Sverige varje år. Man har inte några registrerade fall av supergonorré i Sverige men man förväntar sig att även denna form av bakterie kommer nå Sverige i framtiden.

Idag finns det endast en typ av antibiotika som kan bota infektionen, så det är viktigt att inte använda en annan dos en den som man fått utskriven för att inte bidra till att göra problemet med antibiotikaresistenta gonorrébakterier större.

Kan jag köpa läkemedel för gonorré online?

En del människor kan känna att det är lite jobbigt eller skämmigt att gå till läkaren för att undersöka om de blivit smittade med gonorré. Då kan det vara ett bra alternativ att beställa en behandling online.

Det kan finnas många falska läkemedels hemsidor på nätet som säljer antibiotika utan recept. Detta kan innebära att behandling de säljer inte uppfyller den standard som krävs. I värsta fall kan det till och med vara farligt att konsumera dessa produkter. Därför rekommenderar vi att du alltid rådfrågar din privata läkare eller närmaste vårdcentral om du har frågor om gonorré. På så sätt kan din behandling styras på bästa sätt och du får precis den vård som passar dig bäst.

Källor:

 1. Statistik om sjukdomar i Sverige – Folkhälsomyndigheten
 2. En av de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen – 1177 Vårdguiden
 3. Information om könssjukdomen – RFSU