Flukonazol är en mycket effektiv behandling för svampinfektioner producerad och marknadsförd av läkemedelsföretaget Teva. Fluconazol är en generisk version av det mer välkända Diflucan1, och är därför baserad på samma aktiva beståndsdel, med samma funktionalitet, men också samma biverkningar och möjliga kontraindikationer.

Flukonazol är tillgängligt i form av tabletter eller kapslar, men de exakta detaljerna för hur medicinering skall skötar varierar mellan användare beroende på vilken slags infektion man har. Exempelvis kan de som kämpar med svampinfektioner på huden, liksom idrottsfot eller ringmask rekommenderas att ta en tablett per dag under 6 veckor. Det är också en vanlig behandlingsform för svamp i underlivet eller i slemhinnan 2.

Medan en tablett dagligen är något av en standarddos för majoriteten av patienterna bestäms den exakta varaktigheten av behandlingen av läkaren efter bedömning av tillståndet, men också den berörda personens medicinska profil. Flukonazol är en mycket mångsidig behandling och kan ordineras för ett antal olika svampinfektioner.

Information på den här sidan:

Svampinfektioner: En kort översikt

Det finns många olika typer av svampar som är naturligt förekommande på och inom människokroppen. De kan även spela viktiga roller för att säkerställa balansen mellan mikrober i organismen. Men, under vissa förhållanden, när denna balans störs kan en eller flera typer av svampar bli för framträdande, och kan orsaka en infektion. Beroende på var tillståndet maniferserar sig kommer symtom och rekommenderade behandlingar att variera.

Med tanke på svampinfektioner i huden kan vi nämna den som förmodligen är allra vanligast – idrottsfot, som manifesterar sig mellan tårna. Detta leder till hudutslag och flagnande och fjällande i den drabbade regionen.

En annan vanlig svamphudsinfektion är ringmask, som kan manifestera sig på ett antal olika ställen på kroppen, bland annat armar, händer, nacke och ansikte. Markerad av ett karaktäristiskt utslag i form av en upphöjd ring eller oval upphöjning – liksom beskrivet i dess namn. Ringorm kan också uppkomma på överlåren eller på könsorganet och kallas då ljumsksvamp. Det orsakas ofta av stram klädsel och svett under träning.

Är svampinfektioner smittsamma?

Svampinfektioner kan överföras från en person till en annan på många olika sätt, ibland till och med genom indirekt kontakt, till exempel genom gemensamma handdukar i gemensamma utrymmen som duschar. Å andra sidan är direktkontakt utan tvekan det vanligaste sättet för överföring. Det bör noteras att svampinfektioner kan överföras från djur till människa, till exempel genom att klappa ett husdjur.

Vad är Flukonazol?

Dessa villkor behandlas vanligtvis av antifungala läkemedel som syftar till att återställa den naturliga balansen i den infekterade regionen. Flukonazol är en sådan behandling. Om du vill köpa Fluconazol i Sverige, bör du komma ihåg att det är receptbelagt läkemedel. Den aktiva beståndsdelen med samma namn är det som gör Fluconazole effektivt vid så många behandlingar av mycket olika svampinfektioner.

Mer specifikt kommer flukonazol att störa svampens förmåga att syntetisera ergosterol – en förening som spelar en avgörande roll för att bevara den strukturella integriteten hos en svampcell. När produktionen av denna förening har nedsatts, kommer hål att uppstå i svampcellerna, vilket får dem att förgås.

Är Fluconazol receptfritt eller ej?

Du kan lätt köpa Fluconazol online, men för att göra det måste du få ett giltigt recept. Om det här är första gången du köper det här läkemedlet kan du välja en onlineklinik som erbjuder läkarkonsultationer online så att du kan få receptet och beställa medicinen på samma sätt. När konsultationen med en läkare har gjorts och ditt recept har processats kan du beställa medicinen via ditt apotek, online eller i butik.

Hur använder jag Fluconazol?

När du använder Fluconazol bör du försöka följa instruktionerna från din läkare så noggrant som möjligt. Samtidigt som du bör läsa igenom den officiella informationsbroschyren som kommer med när du köper medicinen är det hjälpsamt att bekanta sig med instruktionerna och olika nedteckningar vilket hjälper dig att minimera risken för biverkningar samtidigt som du optimerar resultatet av behandlingen.

Här kommer vi att ge dig några av de mest allmänna riktlinjerna, helt enkelt för att hjälpa dig att få en idé om hur behandling med Fluconazol ser ut. Mer detaljerade instruktioner kommer att tillhandahållas av din läkare och du kan alltid hänvisa till patientinformationen för eventuella ytterligare frågor.

 • Ta alltid medicineringen exakt som ordinerat
 • För behandling av svampinfektion på huden är dosen vanligtvis en tablett om 50 mg per dag
 • Längden för behandlingen kommer att bestämmas av din läkare, men i de flesta fall uppgår den i cirka 6 veckor
 • Ta kapselarna hela – tugga, skär eller sug inte på dem
 • Överstig aldrig det ordinerade beloppet
 • Om du har missat en dos, dubblera inte nästa som kompensation – ta den istället när du kommer ihåg, förutsatt att det inte är dags för din nästa dos. Om så är fallet, fortsätt bara med behandlingen som vanligt.

Finns det några kända Fluconazol-biverkningar?

Som med alla receptbelagda läkemedel kommer Fluconazol också med en rad potentiella biverkningar. Vissa av dem är ganska milda och kortvariga, medan andra kan vara relativt allvarliga och kräver omedelbar medicinsk behandling – det skulle kunna gälla en allvarlig allergisk reaktion på läkemedlet som vanligtvis uppträder genom nässelfeber, feber, svullnad i ansikte, läppar, hals eller tunga samt plötsligt väsande.

Ett fåtal av de som använder Fluconazol kan uppleva leverproblem som gulsot eller mörkfärgad urin, men det är mycket sällsynt.

Naturligtvis kommer inte alla som använder medicinen att uppleva biverkningar, men det är fortfarande viktigt att bekanta sig med vad som kan gå fel så att du kan agera snabbt och utan panik om det behövs. Om vi ser till frekvensen av biverkningar av Fluconazol, kan vi lista dem på följande sätt:

Frekvens Biverkningar
Vanliga (1 av 10 användare) Huvudvärk, obehag i magen, diarré, generell sjukdomskänsla, ökad leverfunktion vid blodprov, hudutslag
Mindre vanliga (1 av 100 användare) Minskning av röda blodkroppar, svaghet och andfåddhet, nedsatt aptit, sömnlöshet, sömnighet, stickningar, förändringar i smaken, matsmältningsbesvär, lågt blodkalium, ökad svettning
Sällsynta (1 av 1000 användare) Minskning av vita blodkroppar, minskning av blodplättsnivåer, förändringar i kolesterolnivåer, skakningar, oregelbundna hjärtslag, håravfall

Tänk på att detta bara är en kort sammanfattning av de kända biverkningarna. För en omfattande lista, se den officiella patientinformationen.

Flukonazol kontraindikationer

Det finns också vissa situationer när användningen av Fluconazol kan vara kontraindicerad. Detta kan vara fallet om du för närvarande tar något annat läkemedel som kan ha negativ inverkan på Fluconazol. Några av de läkemedel som kräver uppmärksamhet är:

 • Terfenadin
 • Astemizol
 • Cisaprid
 • Pimozid
 • Kinidin

Alternativt kan förekomsten av vissa medicinska tillstånd också göra användningen av Fluconazol kontraindicerad. Tillstånden du bör vara medveten om är:

 • Leverproblem
 • Njurproblem
 • Aids
 • Kardiovaskulära sjukdomar
 • Obalans i salthalten i blodet

Det är viktigt att notera att detta bara är översikten över den vanligaste kontraindikationerna – för en fullständig lista över möjliga interaktioner och medicinska tillstånd som kan göra användning av Fluconazol olämpligt, se den officiella informationen från läkemedlesföretaget eller kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Källor:

 1. Diflucan – FASS Allmänhet
 2. Flukonazol – 1177 Vårguiden