Nikotin är ett naturligt förekommande ämne i tobak och kan vara lika beroendeframkallande som droger som till exempel heroin eller kokain.

När du slutar röka är det alltså inte konstigt att du kan få symtom på abstinens som resultat på bristen på nikotin. Det kan ta dagar, till och med veckor, innan din kropp åter är i balans. Just denna abstinens är en av de främsta anledningarna till att det är så svårt att genomföra ett rökstopp.

När du röker tobak absorberas nikotin genom lungorna. Det tas sedan snabbt upp i blodomloppet och sprids sedan till hela kroppen. Det tar ungefär 3-4 dagar innan nikotinet bruits ned av kroppen. Som följd av detta kan symtomen på abstinens hänga kvar länge och kan ta oerhört lång tid att komma över. I den här artikeln kommer vi kolla lite närmre på olika symtom för abstinens som kan uppkomma och hur man sedan byter rökvanan mot något annat.

Information på den här sidan

Abstinens av nikotin

Vanliga abstinensbesvär för nikotin kan omfatta yrsel, depression, känslor av frustration, irritation, oro, sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, trötthet, huvudvärk, ökad aptit, viktökning, förstoppning, andnöd, ökad hjärtfrekvens, hosta, muntorrhet och halsont.1

Varaktighet och olika faser av abstinenssymptom

Symtomen börjar ungefär fyra timmar efter du rökt din senaste cigarett. I detta skede är symptomen som starkast, men du kan känna dig dålig i 3-4 dagar efteråt. Långsamt går abstinensen ner och du känner dig bättre och bättre.

Abstinensen kan fortsätta i flera veckor efteråt, men är inte lika stark som under de första dagarna. Det är individuellt hur symptomen när du slutar röka kommer kännas. Vissa kommer att ha mycket starka symptom i flera veckor medan andra inte kommer att känna något alls.

Symtom på att sluta röka

Här är en översikt över några vanliga abstinenssymptom, deras varaktighet och i vilken frekvens folk drabbas av dem.2

Symtom Varighet Frekvens
Ökad aptit Mer än 10 veckor 70 %
Depression Mindre än 4 veckor 60 %
Oro Mindre än 4 veckor 60 %
Irritabilitet Mindre än 4 veckor 50 %
Sömnsvårigheter Mindre än 1 vecka 25 %
Yrsel Färre än 2 dagar 10 %

Mental påverkan rökstopp

När du slutar röka kan du både påverkas av psykiska och fysiska abstinenssymtom. Några dagar efter att du slutat röka kommer de värsta fysiska symtomen vara som värst, men de är inte på något sätt hälsofarliga. Det kan dock vara väldigt lockande att röka för att bli av med det värsta fysiska obehagen. Produkter som innehåller nikotin som exempelvis plåster eller tuggummi kan hjälpa dig att minska symtomen och genom att gradvis frigöra nikotin. Under denna tid bör du även dricka extra mycket vatten.

Mycket svårare är det att övervinna de psykiska symptomen som kommer när man slutar röka. Aktiva rökare har utvecklat dagliga rutiner där rökning är en viktig del. Cigaretten med kaffe, rökpausen på jobbet, ett bloss efter maten, en cigarett lugna nerverna, listan kan göras oändlig. För varje nikotinberoende rökare är cigaretten en viktig del av det dagliga livet. Att identifiera och permanent ändra dessa etablerade vanor och tillvägagångssätt är en utmaning som inte ens ett nikotinplåster kan hjälpa till med.

Det första steget i mental rehabilitering

Depression och nedstämdhet kan inträffa under de första dagarna efter att du slutat röka. När du röker, ger nikotinet en känsla av välbefinnande och tar bort dåliga känslor. Med tiden blir kroppen van vid nikotin och en dålig biverkning av detta är att kroppen behöver mer och mer nikotin för att uppnå samma nivå av välbefinnande. Detta skapar en ond cirkel av beroende.

När nikotinnivåerna i kroppen faller upplever man sig ofta rastlös och irriterad vilket lätt kanutvecklas till en tillfällig depression. När du slutar röka, känner vissa också att de har förlorat en bra vän. Även om metaforen låter dum, ger den en mycket bra uppfattning om hur vissa människor känner efter att de slutat röka.

Tips för att motverka abstinens

Det finns flera sätt på vilka du kan minska symtomen på abstinens efter tobak och nikotin. Du kan till exempel träna då det utlöser substanser som kan lindra symtomen. Det kan också ha en positiv effekt på vikten, eftersom rökavbrott ofta leder till viktuppgång.

Du kan också få läkemedel för att hjälpa dig med att sluta röka. Champix är en receptbelagd produkt som hjälper till att minska abstinenssymptom genom att ha en direkt påverka hjärnans receptorer som annars påverkats av nikotin.

Du kan också dra nytta av nikotinpreparat som hjälper till att lindra symtomen. Men se till att du inte blir beroende av dessa istället.

Bo med icke-rökare under den första perioden. Detta kan göra det lättare att slutföra rökstoppet. Se även till att skämma bort dig själv lite extra, som att ta in på spa, äta en utsökt middag, gå på bio eller något annat som gör dig glad. Påminn dig dagligen varför du vill sluta röka. Det är bättre för din hälsa, din ekonomi, dina sociala relationer och många andra saker. Ge dig själv en klapp på axeln eftersom du har tagit ett viktigt beslut i ditt liv. Abstinensen kommer att gå över och då har du ett mycket hälsosammare liv än innan, det är bara den första perioden som är tuff.

Källor:

  1. Abstinensbesvär vid tobaksavvänjning – 1177 Vårdguiden
  2. Information om tillståndet – 1177 Vårdguiden