Bactroban är en antibiotikumsalva som vanligtvis ordineras av läkare i Sverige för behandling av bakteriella näsinfektioner. Denna antibiotikasalva är utvecklad och producerat av läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline och appliceras direkt i näsborren, vanligtvis två till tre gånger dagligen, under en period som kommer att anges av din läkare. Bactroban är baserat på den aktiva ingrediensen mupirocinkalcium och är mycket effektiv i att bekämpa ett antal olika typer av nasala bakterieinfektioner. Med hög effektivitet och användarvänlighet kommer det inte som någon överraskning varför denna antibiotikakräm är så pass effektiv.

Information på den här sidan:

Hur behandlar man bakteriella näsinfektioner?

Näsinfektioner orsakas i många fall av bakterier som tillhör stafylokockstammen, med Staphylococcus aureus som den allra vanligaste. Den här formen av näsinfektioner uppstår vanligen när de bakterier som harmlöst lever på huden kommer i kontakt med insidan av näsan, eller när huden har skadats så att bakterier kan komma in i kroppen. Läs mer om tillståndet här.

När näsan har infekterats kommer symtom som bölder eller abscess att uppstå. Och hos mer aggressiva bakteriestammar kan infektionen nå blodbanan, vilket orsakar ytterligare komplikationer och gör infektionen mer invasiv. Naturligtvis innebär en behandling av dessa infektioner först och främst att man utrotar bakterierna och därmed lindrar symptomen. Antibiotika används oftast i dessa situationer.1

Hur behandlar man infektioner med Bactroban?

Den aktiva beståndsdelen i Bactroban nasal salva är ett antibiotikum som kallas mupirocin kalcium. När det kommer in i kroppen verkar det genom att förhindra bakterierna att replikeras och därmed hindras infektionen från att sprida sig. Mer specifikt verkar det genom att hämma bakteriens förmåga att producera ett livsuppehållande protein som spelar en avgörande roll vid reproduktion och multiplikation för bakterierna. När infektionen har stoppats, kommer immunsystemet att kunna rensa ut infektionen av sig självt.

Kan jag köpa Bactroban online i Sverige?

Ja, det är möjligt att köpa Bactroban online, men du måste komma ihåg att antibiotika är receptbelagda läkemedel i Sverige och som sådana kan de endast köpas med ett giltigt recept utfärdat av en läkare. Lyckligtvis har det aldrig varit så enkelt att få recept online som det är nu på grund av alla de onlinekliniker som är verksamma i Sverige. Efter att ha du har valt vilken internetklinik du vill använda kan du använda servicen på deras hemsida för att konsultera en läkare. Denna kommer att be dig att fylla i ett detaljerat medicinsk frågeformulär som gör det möjligt att korrekt bedöma ditt medicinska tillstånd och fatta ett välgrundat beslut angående din lämplighet för att använda Bactroban, baserat på din medicinska profil och historia.

Om allt stämmer kommer receptet att utfärdas och används för att få medicinen levererad från partnerapoteket till den adress du gav under registreringsprocessen.

Hur använder jag Bactroban?

För att säkerställa optimala resultat med Bactroban och samtidigt minska risken för biverkningar bör du alltid följa instruktionerna du har fått från din läkare. Nedan kommer vi att ge dig några av de mer allmänna riktlinjerna för användning av Bactroban. Det är dock viktigt att notera att texten nedan aldrig kan användas som ersättning för läkarens råd eller den officiella informationen. Förutom det kan vissa anvisningar vara olika, eftersom din läkare kommer att försöka anpassa behandlingen och anpassa den till ditt specifika fall.

 • Använd alltid exakt som ordinerat
 • Mest vanliga dosen är två till tre applikationer per dag
 • Kuren varar normalt sett mellan fem och sju dagar, men den exakta varaktigheten bestäms av din läkare
 • En dos betyder en liten pärla av salvan som är lika stor som ett tändstickshuvud
 • Inför en dos i varje näsborre
 • Tryck lätt på vardera sidan av näsan för att jämnt fördela salvan
 • Du kan också applicera Bactroban med bomullspinne
 • Överstig aldrig den ordinerade dosen
 • Försök inte att kompensera en missad dos genom att fördubbla nästa, använd helt enkelt den missade dosen så snart du kommer ihåg det förutsatt att nästa dosering inte ska ske om en timme eller mindre

Ger Bactroban biverkningar?

Som är fallet med alla receptbelagda läkemedel kan Bactroban också orsaka vissa oönskade biverkningar hos personer som är särskilt mottagliga för dem. Den farligaste biverkningen som du bör ha i bakhuvudet är risken för en allergisk reaktion. Andra dokumenterade biverkningar är vanligtvis milda och godartade och inkluderar irritation eller en brännande känsla i näsan. En allvarlig hudreaktion är också möjlig men anses vara mycket sällsynt eftersom den dokumenteras hos 1 av 10 000 användare.

För en mer detaljerad översikt över biverkningar, se den officiella patientinformationen som utfärdas med varje förpackning med Bactroban.2

Källor:

 1. Mer om tillståndet – Internetmedicin
 2. Bipacksedeln – FASS