Ipraxa är en ofta utskriven medicinering för att lindra symptom på kronisk obstruktiv lungsjukdom, mer känd under förkortningen KOL. Effektiviteten av den här behandlingen, som är välkänd inom den medicinska sfären, härrör från dess aktiva substans ipratropiumbromid, en farmaceutisk förening klassificerad som antimuskarin-bronkodilator. Den här typen av kemikalier verkar i den mänskliga organismen genom att avslappna den glatta muskelvävnaden som klär luftvägarna. Detta underlättar andningen och minskar spänningen i luftvägarna. Som sådan är Ipraxa en högeffektiv bronkodilator som enkelt administreras genom en nebuliseringsanordning. Den är mycket effektivt vid lindring av KOL-symptom och har hjälpt otaliga individer att andas bättre och att hantera deras tillstånd framgångsrikt.

Information på den här sidan:

Hur hjälper den här medicinen mot KOL?

Hundratusentals människor i Sverige är drabbade av KOL, så betydelsen av effektiv medicinering kan inte överskattas.1 För att vilken typ av KOL-behandling som helst ska ge önskade resultat måste patienten först göra vissa livsstilsförändringar för att förhindra ytterligare komplikationer och att tillståndet utvecklas. Det innebär till exempel att du måste sluta röka och vidta nödvändiga åtgärder för att undvika eller åtminstone begränsa din exponering för olika luftburna irritationer såsom kemisk rök och föroreningar. Endast då kan medicinbehandling ge riktiga resultat.

Ipraxa fungerar som en bronkodilator, vilket betyder att den underlättar andningen genom att få luftvägarna att expandera, så att luften kan flöda mer fritt och obehindrat. Som sådan fungerar Ipraxa genom att hämma aktiviteten hos en naturligt producerad kemikalie som kallas acetylkolin som bryter kedjan av kemiska reaktioner i kroppen som resulterar i spänning av glattmuskelvävnaden. När det intas med hjälp av en specialiserad nebuliseringsanordning kommer medicinen att förhindra den kemiska reaktion som orsakar muskelkontraktion, vilket avspänner och underlättar andningen.

Kan jag köpa Ipraxa online i Sverige?

Ja, det är möjligt att köpa Ipraxa online i Sverige. Du bör dock komma ihåg att detta läkemedel endast kan erhållas med ett giltigt recept utfärdat av en certifierad läkare. Detta kan göras på flera olika sätt, oftast lättast via den traditionella vägen som innebär ett personbesök med läkaren eller via konsultationer online via någon av de många onlinekliniker som är verksamma i Sverige. Vid fall av KOL tenderar dock läkarna vid onlinekliniker att vara ganska försiktiga. Detta tillstånd kan enkelt misdiagnostiseras, så ofta är det fortfarande nödvändigt med ett direkt möte med en läkare.

När du har fått din diagnos bekräftad kan du dock enkelt förnya ditt recept online. Du kommer fortfarande att behöva fylla i ett personanpassat och detaljerat medicinsk frågeformulär som läkaren sedan använder för att utvärdera din lämplighet att använda Ipraxa. Om allt är i sin ordning, kommer läkaren att få medicinen skickad från partnerapoteket till adressen du angav under registreringsprocessen.

Hur använder jag Ipraxa?

För att säkerställa bästa möjliga resultat när du använder Ipraxa och samtidigt minimera risken för biverkningar är det viktigt att du är inläst på riktlinjerna för behandlingen. Din läkare kommer att berätta allt du behöver veta och för ett snabbt sammanfogande kan du alltid kontakta den officiella patientinformationen som utfärdas tillsammans med varje förpackning av Ipraxa.

Nedan kommer vi att ge dig några av de viktigaste riktlinjerna som du bör ha i åtanke när du använder den här medicinen. Det är emellertid viktigt att notera att det som följer är en kort översikt som finns i ett illustrativt syfte, för att hjälpa våra läsare att få en bättre bild av vad som kan förväntas från en behandling med Ipraxa. Som sådan bör texten nedan aldrig ersätta din läkares råd eller den officiella patientinformationen.

 • Använd alltid i enlighet med instruktionerna
 • Du kommer att behöva ta en till två doser tre till fyra gånger per dag (250-500 mikrogram)
 • Akuta andfådda episoder ska behandlas med två doseringar (totalt 500 mikrogram)
 • Administrera Ipraxa endast med den medföljande nebuliseringsanordningen
 • Använd aldrig nebulisatorn på annat sätt
 • Detaljerade anvisningar om hur du använder nebuliseringsanordningen finns i den officiella patientinformationen
 • Överstiga aldrig den ordinerade dosen
 • Om du glömmer att ta en dos, administrera den så snart du kommer ihåg det, förutsatt att du upplever väsande ljud och generell förvärring av symtomen
 • Om du inte märker någon försämring av KOL-symptomen, hoppa över den missade dosen och fortsätt med behandlingen som vanligt

Ger Ipraxa biverkningar?

Ipraxa anses vara en relativt säker och tillförlitlig medicinering både av läkare och patienter. Det är dock fortfarande viktigt att bekanta sig med de potentiella biverkningarna, så att du kan agera i enlighet därmed om de uppenbarar sig. Den viktigaste punkten här är att du borde kunna skilja enkelt mellan de biverkningar som kan vara obekväma, men inte riktigt farliga och de som kräver att du avbryter behandlingen och söka omedelbar medicinsk vård, antingen från din läkare eller från den lokala akutvården.

Den allvarligaste biverkningen som har dokumenterats hos personer som använder Ipraxa är en allergisk reaktion mot läkemedlet. Med det i åtanke bör eventuella tecken och symtom som kan indikera en allergisk reaktion (såsom andnöd eller försämring av dina KOL-symtom) omedelbart rapporteras till din läkare eller lokal akutsjukvård.

Andra symtom som kräver att du konsulterar en läkare om säkerheten att fortsätta behandlingen är:

 • Muntorrhet
 • Förstoppning
 • Urinproblem (varar mer än några dagar)
 • Smärta i ögonen
 • Suddig syn

Andra dokumenterade biverkningar inkluderar:

Förekomstfrekvens Biverkning
Vanliga (1 av 10 användare) Huvudvärk, öm hals, muntorrhet, illamående, hosta
Ovanliga (1 av 100 användare) Palpitationer, ökad hjärtrytm, hudutslag
Sällsynta (1 av 1000 användare) Suddig syn, urineringsproblem

Tänk på att detta inte är en fullständig lista över alla dokumenterade biverkningar, men bara en kort översikt. För en mer omfattande guide över biverkningar som kan komma från Ipraxa, se den bipacksedeln som kommer med varje förpackning av läkemedlet.2

Källor:

 1. Mer om tillståndet – KOL
 2. Bipacksedeln – FASS