Rigevidon är ett kombinerat p-piller som marknadsförs i Sverige av det farmaceutiska företaget Gedeon Ritcher Nordics. Det är baserat på två aktiva ingredienser, de syntetiska hormonerna etinylestradiol och levonorgestrel, som efterliknar aktiviteten av naturligt förekommande könshormonerna östrogen respektive progesteron. Det förhindrar graviditet i 99% av fallen. Som ett 21-dagars piller är det mycket lätt att ta och är också ordineras ofta för att hantera svåra smärtsamma menssmärtor.

Information på den här sidan:

Hur säkert är Rigevidon?

Precis som de allra flesta p-piller som säljs på den Svenska marknaden så är Rigevidon till 99% pålitlig för att förebygga graviditet. Med den vetenskapligt beprövade verkningsmekanismen som efterliknar hur  progesteron och östrogen fungerar i kroppen, är Rigevidon säkert ett pålitligt p-piller. För att säkerställa maximalt skydd måste du dock använda p-pillret till punkt och pricka enligt instruktionerna, vilket innebär att du följer råden du har fått från den person som skrev ut läkemedlet till dig samt de riktlinjer som anges i bipacksedeln. Så länge du inte glömmer några piller och ser till att använda Rigevidon korrekt är du skyddad mot graviditet.

Det är emellertid också viktigt att notera att det finns ett antal olika ämnen (läkemedel, men även vissa livsmedel) som har visat sig nedsätta effektiviteten av Rigevidon och som sådan bör de undvikas. När det gäller mediciner är det såklart inte alltid möjligt att undvika dem och i sådana fall är det bäst att använda ytterligare barriärprevention såsom kondom så länge som effektiviteten är nedsatt. Ytterligare detaljer om hur lång effekten är nedsatt i det här scenariot kan du hitta i bipacksedeln.

De ämnen som kan  minska effektiviteten hos Rigevidon inkluderar:

 • Epilepsi-mediciner
 • Bosentan
 • Antibiotika
 • HIV-mediciner
 • Aprepitant
 • Fosaprepitant
 • Modafinil
 • Barbiturater
 • Johannesört
 • Metoklopramid
 • Medicinskt kol
 • Colesevalem
 • Ciklosporin
 • Slegiline

Hur förhindrar Rigevidon graviditet?

Rigevidon är ett hormonellt p-piller, precis som de allra flesta preventivmedlen på den svenska marknaden. Det betyder att Rigevidon innehåller syntetiska hormoner som kan imitera annars naturligt förekommande könshormoner.1 Kombinerade p-piller innehåller två av de här hormonerna. I Rigevidon är det etinylestradiol och levonorgestrel som fungerar som syntetiska bioekvivalenter av östrogen respektive progesteron.

De båda hormonerna spelar en viktig roll för att förbereda den kvinnliga kroppen för en eventuell graviditet under varje menstruationscykel. Speciellt progesteron spelar en avgörande roll i den här processen genom att avgöra tidpunkten för ägglossning, frisättningen av äggcellen från äggstockarna för att den ska kunna bli befruktad.

Könshormonernas roll vid befruktning och graviditet

Om befruktningen sker, kommer ägget att föras till livmodern och fästas vid livmodern där fostret kan fortsätta att utvecklas. Miljön i livmodern är i sin tur direkt beroende av östrogenaktiviteten. Tack vare det syntetiska progesteronet kommer kroppen att uppfatta det som att ägglossningen redan har ägt rum, så att en äggcell inte frisätts.

Kombinerade p-piller har ytterligare en skyddsmekanism. Genom etinylestradiol, syntetiskt östrogen, kommer Rigevidon att förändra miljön i livmodern, vilket gör det mycket svårare för äggcellen att fastna. Samtidigt kommer det att bidra till förtjockningen av slemhinnan i livmodern vilket i sin tur gör det svårare för spermier att ta sig genom livmoderhalsen och nå äggledarna. Som en konsekvens av detta kombinerade orala preventivmedel som Rigevidon att förhindra graviditet på flera olika sätt och gör dem mer tillförlitliga än mini-piller som  endast innehåller progesteron.

Hur använder man Rigevidon?

För att få ut det mesta av att ta Rigevidon och säkerställa maximalt skydd så måste du se till att alltid använda ditt p-piller exakt enligt instruktionerna från din läkare och i enlighet med den officiella informationen som du hittar i bipacksedeln som utfärdas med varje förpackning med Rigevidon.2Dessa två – läkarens råd och officiella riktlinjer – är stommen för korrekt användning av läkemedlet.

Nedan kommer vi att ge dig några av de mer allmänna riktlinjerna för att använda Rigevidon på korrekt sätt. Det är emellertid viktigt att notera att texten som följer är avsedd att användas att hjälpa dig att få en bättre uppfattning om vad en behandling med Rigevidon kan innebära. Som sådan kan den inte användas som ersättning för en läkares instruktioner eller de officiella riktlinjerna.

 • Ta alltid läkemedlet exakt enligt instruktionerna
 • Rigevidon-piller ska tas 21 dagar i sträck, följt av en 7-dagars paus när du inte tar några piller alls
 • Efter en veckas paus, upprepa proceduren
 • Under de första tre veckorna, ta en tablett  var dag; försök att ta varje piller vid ungefär samma tid varje dag
 • Använd pilarna och de andra etiketterna på remsan för att hålla reda på var du är i din behandling och se till så att du inte har glömt något piller
 • Ta Rigevidon med vatten – tugga eller bryt dem aldrig
 • Om du har glömt en dos, försök inte att kompensera genom att ta två piller nästa gång utan läs istället bipacksedeln om hur du går vidare

Ger Rigevidon biverkningar?

Som med alla receptbelagda läkemedel och särskilt p-piller kan Rigevidon orsaka vissa biverkningar hos kvinnor som är särskilt mottagliga för dem. Biverkningarna kommer i två grupper. Å ena sidan finns det biverkningar som är obekväma men ofarliga, och å andra sidan finns det de biverkningar som kräver att du avslutar behandlingen och omedelbart söker medicinsk vård. Det senare inkluderar eventuella tecken och symtom på en allergisk reaktion, bröstcancer, livmoderhalscancer, blodpropp, stroke eller hjärtinfarkt samt leversvikt.

De övriga dokumenterade biverkningarna inkluderar:

Förekomstfrekvens: Biverkningar:
Väldigt vanliga (1 av 10 användare eller fler) Oregelbundna blödningar, generell sjukdomskänsla, viktuppgång, ömma bröst. huvudvärk
Vanliga (1 av 10 användare eller färre) Humörsvängningar, akne, minskad eller avsaknad av blödningar, viktuppgång, vätskeretention, förändringar i libido, ångest, irritation och torrhet i ögonen, synproblem, migrän
Ovanliga (1 av 100 användare) Högt blodtryck, förhöjda nivåer av blodfett, hörselproblem, gallsten, pankreatrit, hudsjukdomar, levertumör, förändringar i vaginala utsöndringar, danssjuka, systemisk lupus erythematosus

Tänk på att detta inte är en fullständig lista över alla dokumenterade biverkningar. För en mer omfattande översikt hänvisas du till den officiella patientinformationen som finns i ditt Rigevidon-paket.

Källor:

 1. Mer om p-piller – 1177 Vårdguiden
 2. Bipacksedeln – FASS