Victoza är en unik typ 2-diabetesbehandling. Det fungerar på många sätt samtidigt, men med ett specifikt mål, nämligen korrekt hantering av blodsockernivån. Tillverkad av Novo Nordisk, Victoza är ett injicerbart läkemedel som injiceras under huden en gång varje dag under en tidsperiod som din läkare bestämmer. Innan du använder detta läkemedel, kommer en läkare eller sjuksköterska att vägleda dig genom hela processen så att du senare kan upprepa det själv.

Trots att Victoza är tillgängligt i form av injektion och inte en tablett, är detta läkemedel fortfarande relativt enkelt att administrera och det ska användas en gång varje dag för att uppnå de önskade resultaten.

Information på den här sidan

Diabetes typ 2: en allmän överblick 

Typ 2-diabetes är en icke-insulinberoende form av detta tillstånd som svarar för ungefär nio av tio diabetesfall. I motsats till diabetes typ 1 som ibland klassificeras som en autoimmun sjukdom som gör bukspottkörteln ineffektiv när det gäller insulinproduktion, kommer personer som drabbats av typ 2-diabetes fortfarande att ha lite insulin i sitt system men inte tillräckligt för att uppfylla kroppens krav. Som ett resultat kommer blodsockernivåerna att fortsätta öka tills de faktiskt börjar orsaka skador på nervsystemet, blodkärlen och olika organ.

En annan viktig skillnad mellan de två är den tid då tillståndet oftast tenderar att manifesteras. Typ 1-diabetes kan vanligtvis diagnostiseras tidigt i en persons liv under så kallade formativa år, medan i händelse av typ 2, kommer tillståndet att manifesteras någonstans runt 40 års ålder eller senare.

What causes diabetes? Vad orsakar diabetes?

Idag har inte en enda specifik orsak till typ 2-diabetes kunnat identifierats, men de medicinska experterna verkar vara överens om att dåliga livsstilsvanor spelar en avgörande roll i den övergripande förekomsten av diabetes typ 2 i det moderna samhället. Vanor som att äta hög mängd sockerrika livsmedel, dricka sockermättade drycker, generellt ohälsosam diet, brist på motion och rökning har alla betraktats som riskfaktorer. Dessutom kan ålder och vikt också bidra till utvecklingen av tillståndet.

Diabetes är även ett ärftligt tillstånd vilket innebär att gener spelar en framträdande roll vid uppkomsten eller frånvaron av detta tillstånd. I linje med detta har experter dragit slutsatsen att vissa grupper av människor, mer specifikt de av sydasiatiska, kinesiska, afrikanska eller karibiska härkomst, har en högre risk för diabetes på grund av ökad förekomst av diabetesrelaterade gener i dessa delar av världen .

Vilka är symtomen för diabetes?

De som drabbats av tillståndet rapporterar ofta:

 • Persistent törst
 • Trötthet
 • Suddig syn
 • Torra ögon
 • Dramatiska och oförklarliga viktnedgångar
 • Ökad frekvens av urinering

Förutom dessa mycket vanliga symptom är diabetes typ 2 markerad av en rad andra symtom som kan variera betydligt bland individer.

Hur behandlas och hanteras diabetes?

Det är viktigt att direkt poängtera att det hittills inte finns något känt botemedel mot diabetes, vilket innebär att när denna sjukdom uppenbaras kommer det att vara ett livslångt tillstånd. Trots det faktum att det inte kan behandlas kan diabetes typ 2 effektivt hanteras med en kombination av receptbelagda läkemedel och livsstilsförändringar.

När det upptäckts tidigt, under det så kallade prediabetes-stadiet, kommer medicinska experter att försöka förlita sig på icke-medicineringsmetoder för att hantera tillståndet. Mer specifikt kommer läkaren att utarbeta en anpassad dietplan och rekommendera regelbunden träning. Utöver detta kommer du att rekommenderas att göra ytterligare livsstilsförändringar om det behövs, inklusive att sluta röka, gå ner i vikt eller minska din alkoholkonsumtion.

I de situationer där dessa steg visar sig vara otillräckliga kan läkemedel förskrivas för att hålla tillståndet under kontroll.

Hur hanterar Victoza diabetes?

Hemligheten bakom Victozas framgång ligger i dess aktiva substans som heter liraglutid. Det fungerar genom att efterlikna aktiviteten hos ett specialiserat hormon som vanligen betecknas som GLP-1 vilket bidrar till att öka insulinproduktionen i bukspottskörteln. Med att insulinnivåerna förstärks på detta sätt kommer extraktionen av socker från blod också att bli mycket effektivare.

Samtidigt kommer liraglutid också att minska effekterna av glukagon i levern, vilket begränsar glukosproduktionen i detta organ, och saktar också matsmältningsförfarandena så att absorptionen av sockerarter från mat kommer att ständigt stiga.

Hur använder jag Victoza?

Som det är fallet med alla receptbelagda läkemedel, är det av yttersta vikt att följa instruktionerna från din läkare när du använder Victoza. Utöver detta bör du noggrant läsa igenom bipacksedeln som kommer med varje förpackning av läkemedlet. Där hittar du stegvisa instruktioner och en detaljerad lista över biverkningar, kontraindikationer och andra relevanta fakta om läkemedlet.

Här kommer vi bara att ge dig en kort översikt som täcker de grundläggande stegen för att använda detta läkemedel.

 • Ta alltid som angivet
 • Den vanligtvis föreskrivna startdosen är 0,6 mg medan behandlingens längd är minst en vecka
 • Om det behövs kommer din läkare att rekommendera dig att öka dosen till 1,8 mg per dag
 • Behandlingen kan administreras när som helst, men det är lämpligt att försöka ta det ungefär samma gång varje dag
 • Eftersom Victoza är en injektion, är bruksanvisningen mycket specifik och behöver följas exakt (för mer detaljerad vägledning, se patientens informationsbroschyr)
 • Före första gången bör du få en stegvis demonstration från en läkare eller sjuksköterska
 • Ta först bort det yttre, sedan den inre kåpan
 • Kassera innerhöljet, men spara det yttre för senare
 • Glöm inte att använda en ny nål för varje dos
 • Kontrollera flödet (se bipacksedeln)
 • Välj dosen med väljaren (se bipacksedeln)
 • Nålen ska införas under huden och inte i ven och muskel. För att vara säker rekommenderas det att du administrerar läkemedlet på framsidan av lår, överarm eller framför midjan.
 • Efter inläggning av nålen, håll den på plats i sex sekunder under vilken du ska hålla knappen nedtryckt
 • Placera ytterkåpan på nålen och skruva loss den innan du tar bort den
 • Placera pennan utan nål inuti
 • Överstiga aldrig den föreskrivna dosen
 • Om du saknar en dos, ta den när du kommer ihåg att det kommer att vara inom 12 timmar efter det att du skulle ta det – annars fortsätt bara som vanligt
 • Överstiga aldrig den föreskrivna dosen – om du gör det, fråga din läkare eller akut service för råd

Finns det några dokumenterade biverkningar av Victoza?

Ja, som det är fallet med alla receptbelagda läkemedel, kommer Victoza också med en rad potentiella biverkningar. Vad du ska vara mest försiktig med är risken för en allvarlig allergisk reaktion eller hypoglykemi – om du märker några symptom som indikerar dessa problem, kontakta din läkare eller akutmottagning omedelbart.

Hypoglykemi Allergisk reaktion
 • Kallsvett
 • Kall blek hud
 • Huvudvärk
 • Snabb hjärtslag
 • Känna sig sjuk
 • Känner sig extremt hungrig
 • Visuella störningar
 • sömnighet
 • Ångest
 • Förvirring
 • Svårighetsfokusering
 • Andningsproblem
 • Svullnad i halsen
 • Svullnad i ansiktet
 • Snabba hjärtslag
 • Tarmobstruktion

Andra dokumenterade biverkningar är inte lika farliga, men kan vara ganska obekväma. Här kommer vi att ta upp några av dem. Se bipacksedeln för hela listan.

Förekomstfrekvens Biverkningar
Väldigt vanliga(1 av 10 användare eller mer) Diarré, sjukdomskänsla
Vanliga (1 av 10 användare eller mer) Huvudvärk, illamående, matsmältningsbesvär, gastrit, flatulens, förstoppning och obehag i magen, yrsel, ökad hjärtfrekvens, irritation på applikationsstället
Ovanliga (1 av 100 användare) Pruritus, urtikaria, uttorkning, allmän sjukdom

Är Victoza säkert för mig?

Naturligtvis kan endast din läkare ge dig ett exakt svar på denna fråga efter att du har granskat din medicinska historia och medicinska profil noggrant. Det finns dock vissa omständigheter som kan göra Victoza användning kontraindicerat för dig. Detta kan vara fallet om du använder något av följande läkemedel:

 • sulfonylurea
 • glimepirid
 • glibenklamid
 • warfarin
 • antikoagulantia

Alternativt kan du avrådas mot att använda detta läkemedel om du påverkas (eller har drabbats nyligen) av följande tillstånd:

 • Typ 1-diabetes
 • Diabetisk ketoacidos
 • Allvarlig njursjukdom
 • Leversjukdom
 • Hjärtsvikt
 • Inflammatorisk tarmsjukdom
 • Akut pankreatit
 • Sköldkörtelsjukdom

Vidare är det viktigt att notera att detta läkemedel inte är lämpligt för kvinnor som är gravida eller ammar för närvarande.