Azyter ögondroppar innehåller den aktiva substansen azitromycin, vilken är en typ av läkemedel som kallas makrolidantibiotikum. Ögondropparna Azitromycin används för att behandla bakteriell konjunktivit, även kallad rosa öga eller klamydia i ögat. Det Azitromycin gör är att hindra bakterier från att producera vissa proteiner som är essensiella för dem.

Ögoninfektioner är en vanlig orsak till konjunktivit. Om du har konjunktivit kan ditt öga göra ont, kännas grusigt och kan rinna mer än vanligt. Med rätt behandling kan du minska symtomen och läka infektionen snabbare.

Information på den här sidan:

Ögoninfektion: En kort översikt

Infektioner i ögonen kan orsakas av bakterier, svamp eller virus. Ögoninfektioner kan förekomma i olika delar av ögat och du kan få symtom i en eller båda ögonen när du har en infektion. Symtom på ögoninfektioner kan innefatta rodnad, klåda, svullnad, vätska, smärta eller synproblem. Vilken behandling du får beror på orsaken till infektionen och kan inkludera kompresser, ögondroppar, krämer eller antibiotika.

Konjunktivit orsakas av bakterier eller virus1. Du kan känna igen denna typ av infektion genom utseendet på ögat och näthinnan. Om det är en bakteriell infektion kan du bli ordinerad antibiotika. Men dessa kommer inte att fungera om den orsakats av virus (viral konjunktivit) eller allergi. Om du har en bakteriell konjunktivit och har en behandling med till exempel receptbelagda antibiotiska ögondroppar kan infektionen vara upp till en månad eller längre. Dock bör denna typ av konjunktivit inte vara smittsam i mer än 24 timmar efter det att antibiotikabehandlingen börjar. Behandlingar fortsätter vanligtvis i en till två veckor, beroende på infektionens svårighetsgrad. Om du vill veta mer om ögoninfektioner kan du läsa vidare här

Hur fungerar Azyter Ögondroppar?

Som tidigare nämnt innehåller Azyter azitromycin. Detta läkemedel fungerar genom att hindra bakterier från att producera proteiner som är livsnödvändiga för dem. Utan dessa proteiner kan bakterierna inte växa, dela sig och öka i antal. Azitromycin stannar därför smittspridningen och resterande bakterier dödas av kroppens immunförsvar eller så dör allt eftersom. Att applicera dessa droppar direkt i ögat gör att azitromycin kan agera lokalt och når just de bakterier som orsakar infektionen.

Hur använder jag ögondropparna?

Använd alltid detta läkemedel enligt vad som föreskrivs av din läkare för få optimalt resultat av behandlingen. Om du är osäker kontakta din läkare eller apotekspersonal för ytterligare frågor. Här har vi listat några av de grundläggande riktlinjerna för användning av Azyter. Om du har fått andra instruktioner från din läkare kan du förbise dessa riktlinjer.

Den vanligaste instruktionen är som följer:

 • Tvätta händerna före och efter att du använder dropparna
 • Rikta blicken uppåt och lyft ut det nedre ögonlocket, applicera en droppe i det drabbade ögat
 • Rör ej ögat eller ögonlocket med spetsen av ögondroppsbehållaren
 • Kassera endosbehållaren efter användning. Använd den aldrig två gånger.
 • Applicera en droppe i ögat två gånger om dagen, morgon och kväll, under tre dagar.
 • Det är onödigt att förlänga behandlingen utöver tre dagar
 • Svälj ej dropparna
 • Applicera aldrig en dubbel dos för att kompensera en eventuellt glömd dos

Berätta alltid för din läkare om du vill sluta behandlingen. Om du skulle ha ytterligare frågor om användningen av Azyter, fråga din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Vilka biverkningar kan jag få av Azyter?

Liksom med alla läkemedel kan denna medicin medföra några biverkningar. Även om det inte påverkar alla är det viktigt att känna till de biverkningar som eventuellt kan uppstå.

De vanligaste biverkningarna är2:

 • Klåda
 • Brännande känsla
 • Stickande
 • Suddigt synfält
 • Klibbigt öga
 • Känslan av att du har något i ögat
 • Allergisk reaktion (Kontakta din läkare omedelbart om du misstänker att du har fått en allergisk reaktion av detta läkemedel)
 • Torra ögonlock
 • Vattnande ögon

Om du upplever biverkningar, rapportera i så fall dessa till din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte anges ovan.

Kontraindikationer

För att säkerställa säkerheten vid denna behandling ska du alltid se till att lämna all relevant information till din läkare. Detta inkluderar andra läkemedel du kanske tar just nu och eventuella andra medicinska tillstånd som du är medveten om.

Överkänslighet mot Azyter ögondroppar är en kontraindikation. Dessutom ska läkemedlet inte användas vid någon av dessa företeelser:

 • Dysfunktion i levern
 • Graviditet eller amning (tala med din läkare innan du använder något läkemedel alls)
 • Bilkörning eller att nyttjande av andra stora maskiner (då Azyter kan ge dig suddigt synfält under en kort tid efter applicering, bör man vänta tills att synen är nomal igen innan du kör eller använder någa maskiner)

Om du använder något annat läkemedel för ögonen ska du ta dessa först, vänta 15 minuter och sedan använda Azyter. Stäm alltid av med din läkare innan du blandar olika ögonläkemedel, ifall att det avråds. I övrigt har detta läkemedel inga kända reaktioner med alkohol, men det är bäst att undvika alkohol vid användning av antibiotika.

Kan jag köpa Azyter online i Sverige?

Ja, det är möjligt att köpa det här läkemedlet online efter en snabb konsultation över chatt online eller via ett telefonsamtal. Azyter är inte receptfritt och därför måste du alltid ha recept från din läkare för att kunna påbörja behandlingen. Börja aldrig sådan behandling utan att prata med en läkare, och köp inte detta läkemedel online från sidor som inte kräver läkares samråd. Dessa är obehöriga onlineapotek och kan sälja falska versioner av läkemedlet.

Du kan antingen gå till din vårdcentral eller läkare och ett recept utskrivet till dig där. Ibland kan det ta riktigt lång tid för att få en icke-akut tid hos en läkare och kan det vara ett bra alternativ att istället använda sig av en onlineklinik. Om du är lämplig för behandlingen, kan du beställa läkemedlet online via ditt apotek. I vissa fall kan du få det hemskickat, annars är det bara att hämta ut produkten i det apotek du har beställt det till.

Källor:

 1. Konjunktivit – Internet medicin
 2. Azyter – FASS