Riskerna och farorna av att ah oskyddat sex är väldigt välkända men i stundens hetta kan det vara svårt att komma ihåg detta och avstå från sex. Trots all den information som finns ute samt stora satsningar på sexualkunskap verkar det fortfarande som att två tredjedelar av alla sexuellt aktiva personer har haft oskyddat sex minst en gång i sina liv.

Information på den här sidan

Denna trend har blivit influerad av att många yngre personer tror att sexuellt överförbara sjukdomar inte är så vanliga idag som de brukade vara för några år sedan. Trots denna populära tro verkar statistik visa det motsatta. Till exempel visar statistik att antalet diagnoserade fall av könssjukdomar sjönk från år 2014 till 2015, men sanningen är att det även skedde en betydande minskning av antalet folk som testade sig, vilket betyder att det istället finns många som bär på en obehandlad infektion utan att veta om det.

Förekomsten av oskyddad sex i världen är utan tvekan den viktigaste bidragande orsaken till denna ökning av STI. Utöver detta bidrar även lätt tillgång till behandling och ett mer liberalt synsätt på sex till att fler har sex med multipla partners samtidigt som många tar färre försiktighetsåtgärder. Majoriteten av det pedagogiska material som finns tillgängligt idag fokuserar på hur man förebygger oskyddat sex och beskriver de potentiella skadliga konsekvenserna som kan uppstå om skyddet inte används. Men detta tillvägagångssätt lämnar en mycket viktig fråga obesvarad – vad ska man göra efter att man redan haft oskyddat sex?

Det verkar som att trots den kunskap som finns kring farorna med oskyddat sex så ökar antalet personer som har oskyddat sex. På grund av detta har vi bestämt oss för att sätta ihop en kort guide för att våra läsare ska få lite grundläggande kunskap kring vad du ska göra minuterna, dagarna och veckorna efter du haft oskyddat sex. Vi kommer att täcka saker som att motverka att du drabbas av könssjukdomar och urinvägsinfektion samt information kring hur du kan undvika en oönskad graviditet.

Vad gör jag direkt efter jag haft oskyddat sex?

To begin this guide, we will consider useful practices that should minimize the adverse consequences of unprotected sex which can occur immediately following the intercourse. Vi kommer att börja med att gå igenom några saker som kan hjälpa till med att minimera de risker som finns direkt efter du haft oskyddat sex.

Gå på toa

Urinvägsinfektioner kan drabba bägge kön, dock är kvinnor avsevärt mer utsatta än män. Enligt en statistik undersökning kommer 8 av 10 fall av UVI börja utvecklas under de första 24 timmarna efter oskyddat sex. Att besöka toaletten direkt efter samlag för att kissa kan vara till hjälp för att spola ut potentiella bakterier från urinröret, vilket på det sättet reducerar risken att få en UVI.

Första två dagarna efter oskyddat sex (24 till 48 timmar efter)

De två första dagarna efter du haft oskyddat sex är viktiga för att kunna förebygga könssjukdomar och oönskade graviditeter så det är viktigt att du agerar snabbt. Här kommer vi ta upp några saker du kan göra.

Ta akut p-piller om det behövs

Om du använder p-piller ordentligt – utan några pauser under veckorna innan samlaget och under dagarna efteråt – kommer risken att få en oönskad graviditet vara extremt liten och akut p-piller kommer troligtvis inte vara nödvändigt. Å andra sidan, om du inte har använt någon form av hormonellt skydd är en graviditet något du verkligen behöver tänka över. Om du inte är redo att bli med barn är det bäst att få tag på ett dagen efter-piller.

Hur effektiv dagen efter pillret kommer vara är direkt länkat till hur snart efter oskyddat sex du tagit det. Upostelle och Levodonna är båda baserade på levonorgestrel som aktiv ingrediens och bör tas inom de första 72 timmarna efter du haft oskyddat samlag, men båda är som bäst när de använd inom 12 timmar efter oskyddat sex. Den generella uppfattningen är att effektiviteten hos levonorgestrel ligger kring 84%.

Ella One är en annan typ av akut p-piller som kan användas så sent som 120 timmar efter samlaget och förblir effektiv i omkring 95% av fallen.

Besök en läkare om du tror att du kan ha fått en STI

Förutom en oönskad graviditet är könssjukdomar en av de större farorna när det gäller oskyddat sex. Om din partner har en minsta möjlighet att vara smittad av en infektion som HIV eller någon annan könssjukdom (antingen om hen testat sig positivt eller varit involverad med någon som har) är det viktigt att du besöker din lokala vårdcentral, ungdomsmottagning eller liknande så snart som möjligt. De som har en risk att ha blivit utsatta för HIV kan få PEP- behandling som när det tas i tid kan förebygga tillståndet från att utvecklas.

Det är alltid rekommenderat att testa sig för könssjukdomar regelbundet om du är sexuellt aktiv, så STI-test är mer eller mindre ett måste efter oskyddat sex.

Besök en läkare om du märker av några symtom

På andra sidor kan du ha läst mer om att de flesta könssjukdomarna, inkluderande gonorré och klamydia, kan förbli helt symtomlösa under långa tidsperioder vilket är varför det är nödvändigt att testa sig regelbundet för att hålla god sexuell hälsa. I de fall symtom dyker upp kan det ta några veckor innan du märker av något, detta är särskilt sant för bakteriella infektioner medan bakteriell vaginos och svampinfektioner kan ge symtom mycket tidigare. Om du märker av något ovanligt, hur oviktigt det än kan verka är det alltid bäst att besöka en läkare omedelbart och testa sig för könssjukdomar.1

Veckan efter oskyddat sex

Inom sju dagar efter oskyddat sex bör du redan ha tagit akut p-piller (om det behövs) och helst även ha besökt en läkare och testat dig för könssjukdomar. Vid denna tidpunkt är det för sent för dagen efter piller men om du inte testat dig än är det verkligen dags att göra det nu.

Vad gör jag om jag inte får mens?

Att inte få sin mens är ofta det första tecknet på en graviditet. För att kunna säkerställa om man är gravid eller inte är det bäst att köpa ett graviditetstest så snart som möjligt. De flesta moderna hemmatest kan säkerställa en graviditet relativt tidigt men många menar ändå att det är bäst att vänta ett tag innan du gör testet för att kunna säkerställa ett så exakt svar som möjligt. Om du har oregelbunden mens är den bästa tiden för ett graviditetstest tre veckor efter oskyddat sex.

Most of the modern pregnancy tests have very high degree of accuracy (around 99%), but some women still prefer to get tested by a practitioner so they can be completely confident in the accuracy of the result.

De flesta moderna graviditetstesten har en väldigt hög grad av exakthet (omkring 99%) men en del kvinnor föredrar ändå att bli testad av en läkare så att de kan vara helt säker på resultatet.

3-6 månader efter oskyddat samlag

En del könssjukdomar som klamydia och gonorré kan visa resultat på vanliga STI-test redan några veckor efter infektionen. Tillstånd som syfilis och hepatit kan istället ta upp till 6 veckor innan de hunnit utveckla sig i kroppen och för HIV kan denna period vara upp till 3 månader. Detta är varför det är viktigt att bli testad igen under denna period även fast ditt första test var negativt.

Använd alltid skydd!

Att ha säkert sex borde vara den första prioriteten hos de som är sexuellt aktiva. Den mest tillförlitliga formen av skydd är barriärmetoder som exempelvis kondom, dessa är speciellt effektiva när det gäller att begränsa risken att drabbas av en STI eller oönskad graviditet.

Det är också viktigt att inte försöka tappa kontrollen i stunden – såklart sex ska vara spontant och roligt, men du bör alltid komma ihåg att alltid använda skydd. Om du inte har tillgång till en kondom eller liknande kan andra sexuella aktiviteter som inte.innehåller någon penetration vara ett bättre alternativ då dessa inte har en lika stor risk kopplad till sig.

Källor:

  1. Könssjukdomar – 1177