Det korta svaret på denna fråga är nej – Propecia kan inte användas för att behandla någon form av kvinnligt håravfall. Faktum är att kvinnor avråds kraftigt från att använda denna medicin på grund av risken att drabbas av allvarliga och oförutsedda biverkningar. Dessa risker är så pass stora att gravida kvinnor avråds helt och hållet från all kontakt med Propecia då det kan leda till allvarliga skador på fostrets utveckling.

Information på den här sidan

Om du är kvinna och lider av problem med håravfall är det bästa alternativet för dig att se över vilka behandlingar som finns som är utvecklade för kvinnor. Till exempel finns Regaine, en av de mest använda behandlingarna för kvinnligt håravfall.

Innan du börjar med någon sorts behandling ska du alltid konsultera en läkare eller vårdpersonal. Dessa kommer att säkerställa att du får den bästa möjliga behandlingen för dina problem och att du minimerar dina risker att drabbas av otrevliga biverkningar.

Vad är Propecia?

Propecia är en av de mest välkända behandlingarna mot manligt håravfall. Behandlingen används på många platser runt om i världen och är ytterst effektiv med positiva resultat hos 90 % av de män som använt sig av behandlingen. Behandlingen har utvecklats av läkemedelsföretaget Merch Sharp and Dohme (MSD) och baseras på den aktiva ingrediensen finasterid.

Finasterid fungerar genom att hämma en enzym i kroppen som vanligtvis konverterar testosteron till DHT – en substans som har betydande roll i processen bakom håravfall.

Innan sin debut som medel mot håravfall producerade MSD finasterid som behandling för förstorad prostata (BPH) men med en koncentration fem gånger högre än I Propecia.

Patentet för denna behandling gick ut i Storbritannien år 2014 vilket möjliggjorde det för andra företag att börja producera generiska versioner av medicinen. En av de mest lyckade inkluderar Finasterid 1 mg och Aindeem. Det är även möjligt att köpa den äkta versionen Propecia som säljs sida vid sida med de generiska.

Har Propecia testats för kvinnor?

Ja – MSD har genomfört kliniska studier för att undersöka hur Propecia påverkar håravfall hos kvinnor. Målgruppen bestod av kvinnor som genomgått klimakteriet då denna grupp anses vara den mest utsatta för kvinnlig skallighet, något som bidragit till att forskare anar en hormonell förändring som orsakar.

Studierna visade dock inga tecken på att Propecia skulle vara en effektiv behandling av kvinnligt androgen alopeci. I studien som genomfördes ingick 137 kvinnor indelade i två grupper – en utsattes för placebo och den andra fick Propecia. Experimentet genomfördes under ett års tid och ingen skillnad kunde hittas mellan de två försöksgrupperna, något som gav slutsatsen att Propecia inte är en effektiv behandling för kvinnligt håravfall.

Vilka andra alternativ finns det för att bota kvinnligt håravfall?

Med Propecia och Finasterid ute ur leken kan vi börja nämna några behandlingar som faktiskt är effektiva. Som tidigare nämnt är Regaine för kvinnor kliniskt testat och har bevisad hög effekt hos kvinnlig skallighet.

Det kan dock vara en underliggande sjukdom som orsakar håravfallet. Om du anar att så är fallet prata med din läkare för att identifiera potentiella problemet och få rätt behandling.