Ciprofloxacin är ett vanligt förekommande antibiotikummedicin som klassificeras som kinolon – en term som används för att beteckna en farmaceutisk förening som hör till en stor grupp av bredspektrum baktericider som delar en bicyklisk kärnstruktur i samband med föreningen 4-kinolon. Dessa läkemedel används ofta både inom medicin och veterinärmedicinska förfaranden. I humant är Ciprofloxacin vanligtvis ordinerat för behandling av urinvägsinfektioner (UTI) och cystit. Detta läkemedel är en generisk version av varumärket Ciproxin, utvecklat och marknadsfört av Bayers läkemedelsföretag.

Detta generiska UTI-läkemedel klarar av att ge effektiv lindring från cystit symtom med bara en till två tabletter per dag. Och som en generisk version av en märkesmedicin är Ciprofloxacin betydligt billigare jämfört med Bayers ursprungliga medicin.

Information på den här sidan

Urinvägsinfektion

De flesta i Sverige kommer uppleva cystit någon gång i sitt liv. Även om detta tillstånd kan påverka alla kvinnor, har forskarna utpekad flera riskgrupper, framför allt sexuellt aktiva kvinnor och de som går igenom klimakteriet.

Den vanliga orsaken till detta tillstånd är närvaron av skadliga bakterier i urinröret, som när den lämnas obehandlad kan migrera till blåsan. Den här infektionen kan sprida sig på ett antal olika sätt. Till exempel kan kvinnor som torkar sig framifrån (från anus mot slidan) transportera bakterier från anus till urinröret. Andra fall kan orsakas av användning av ett tampong- eller cervix-preventivmedel såsom membran och hårt samlag har varit känt att spela en roll för att orsaka urinvägsinfektion.1

Hur behandlas cystit?

I en betydande andel fall av de drabbade kommer immunsystemet att klara av infektionen utan att behöva någon ytterligare behandling förutom att man dricker mycket vätska och kanske använder lätta smärtstillande medel. I andra fall kan symtomen fortsätta och förvärras när tiden går, med infektionen sprider sig ibland till njurarna och blir därmed betydligt allvarligare.

Hur behandlar Ciprofloxacin cystit (urinvägsinfektion)?

Ciprofloxacin kan göra en signifikant skillnad i de fall där kroppens naturliga försvar inte kan hantera infektionen på egen hand. Det fungerar genom att direkt störa bakteriernas förmåga att bibehålla sig och föröka sig. Mer specifikt hämmar detta läkemedel syntesen och produktionen av DNA-gyraseenzym, en förening som är nödvändig för bibehållandet av bakteriecellerna och deras regenerering.

Ciprofloxacin kommer att stoppa produktionen av denna molekyl, vilket effektivt ger bakteriecellerna försumbara mot immunsystemet, vilket sedan lätt kan rensa infektionen.

Kan jag köpa Ciprofloxacin online? Behöver jag ett recept?

Som fallet är med alla bredspektrumantibiotika, behöver du ett recept för att få Ciprofloxacin. Du kan göra detta genom att göra en konsultation hos din läkare (allmänläkare) där du beskriver dina symtom och genomgå olika tester om det behövs. Men om du funderar på att köpa Ciprofloxacin på nätet, kan du skippa att göra en besöka vårdcentralens kö. Istället kan du besöka en legitimerad onlineklinik och använda dem för att få din medicin.

Processen är relativt enkel. Du behöver fortfarande recept och för det måste du prata med en läkare, men med en onlineklinik kan du göra det från ditt eget hem, via ett anpassat frågeformulär eller en live chatt på klinikens hemsida. Efter att ha svarat på frågorna som är relevanta för din medicinska historia kommer läkaren att fatta ett beslut. Om du är lämplig för behandlingen, kommer receptet att utfärdas och skickas så snabbt som möjligt till din adress.

Vilken är den aktiva ingrediensen av Ciprofloxacin?

Den aktiva beståndsdelen i ciprofloxacin är en farmaceutisk förening med samma namn. Det är ett bredspektrum antibiotikum, som används vid behandling av olika bakterieinfektioner, inklusive urinvägsinfektion. Denna aktiva ingrediens ursprungligen utvecklades av Bayer, som nämnts, men patentet har löpt ut och nu är Ciprofloxacin tillgängligt som generiska versioner.

Hur använder man Ciprofloxacin?

För att säkerställa säkerheten och dess optimala resultat ska du noggrant följa läkarens instruktioner. Förutom konsultationer med certifierad läkare kan officiell bipacksedeln som utfärdas inom varje förpackning av läkemedlet vara till hjälp vid användning.

Den vanligtvis föreskrivna dosen är en till två tabletter varje dag under en period som bestäms exakt av en läkare efter att genom en konsultation vet din sjukdomshistoria och dina symtom. Tabletten ska tas hel med mycket vatten, vanligtvis mellan måltiderna. Du bör dock vara säker på att du undviker att konsumera mejeriprodukter (som mjölk och yoghurt) när du använder detta läkemedel. Slutligen skulle det vara idealiskt att ta tabletterna samma tid varje dag. Dessutom ska du aldrig överskrida den föreskrivna dosen.

Ciprofloxacin biverkningar

Förekomsfrekvens Biverkningar
Vanliga (1 av 10 användare) Illamående, diarré
Sällan (1 av 100 användare) Aptitlöshet, svampinfektioner, huvudvärk, sömnlöshet, utslag, muskelsmärta
Ovanliga (1 av 1000 användare) Tarminflammation, förhöjt blodsocker, tinnitus, förhöjd hjärtfrekvens, andfådhet

 Är Ciprofloxacin säkert för mig att använda?

Som med alla läkemedel finns det vissa situationer där användningen av Ciprofloxacin inte rekommenderas. Detta kan vara fallet om du för närvarande tar något av följande läkemedel:

 • K-vitaminantagonister
 • Antikoagulanter
 • Sildenafil
 • Cyklosporin
 • Metoklopramid
 • Antidepressiva depressiva
 • Lidokain
 • Kosttillskott som innehåller kalcium, järn, aluminium eller magnesium
 • Andra cytostatika

Det är även inte rekommenderat att ta Ciprofloxacin när du lider av vissa medicinska tillstånd. Dessa inkluderar:

 • Epilepsi
 • Njurproblem
 • Tendonproblem
 • Diabetes
 • Glukos-6-fosfat dehydrogenasbrist
 • Hjärtproblem

Slutligen rekommenderas Ciprofloxacin inte för kvinnor som för närvarande är gravida, och ammar.2 Om du skulle behöva undersöka andra läkemedel tillsammans med din läkare kan antibiotikan MacroBid, snabba Trimetoprim eller eller Suprax.

Källor:

 1. Information om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Läkemedelsfakta – FASS