Klamydia är en sexuellt överförbar sjukdom som orsakas av bakterier som kallas klamydia trachomatis. Denna bakteriella könssjukdomen är den överlägset vanligaste tillståndet i Sverige. Faktum är att klamydia är så utbrett att det totala antalet nya fall av denna bakterieinfektion som rapporteras årligen är ungefär lika med antalet rapporterade fall av alla andra könsinfektioner kombinerat.

Men trots detta kan klamydia vara oväntat svårt att identifiera om du inte går på regelbundna testningar. Anledningen till detta är den ofta asymptomatiska karaktären hos detta tillstånd – många människor kan ha klamydia under långa perioder utan att ens veta om det. Mer specifikt, så mycket som 50% av alla drabbade män och svindlande 80% av de drabbade kvinnorna visar absolut inga tecken på infektion, vilket gör såklart att många går runt med könssjukdomen utan att de vet om det. Utan att testa dig för den specifika sjukdomen kan det även misstolkas för andra tillstånd som exemplevis förkylning.

Information på den här sidan

Är klamydia farligt om den är obehandlad?

Som nämnts kan klamydia vara helt asymptomatisk under långa perioder, men det gör det inte mindre riskfyllt för din hälsa eller något mindre smittsam. Faktum är att själva namnet klamydia är relaterat till ett gammalt grekiskt ord χλαμύδα som betyder ”kappa”. Detta val gjordes delvis, eftersom denna infektion har förmågan att ”gömma” sig i kroppens celler och därmed gå obemärkt under långa perioder.

Frånvaron av symtom ska aldrig tolkas som frånvaron av sjukdom, speciellt om det tidigare har diagnostiserats. De asymptomatiska fallen kan orsaka samma hälsokomplikationer som de fall där symptom är närvarande tidigt. Om de lämnas obehandlade, som det lätt kan hända med symptomfria tillstånd, kan klamydia inte bara vidarebefordras till andra utan även orsaka problem med infertilitet, sekundära infektioner och komplikationer.

Det är därför som regelbundna tester för könssjukdomar är mycket viktigt eftersom det är det enda tillförlitliga sättet att ta reda på om du är infekterad. Med den tidiga upptäckten kan klamydia kan infektionen enkelt behandlas innan den har möjlighet att sprida sig eller orsaka permanent skada.

Vilka är symtomen på klamydia hos kvinnor?

Klamydia symtom hos kvinnor är:

 • Smärtsam urinering
 • Förändringar i flytningar (förändringar i konsistens eller färg)
 • Bäckensmärta
 • Smärta i underlivet
 • Blödning och smärta under eller omedelbart efter samlag
 • Blödning mellan mens
 • Mer rikliga menstruationsperioder

Vad är symtomen på klamydia hos män?

Klamydia symptom hos män kan omfatta:

 • Smärta i testiklarna
 • Smärtsam urinering
 • Utseende av penis flytningar1

Kan klamydia orsaka symtom i andra kroppsdelar?

Det är möjligt. De exakta symtomen man kan uppleva beror på arten, men också av den plats där överföringen ägde rum. Till exempel kan vissa personer utveckla klamydia konjunktivit om deras ögon kommer i kontakt med kroppsvätskor som bär infektionen. Symtomen skulle då inkludera röda ögon, liksom irritation, svullnad och ibland flytningar.

Å andra sidan, om överföringen sker genom analsex, kan den berörda personen upptäcka smärta, irritation och rektala flytningar. På samma sätt kan klamydia som överförs via oralt sex orsaka klamydia halsinfektion. Dock är detta tillstånd vanligtvis asymptomatiskt.

Missta klamydia för andra sjuktillstånd

Ett antal könssjukdomar, särskilt de som orsakas av bakteriella infektioner, kan ge symtom som liknar klamydia, så felidentifiering av tillståndet är inte så sällsynt som man kan anta. Gonorré, en annan bakteriell könssjukdom som också kan vara asymptomatisk i en stor del av de drabbade kan till exempel orsaka förändringar i de vaginala flytningarna och från penis samt smärta vid urinering.

Ett annat tillstånd som kan orsaka symptom som liknar klamydia är trikonomas, en sexuellt överförd infektion som är en parasit i sitt ursprung som orsakas av protozoer som bor i urinvägarna.

När uppkommer symtomen efter infektion av klamydia? 

Den tid det tar för symtomen att uppträda efter en eventuell infektion kan variera betydligt bland individer. Men i de fall där symtom uppträder kommer det vanligen att ta någonstans mellan en till tre veckor efter infektionstillfället innan du kommer märka några förändringar.

Behandling av klamydia

Om ditt provsvar visar sig vara positivt kan du snabbt komma igång med en behandling då det idag är det enkelt att bli av med klamydia då en snabb och effektiv antibiotikakur är allt du behöver.

Behandling med antibiotika

Klamydia behandlas enkelt med antibiotika, det enda du behöver göra är att ta en tablett med ett glas vatten. Efter det att du påbörjat din behandling tar det omkring 7-10 dagar för sjukdomen att försvinna helt och du kan då inte heller sprida smittan vidare. Under behandlingsperioden är det viktigt att du använder skydd som exempelvis kondom eller femidom vid sex.

 • Azithromycin 500 mg – Läkemedlet innehåller den aktiva substansen azithromycin och är en antibiotika som bland annat kan användas för behandling av klamydia. Det är en väldigt effektiv behandling, det enda du behöver göra är att ta en dos bestående av två tabletter för att bli fri från infektionen. Efter en vecka har läkemedlet verkat fullt ut i kroppen och bekämpat i infektionen.
 • Doxycyklin 200 mg – Innehåller den aktiva substansen doxycyklin och kan användas vid behandling av klamydia såväl som många andra infektioner. Du tar pillret en gång om dagen under en veckas tid. Dosen kan anpassas efter dina individuella behov.

För att få tillgång till dessa läkemedel måste du få ett recept utskrivet av en läkare. I många fall kan det kännas lite jobbigt att besöka läkaren för att få tillgång till behandling. Idag finns det smidiga sätt för dig att få ett recept utskrivet samt beställa hem din behandling online. Genom en legitimerad onlineklinik kan du enkelt få din receptbelagda medicin hemskickad så att du snabbt kan påbörja din behandling.2

Är det säkert att köpa klamydiabehandling i Sverige på nätet?

Du kan enkelt köpa hem behandling för både kvinnor och män genom en legitimerad onlineklinik. Med hjälp av ett frågeformulär och genom att ta ett test hemma får du recept utskrivet av en läkare direkt. Läkemedlet skickas sedan på en gång hem till dig diskret på posten så att du snabbt kan komma igång med din behandling.

Källor:

 1. Information om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Information och råd om infektionen – RFSU