Kronisk obstruktiv lungsjukdom, mer känt under förkortningen KOL, är en term som används av medicinsk personal för att bestämma ett antal tillstånd som kopplas till ett symptomkluster som relaterar till luftvägarna. Dessa inkluderar bland annat bronkit, emfysem, och sjukdomen KOL. De flesta av de här tillstånden orsakas ofta av lång och upprepad exponering för irritanter såsom cigarettrök, dammpartiklar, avgaser och andra luftburna föroreningar. Dessa irritanter anses ofta vara grundorsaken till KOL.

Information på den här sidan

Symptom på KOL

Det vanligaste symptomet på kronisk obstruktiv lungsjukdom är lätt att feldiagnostisera som symptom på astma, då många av dessa överlappar. Luftvägarna blir trängre och det är svårt att andas. Några symptom är:

 • Andfåddhet
 • Flegma
 • Svår hosta
 • Väsande ljud (speciellt vid fysisk ansträngning)
 • Tryck över bröstet
 • Behov att rensa halsen direkt efter att ha vaknat
 • Frekventa respiratoriska infektioner
 • Energilöshet
 • Oförklarad viktnedgång (ofta i de senare stadierna)
 • Svullna anklar, fötter eller ben

Vad är KOL? Orsaker

Som ovan nämnt så är de flesta fall av kronisk obstruktiv lungsjukdom orsakad av långvarig och upprepad exponering för diverse luftburna irritanter. Vi kan nämna att skadan som faktiskt uppstår från dessa irritanter ger permanent ärrvävnad i lungorna samt förhöjd risk för infektioner. Då sjukdomen utvecklar sig med tid bör den behandlas så snart som den diagnostiserats då risken för för komplikationer hela tiden ökar om den lämnas obehandlad.1 KOL kan inte botas, men behandlingen kan hindra utvecklingen av sjukdomen och lättar symptomen.

KOL i Sverige

Enligt kol.se är det så många som 500.000-700.000 personer i Sverige som lider av KOL, men de flesta av dessa är inte medvetna om det.2 Experter tror att det beror på att det så ofta misstas för astma och att patienter därför inte alltid får den behandling de behöver. Statistik visar att det blir allt vanligare i vårt avlånga land, Det är vanligare bland kvinnor än män.

Hur behandlas det?

Det första steget i att behandla KOL är att se till diverse livsstilsfaktorer som kan bidra till tillståndet. Den faktor som står ut i mängden är, såklart, att röka. Vissa nyare studier visar på att så många som en fjärdedel av aktiva rökare kommer att utveckla KOL förr eller senare. På grund av detta är det bäst att sluta röka så snart som möjligt i förebyggande syfte och för att förhindra att sjukdomen utvecklas vidare. Utöver detta kommer din läkare att försöka identifiera om du har något annat luftburet ämne som bidrar till dina symptom. Om det finns något sådant kommer din läkare att ge dig råd om hur du kan minska din exponering för dessa.

Behandling med läkemedel

Två av de vanligast utskrivna klasserna av medicinerna som används i behandlingen av kronisk obstruktiv lungsjukdom är mukolytika och antimuskarinika, och ibland även bronkodilatorer. Den första gruppen inkluderar behandlingar så som Mucodyne som fungerar genom att minska konsistensen och viskositeten av slemmet i luftvägarna och därmed gör det lättare att göra sig av med slemmet.

Sedan finns det antimuskarinika såsom  Seebri Breezhaler, Onbrez Breezhaler eller Respontin som fungera genom att minska spänningen i den mjuka muskelvävnaden som omger de respiratoriska passagerna och därmed hjälper dem att vidgas och underlättar andningen.

Kan jag köpa KOL-medicin online?

Ja, det är tekniskt möjligt att köpa KOL-medicin online i Sverige. Det är dock inte alla verksamma onlinekliniker som erbjuder den här sortens medicin. Detta är ofta på grund av att KOL inte alltid kan diagnostiseras så lätt – vi har redan nämnt hur det kan feldiagnostiseras som astma eller rökhosta. På grund av detta är chanserna att din läkare kan diagnostisera din sjukdom utan att träffa dig personligen små, och för att minska riskerna för att feldiagnostisera tillståndet så erbjuder inte onlinekliniker KOL-medicin till de som köper den för första gången.

Om du däremot bara vill förnya ditt recept är situationen annorlunda, och det är högst troligt att du kommer att hitta många onlinekliniker i Sverige som ger dig recept så länge du kan bevisa att du har fått KOL diagnostiserat för dig och att den här medicinen är den rätta för dig.

Du kommer att få fylla i ett anpassat medicinskt formulär som hjälper din läkare att bekanta sig med din medicinska historia och profil och därmed hjälper denna att göra ett informerat val kring din lämplighet för medicinen.

Om allt är som det ska kommer du att få medicinen utskriven och du kommer att få den skickad till dig till den address som du uppgav under registreringen.

Ger KOL-medicin biverkningar?

Det exakta svaret beror så klart på vilken medicin det är du kommer att använda. Då oönskade biverkningar som kommer från KOL-mediciner kan variera avsevärt med bara några få symptom som delas de alla emellan (inklusive huvudvärk, hosta eller ökad hjärtrytm), rekommenderar vi att du ser till de individuella bipacksedlarna för att få reda på mer.

Källor:

 1. Mer om sjukdomen – Riksförbundet HjärtLung
 2. Mer om tillståndet – KOL