EMLA är en kräm som är designad och tillverkad av läkemedelsföretaget AstraZeneca för att användas för att ge lokal dermalbedövning. Baserat på en kombination av två aktiva beståndsdelar, nämligen prilokain och lidokain, gör EMLA tillfälligt att ett hudområde får mindre känslighet. Det används vanligen före injektion eller vaccination hos personer som har svårt med nålar, men det används också ofta före mindre kosmetiska procedurer, bland annat kryoterapi, piercingar, tatueringar, hårborttagning och liknande.

Om du vill köpa EMLA i Sverige, bör du komma ihåg att detta läkemedel endast kan erhållas med ett giltigt recept utfärdat av en certifierad läkare. Bortsett från avsedd applikation i ovannämnda procedurer används EMLA ofta som en off-label lösning för för tidig utlösning.

Men först, låt oss ta en titt på vad som är lokal anestesi och hur det fungerar.

Information på den här sidan

Vad är lokalbedövning och hur fungerar det?

Vissa människor som är på väg att genomgå ett ingrepp, antingen kosmetisk eller medicinsk, kan välja att begära användning av lokal anestesi. Denna typ av läkemedel är väldigt effektiv för att bedöva området och därmed förhindra smärta eller obehag som orsakas av nålinsättning eller andra förfaranden som annars skulle vara obehagliga för patienten. Som sådan används vanliga anestetika vanligtvis under vaccinationer eller blodprov, liksom med tatueringar och piercings.

EMLA (Eutectic Mixture of Local Anesthetics) är en kombinerad behandling baserad på två olika aktiva beståndsdelar, nämligen lidokain och prilokain. Båda dessa är typer av anestetika som tillfälligt bedövar det hudområde de appliceras på genom att hindra natrium från att uppta specifika nervändar där känslan av smärta generellt känns.

Som kräm är EMLA mycket enkel att använda – den appliceras bara på huden och täcks sedan under en viss tid (vanligtvis mellan två och fem timmar beroende på anledningen till användningen). Din läkare eller apotek bestämmer exakt hur mycket tid du behöver lämna krämen på.

Prematur ejakulation: en kort överblick 

För tidig utlösning, ibland förkortad PE, är ett tillstånd som inte är lätt att definiera eftersom det inte finns något exakt mått som kan säga vad som är för tidigt och vad inte, särskilt eftersom sexuella preferenser, vanor och lust varierar extremt från par till par.

Många tänker att tillståndet är när män når klimax långt före sin kvinnliga partner men för mer medicinska ändamål brukar det sägas vara ett tillstånd där en man på konsekvent sätt upplever utlösning inom bara en till två minuter efter sexuell penetration.

Det finns en allmänt använd skillnad mellan så kallad primär och sekundär PE.

Den första av dessa, primär PE är också känd som ”livslångt PE” på grund av det faktum att denna typ av tillstånd är konsekvent närvarande i en persons sexuellt aktiva liv. I huvuddelen av fallen orsakas primär PE av psykologiska faktorer, inklusive vad läkarna hänvisar till som konditionering – en situation där den person som drabbats av PE helt enkelt brukar ejakulera snabbt efter sexuell stimulans eftersom det har varit en del av hans sexuella livet från en tidig ålder. Å andra sidan kan uppväxt och personlighetshistoria också spela en framträdande roll i utvecklingen av detta problem.

Å andra sidan utvecklar sekundär PE senare i livet efter en historia av annars normalt ejakulatorisk funktion. Medan psykologiska faktorer kan spela en roll i början av sekundär PE, kan det i ett betydande antal fall orsakas av ett odiagnostiserat tillstånd som sjukdom i prostatan eller en överaktiv sköldkörtel. Å andra sidan har stress, sexuell eller prestationsangst också identifierats som signifikanta bidragande faktorer. I nyare relationer där människor kan vara ännu mer angelägna att prestera, kan risken för för tidig utlösning vara ännu högre.

Hur kan jag förhindra prematur ejakulation?

Naturligtvis är det mest effektiva sättet att förebygga PE genom att bestämma orsakerna bakom detta tillstånd. Med andra ord finns det ingen lösning som kommer att fungera i alla fall, vilket i sin tur lett till spridning av olika självhjälpstekniker, metoder och receptfria behandlingar som skulle minska sannolikheten för prematur utlösning.

Några av de vanligaste metoderna är att använda en tjock kondom för att minska känsligheten, vara underst i sexställningen och ta korta pauser under sex. Vissa par använder också så kallad squeeze-metod som syftar till att ”träna” den manliga partnern för att vara längre. Denna metod går ut på att mannen onanerar till punkten av utlösning och sedan stoppar och klämmer huvudet på penis i 20 sekunder och väntar sedan i ytterligare 30 sekunder innan man börjar onanera igen. Denna sekvens upprepas vanligen så många gånger som möjligt innan mannen ejakulerar.

Om ingen av dessa metoder fungerar kan man välja att söka behandling.

Prematur ejakulation mediciner

Behandlingar för PE är i de flesta fall utformade för att minska sexuell känslighet hos den berörda personen, vilket gör det möjligt att få en långvarig sexuell kontakt. Det är därför en majoritet av tillgängliga behandlingar, precis som EMLA, är aktuella krämer som kommer att dämpa nerverna under huden. Den mest allmänna verkningsmekanismen bygger på kunskapen att både smärta och nöje upplevs när nervreceptorer stimuleras och den lämpliga ”signalen” överförs till hjärnan. Aktuella anestetika kan avbryta denna process och stoppa dessa signaler innan de skickas ut mot hjärnan.

Hur hjälper EMLA med premature ejaculation?

EMLA (Eutectic Mixture of Local Anesthetics) är en aktuell bedövningskräm utvecklad och marknadsförd av läkemedelsföretaget AstraZeneca. Dess effektivitet för att förebygga för tidig utlösning är beroende av dess två aktiva ingredienser, prilokain och idokain. När de kommer i kontakt med huden, kommer båda dessa föreningar att absorberas och nå nerverna som de kommer att dämpa och förhindra känslan av smärta – men när de används för PE-förebyggande, kan de lika framgångsrikt förhindra känslan av nöje också.

Finns det några biverkningar av EMLA?

Som det är fallet med alla receptbelagda läkemedel har vissa biverkningar dokumenterats. Du ska sluta använda kräm om du märker några tecken och symtom som indikerar en allergisk reaktion:

  • Utslag
  • Andnöd
  • Yrsel
  • Svullnad i ansikte, läppar eller tunga
  • Blågrön hudfärg

Om du utvecklar en allergisk reaktion mot EMLA, är det också mycket lämpligt att kontakta din akutstjänst och fråga om råd.

När det gäller andra, mindre allvarliga biverkningar kan vi nämna följande:

Förekomstfrekvens Biverkningar
Vanliga (1 av 10 användare) · Rödhet på applikationsstället

· Svag svullnad

· Palens i huden

Ovanliga (1 av 100 användare)   Mild brännande känsla eller klåda

· Kittlande känsla

Sällsynta (1 av 1000 användare) ·  Små röda prickar på applikationsplatsen

· Utslagsliknande symtom