Rozex tillhör kategorier som kallas antiprotozoala och antibakteriella läkemedel. Produkten är utvecklad och marknadsförd av Galderma och finns både som en kräm och som en gel. Båda formerna innehåller 0,75% av den aktiv substansen metronidazol samt används vid behandling av rosacea. Denna medicin är exceptionellt lätt att använda – du applicerar det helt enkelt på det drabbade hudområdet för att eliminera de bakterier som kan vara närvarande samtidigt som du minskar den inflammatoriska processen.

Information på den här sidan

Vad är Rosacea

Rosacea är ett hudtillstånd markerat med karakteristiska cykler av perioder av ökad och minskad aktivitet och framträdande. Även om det primärt påverkar ansiktet, kan det ibland också sprida sig till ögon där det kan orsaka rodnad, torrhet och känsla av blockering i ögat. Huvudsymtomen är förtjockning av huden, synliga blodkärl genom huden, rodnad, eller utseende av små upphöjda områden (papuler) och i ett begränsat antal fall, acneliknande ”klumpar” på huden.

Medan det kan komma som en överraskning för vissa är rosacea ett mycket vanligt tillstånd, vilket påverkar ungefär 10% av befolkningen i Sverige. Vanligtvis lokaliserad till ansiktsområdet, har orsakerna till rosacea ännu inte identifierats, men det finns flera konkurrerande hypoteser som presenteras av det vetenskapliga samfundet och medicinska experter.

De mest populära av hypoteserna pekar på en komprometterade funktionen av blodkärlen i ansiktet och därefter skadar de blodkärl som orsakats (eller åtminstone förvärras) vid exponering av solljus.

Å andra sidan hävdar vissa vetenskapsmän att vakterier av släktet demodex folliculorum som vanligen lever på den mänskliga huden kan anses vara huvudrollsinnehavare. Även om de är ofarliga i vardagliga omständigheter, en gång överrepresenterade, kan de leda till en hel invasion av potentiellt skadliga bakterier.

Vissa tror att ingen av de två teorierna kan förklara rosacea. Istället föreslår de att orsaken till tillståndet kan hittas i peptider, molekyler som naturligt existerar i huden. Vissa externa stimuli som alkoholkonsumtion, kryddig mat och till och med starka känslor kan emellertid göra peptiderna i perioden har ökad aktivitet. Denna process kan i sin tur leda till den ökade aktiviteten i immunsystemet och den efterföljande frisättningen av kemikalier som orsakar karaktäristiska rosacea symtom.

Naturligtvis har inte alla tre teorier som bidrar till villkoret uteslutits.1

Hur behandlar Rozex rosacea?

Den aktiva beståndsdelen i Rozex gel och kräm, metronidazol, är ett antibiotikum som förhindrar utvecklingen av infekterade pustler och har många antiinflammatoriska egenskaper vid applicering på huden. Den exakta verkningsmekanismen är, från och med nu, ännu okänd, främst för att orsakerna till rosacea också är öppna för debatt. Trots det faktum att rosacea inte bekräftades vara en bakteriell infektion, ger behandlingen det önskade resultatet, då den begränsar och mildrar symtomen. Forskare är överens om att användningen av Rozex kan bidra till att minska att bakterier sprider sig och lugnar inflammationen, den liknar Efracea och Finacea.

Hur använder jag Rozex gel och kräm?

Oavsett om du väljer läkemedlet i gel- eller krämform finns inga svårigheter att använda Rozex. Båda innehåller samma mängd aktiv ingrediens och båda används på samma sätt:

  • Använd läkemedlet enligt instruktioner från din läkare
  • Rengör de drabbade områden före appliceringen
  • Applicera ett tunt lager av gel eller kräm på det drabbade området och låt absorberas helt
  • Undvik kontakt med ögonen
  • Tvätta händerna efter användning
  • Applicera gel eller kräm två gånger per dag, en gång på morgonen och en gång på kvällen (såvida inte läkare föreslår något annat)
  • Den totala behandlingstiden kommer att bestämmas av din läkare

Rozex biverkningar

Som med alla läkemedel är det viktigt att bli bekant med eventuella biverkningar så att du kan identifiera dem tidigt. Det viktigaste du bör tänka på är att du kan vara om du känner av en allergisk reaktion mot en eller flera ingredienser i medicinen, så om du märker några typiska symtom på en allergisk reaktion, bör du kontakta sjukvåden omedelbart.2

De dokumenterade bieffekterna av Rozex inkluderar:

Frekvens av förekomst Biverkningar
Vanlig (1 av 10 eller mindre) Röd, kliande och irriterad hud, förvärring av rosacea symtom
Ovanlig (1 in 100 eller mindre) Domning i fingrar och tår, illamående eller en metallsmak i munnen

Rozex kontraindikationer och försiktighetsåtgärder

Som med alla receptbelagda läkemedel är Rozex inte säkra att använda för alla och det finns några saker du bör tänka på när du använder läkemedlet. När det gäller interaktioner med andra läkemedel har Rozex dokumenterats för att interagera med antikoagulanter som Warfarin. Å andra sidan är det också viktigt att göra din läkare medveten om din medicinska historia eftersom vissa existerande förhållanden kan anses inte vara bra att i kombination (som blodproblem).

Rozex graviditet

Detta läkemedel rekommenderas vanligen inte för användning under graviditet och amning. Om så är fallet, kontakta läkaren om eventuella skadliga effekter som behandlingen kan ha på din bebis hälsa.

Rozex alkohol

Konsumtion av alkohol rekommenderas inte under den period du använder Rozex, och detsamma gäller exponering för UV-strålar eller direkt solljus.

Källor:

  1. Det är oklart vad sjukdomen beror på – 1177 Vårdguden
  2. Information om läkemedlet – FASS