Denna artikel är baserad på statistik och information från Folkhälsomyndigheten och syftar till de vanligaste könssjukdomarna i Sverige.

Information på den här sidan

Klamydia

Antal nya fall år 2017: 33 715

Per 1000 av estimerad population: 3.3

Män smittade: 14.497 (43%)

Kvinnor smittade: 19.218 (57%)

Årlig ökning 2016-2017: 42%

Gonorré

Antal nya fall år 2017: 2533

Per 1000 av estimerad population: 0.25

Män smittade: 1978 (78%)

Kvinnor smittade: 555 (22%)

Årlig ökning 2016-2017: 42%

Syfilis

Antal nya fall år 2017: 389

Per 1000 av estimerad population: 0.038

Män smittade: 362 (93%)

Kvinnor smittade: 27 (7%)

Årlig ökning 2016-2017: 11%

Andra könssjukdomar

Andra sexuellt överförbara sjukdomar som herpes och kondylom är också vanliga att smittas av i Sverige och ökar årligen. Mindre förkommande könssjukdomar som mykoplasma och trikomas är inte är inte lika vanliga som klamydia och gonorré men dock lika viktigt att testa sig för då de ökar årligen samt information om dessa inte är så bred så du kan gå runt med infektionerna utan att veta om det.  Ofta kan man smittas av könssjukdomar under en utlandsresa genom att ha oskyddat sex eller sex med en ny partner.1

Källor:

  1. Statistik om könssjukdomar – Folkhälsomyndigheten