Farorna med rökning är många och välkända. Under de senaste decennierna, upplyste kampanjer och regeringens politik Sverige om detta allvarliga folkhälsoproblem. De informerade allmänheten om farorna och riskerna som är direkt relaterade till denna dåliga vana. Idag är de skadliga effekterna av tobaksrök för individen, samhället, ekonomin och miljön allmänt känt. Även om dessa upplysningar har minskat antalet aktiva rökare i hela den utvecklade världen är det fortfarande ett stort världsproblem.

Information på den här sidan

Farorna med rökning – Cancer

Om du är speciellt intresserad av det direkta sambandet mellan rökning och cancer, kolla vår hemsida som specifikt behandlar detta ämne. Där har vi sammanställt statistik som hjälper dig förstå de verkliga farorna med denna dåliga vana samt beskriver de olika formerna av cancer som har visat sig vara vanligare hos dagens rökare, liksom den mekanism som genom dussintals cancerframkallande kemikalier och tobaksröksämnen skadar friska celler som kan leda till cancer.

Men det är inte bara aktiv rökning som är skadligt utan rökninga kan även ha en dramatisk påverkan på hälsan hos personer som utsätts för passiv rökning. För mer information om dessa indirekta faror med rökning, besök vår hemsida om det ämnet.

Risker vid rökning – Passiv rökning

Tyvärr är passiv rökning inte den enda indirekta skadlighet som orsakas av tobakskonsumtion som bara är en av farorna med att röka. Barn är den mest utsatta gruppen när det gäller risk för passiv rökning, men det finns ännu större fara för de barn vars mödrar röker under graviditeten. Den medicinska samfundet håller med om att riskerna med rökning under graviditet är är något som bör undvikas till varje pris, eftersom förekomsten av nikotin, kolmonoxid och andra skadliga ämnen i rökning, även överföras från mor till hennes ofödda barn genom navelsträngen och moderkakan. Inte bara är dessa ämnen som är skadliga för rökare själva, men minskar också den mängd syre som är tillgänglig för barnet, vilket ökar risken för många mycket farliga förhållanden, som till och med kan leda till spädbarnsdöd. För att lära dig mer om dessa allvarliga risker och faror, besök vår sida om rökning och graviditet.
1

Mer information om farorna vid rökning

Genom att lära dig mer om farorna med rökning kan du få den information som kan hjälpa dig få motivation till att sluta röka. För många individer som läser dessa fakta blir det en nyttig första källa till motivation och viljan att börja resan till en rökfri och hälsosamt liv.

Om du känner att du är redo att fimpa din sista cigarett på, finns det mycket hjälp att få. På våra sidor kan du hitta många hjälpmedel på de bästa sätten att sluta röka eller läsa några framgångshistorier om rökavvänjning som säkert kommer att inspirera dig. Men om du inte vill ha viljestyrka och beslutsamhet nog, men fortfarande saknar hjälp på vägen för att klara avdragen, kan sluta-röka-piller vara en lösning. Nikotinprodukter kan också vara till hjälp på vägen.

Oavsett vilken väg du väljer, önskar vi dig lycka till på din resa till ett hälsosamt liv.

Hur skadar rökning min hälsa?

Rökning påverkar olika kroppsdelar på olika sätt. I texten kommer vi att diskutera de organ som drabbas mest, vilket ger dig en kort översikt över hälsokomplikationer som kan uppstå som en följd av din dåliga vana.2

Hjärta och kardiovaskulärt system

Rökning kommer avsevärt att öka kolmonoxidhalterna i kroppen samtidigt som koncentrationen av syre i blodet minskar. Förutom detta kan andra toxiner som finns i cigarettrök också bidra till förtjockning av blodet vilket tvingar ditt hjärta att arbeta hårdare för att effektivt pumpa blodet runt kroppen.

Dessutom stimulerar nikotin binjurarna att syntetisera och släppa adrenalin, vilket skapar den så kallade nikotinhastigheten som alla rökare verkligen längtar efter. Men som en bieffekt av denna process kommer adrenalin också att öka hjärtfrekvensen och blodtrycket, vilket ger ännu större belastning på det kardiovaskulära systemet som helhet.

Slutligen kommer fina blodkärl, artärer också att bli skadade på grund av att röka, blir fodrad med en ohälsosam blandning av fettämnen och ärrvävnad, vilket begränsar blodflödet till olika organ. Hos rökarens kan erektil dysfunktion uppstå som konsekvens, men det kan också orsaka blodproppar som i sin tur leder till stroke, angina eller hjärtinfarkt.

Inverkan av rökning på lungorna

Det är uppenbart att rökning påverkar mest lungorna. Det räcker inte bara med att rökaning är grunden till alla dokumenterade lungcancerfall, men det är också relaterat till upp till 80% av dödsfall som orsakats av kronisk obstruktiv lungsjukdom (eller KOL förkortat). Med skador på både lungceller DNA och lungvävnad som helhet kan rökning bidra till andra lungbetingelser som bronkit eller emfysem.

Matsmältningssystemet

Med tusentals skadliga och cancerframkallande föreningar i tobaksrök är det inte överraskande att rökning också kan leda till utveckling av cancer i magen, njurar, lever, matstrupe, kolon, rektum och bukspottkörtel. Forskare uppskattar att omkring en i fem fall av magcancer kan vara direkt kopplad till rökning eftersom när tobaksrök inhaleras, når delar av magen och orsakar skada på vävnaden och skapar gynnsamma förhållanden för tumörtillväxt.

Påverkan av tobaksrök i munnen

Munnen är en annan kroppsdel ​​som direkt påverkas av rökning. Många studier har bekräftat att aktiva rökare har betydligt större chanser att utveckla cancer i munnen, läpparna, halsen, nacken, stämband och tunga. Och enligt cancerfonden kan rökning vara direkt kopplad till 75% av alla registrerade fall av muncancer.

Förutom detta har rökare i allmänhet dålig andedräkt, gula tänder och nedsatt känslighet av smaken.

Hud och tobak

Medan inte direkt påverkas som några andra organ och delar av kroppen, blir huden också skadad av rökning. De flesta skador som orsakas beror på minskade syrgasnivåer i blodet och olika toxiner som kan ge huden en blekgrå och uttorkad utseende. Förutom detta, med nedsänkning av blodkärlen, börjar huden åldras i förtid eftersom det inte kommer att kunna få den önskade mängden syre och andra viktiga näringsämnen, såsom vitaminerna A och C.

Reproduktiv hälsa och rökning

Som nämnts tidigare, män som röker risk att bli drabbade av erektil dysfunktion problem, men också av testikelcancer. Men inte bara män är i riskzonen – många studier bekräftade att rökning har en mätbar negativ effekt på fertiliteten hos kvinnor. Förutom detta, kvinnor som röker under graviditeten ökar risken för missfall avsevärt.

Källor:

  1. Risker med rökning – Hjärt-lungfonden
  2. Information om tillståndet – 1177 Vårdguiden