På denna sida kan du hitta olika uppgifter om typiska symtom, överföringsmetoder, behandlingar och andra användbar fakta om de vanligaste könssjukdomarna i Sverige. Du kan använda den här sidan som ett snabb överblick som du kan komma åt när som helst för att få grundläggande information och användbara länkar till mer djupgående artiklar som behandlar sexuellt överförbara infektioner.

Information på den här sidan

Klamydia

Typ: Bakteriell könssjukdom

Symtomatisk eller asymptomatisk: Asymptomatisk hos 50% av män och 80% av kvinnor med infektionen

Överföringsmetod: Oskyddat sex av någon sort, delning av sexleksaker

Diagnosering: Urinprov och topsning av slemhinnor

Botningsbar: Ja

Behandling: Azitromycin engångsdos eller en veckodos av Doxycyclin.

Klamydia hos kvinnor

Typiska symtom av klamydia hos kvinnor är:

 • Smärtsam urinering
 • Buksmärtor
 • Rikligare mens
 • Blödning efter sex eller mellan mens
 • Vaginala flytningar

Klamydia har också blivit omnämnd som orsaken till följande tillstånd hos kvinnor:

 • Bäckeninflamatorisk sjukdom
 • Cervicit
 • Infertilitet

Klamydia hos män

Män infekterade av klamydia kan uppleva följande symtom:

 • Smärtsam urinering
 • Flytningar från penis
 • Smärta i testiklarna

Dessutom dessa följande komplikationer

 • Uretrit
 • Bitestickelinflamation
 • Infertilitet

Läs mer

Gonorré

Typ: Bakteriell könssjukdom

Symtomatisk eller asymptomatisk: Asymptomatisk hos 10% av män och 50% av kvinnor med infektionen

Överföringsmetod: Oskyddat sex av någon sort, delning av sexleksaker

Diagnosering: Urinprov och topsning av slemhinnor

Botningsbar: Ja

Behandling: Ceftriaxoninjektion samt Azitromycin engångsdos

Gonorré hos kvinnor

De vanligaste symtom på gonorré hos kvinnor är:

 • Smärtsam urinering
 • Smärta eller brännande känsla i nedre buken
 • Rikligare menstruation
 • Blödning efter samlag eller mellan mens
 • Gröna eller gula flytningar

Utöver dessa symtom, kan obehandlad gonorré ge upphov till ett flertal komplikationer inkluderat bäckeninflammatiorisk sjukdom och infertilitet.1

Gonorré hos män

Gonorrés karakteristiska symtom hos män är:

 • Smärta och brännande känsla vid urinering
 • Inflammation av förhuden
 • Smärta i testicklarna (sällan)
 • Flytningar från penis (i vit, gul eller grön färg)

Syfilis

Typ: Bakteriell könssjukdom

Symtomatisk eller asymptomatisk: Symtomatisk, men lindriga tidigt under infektionens gång, enkla att missa

Överföringsmetod: Kontakt med sår under oskyddat sex

Diagnosering: Medicinsk undersökning, blodprov och topsning

Botningsbar: Ja

Behandling: Intramuskulär injektion av bensatinbensylpenicillin som endast kan administreras på en testklinik

Syfilis symtom och komplikationer

Olikt andra könssjukdomar, manifesterar sig syfilis symtom lika hos både män och kvinnor. Om den lämnas obehandlad kan den även leda till allvarliga komplikationer.

De mest kända symtomen är vanligtvis uppdelade i tre separata stadier eller faser med den första (inom 10 till 90 dagar från infektionstillfället) som markeras av utseendet på en eller flera blåsor på könsorganen. Den andra fasen kommer att påbörjas inom några veckor efter det att de ursprungliga symtomen försvinna. De är ofta:

 • Ont i halsen
 • Utslag
 • Svullna lymfkörtlar
 • Små vårtliknande upphöjningar på penis

Det tertiära steget kan börja månader eller till och med år efter infektionens början. Det är med svåra komplikationer som:

 • Stroke
 • Paralysis
 • Permanent blindhet och förlorad hörsel
 • Hjärtstopp
 • Demens
 • Förlorade motoriska funktioner
 • Död

Könsvårtor (HPV)

Typ: Virus-baserad könssjukdom

Symtomatisk eller asymptomatisk: Kan vara asymptomatisk och ligga vilande

Överföringsmetod: Hud-mot-hud-kontakt

Diagnosering: Medicinsk undersökning och topsning

Botningsbar: Nej, men rätt behandling kan man begränsa symtomen och ha sjukdomen under kontroll

Behandling: Orala antivirus-tabletter, krämer och lösningar

Könsvårtor symtom och komplikationer

Könsvårtor hos kvinnor kan enkelt kännas igen av karakteristiska små köttiga blomkålsliknande vårtor runt slidan, analområdet eller överlåren. Dessutom kan det också orsaka urinproblem och små till måttliga problem under graviditeten.

Hos män kommer HPV att orsaka karaktäristiska vårtor att dyka upp runt penis, testiklar eller i analområdet (ibland kan övre lår också påverkas). Män som drabbats av könsvårtor kommer också att märka smärta och svårigheter vid urinering.

Könsherpes (HSV-2)

Typ: Virus STI

Symtomatisk eller asymptomatisk: Asymptomatisk under en tid efter infektionen

Överföringsmetod: Hud-mot-hud-kontakt

Diagnosering: Synlig läkarundersökning och topsning vid behov

Botningsbar: Nej, men rätt behandling kan man begränsa symtomen och ha sjukdomen under kontroll

Behandling: Orala antivirus-tabletter, krämer och lösningar (acyclovir, Valtrex, famvir, valaciclovir)

Genital herpes symtom och komplikationer

Hos båda könen kan könsherpes utseende kännas igen av karakteristiska blåsor och sår på könsorganet, runt anus eller på låren. Dessa symtom åtföljs av smärtsam urinering och förekomsten av vaginala flytningar hos kvinnor.

Drabbade kvinnor har också ökad risk för komplikationer vid graviditet inklusive missfall.

Detta tillstånd, hos båda könen, medför risk för att blåsor och sår blir infekterade med bakterier, vilket i sin tur leder till att infektionen sprider sig till andra delar av kroppen.2

Trikomonas

Typ: Parasit

Symtomatisk eller asymptomatisk: Asymtomatisk hos upp till 50% av drabbade

Överföringsmetod: Oskyddat vaginal samlag, delning av sexleksaker

Diagnosering: Fysisk examination, urinprov och topsning vid behov

Botningsbar: Ja

Behandling: Antibiotika

Trikomonas hos kvinnor

Infection by this parasite causes an array of recognizable symptoms in women. These include:

 • Förändringar i konsistens, lukt eller färg av vaginal flytningar
 • Smärtsamt vid samlag
 • Smärtsam urinering
 • Buksmärtor
 • Irritation i slidområdet

Förutom dessa symtom kan trikomonas orsaka allvarlig hälsokomplikation, särskilt hos gravida kvinnor som har större risk vid för tidig födsel och kontraherar andra infektioner.

Trikomonas hos män

Denna sexuellt överförbara sjukdom orsakar mycket obehagliga symtom hos män. Dessa inkluderar:

 • Flytningar från penis
 • Mer frekvent urinering
 • Smärtsam urinering
 • Svullnad och inflammation vid ollonet
 • Smärtsamt vid samlag

Följande komplikationer är emellertid relativt sällsynta, med största risk att öka känsligheten för andra könssjukdomar.

Källor:

 1. Information om tillstånden – 1177 Vårdguiden
 2. Information om test för könssjukdomar – RFSL