Diflucan är ett fungicidalt läkemedel som marknadsförs av läkemedelsföretaget Pfizer. Det är en motgift mot svampinfektioner i kroppen, och är en av vanligaste behandlingarna för svamp i underlivet. Huden i underlivet är ett ofarligt men mycket besvärligt problem som drabbar många kvinnor.

Svampmedlet är en tablettbehandling som hämmar svampmembran, så att svamptillväxten stoppas effektivt. Du kan därför få din naturliga balans snabbt tillbaka i magen och undvika störande symtom som klåda och sveda.

Behandlingen är lätt att ta som en enstaka dos vid behandling av svamp i magen. Även inom de första dagarna kommer de flesta att märka en signifikant förbättring av symtomen.

Information på den här sidan

När ska jag använda Diflucan?

Vi har alla naturligt svamp i kroppen som under normala omständigheter inte orsakar problem. Problemet uppstår när svamparna under speciella förhållanden växer obegränsat och oförhindrat. Här kan problem uppstå eftersom det helt enkelt är för mycket svamptillväxt. Vissa människor får för mycket svamptillväxt på grund av penicillinbehandling, diabetes, dåligt immunförsvar eller sex, då miljön i slidan kan bli obalanserad. Det finns ofta candida-svampen som är boven av detta problem.

Om du har en överväxt av svamp i slidan och har symtom ska du behandlas för att undvika obehagliga symtom som kliande, svidande och klumpig tjock flytning.

Tabletter eller slidkapslar

Det finns olika typer av behandlingar för svampinfektioner i vaginan. Den första är en behandling med lokalt aktiv kräm och kapslar som förs in i slidan. Den andra är tablettbehandling, för vilken kategorin Diflucan är. Det finns flera anledningar till varför en tablettbehandling kan vara att föredra än en lokaliserad kräm och suppositorium.

Tabletter kan vara användbara om du:

 • Att ha menstruation och använda krämbehandlingar och suppositorier är inte optimalt
 • Att får sår och kliande i huden av kräm och suppositorier
 • Det känns obehagligt att använda kapslar som förs in i slidan
 • Behov av förebyggande behandling av svampinfektioner

Diflucan kan användas vid akuta svampinfektioner eller som en del av en förebyggande åtgärd, om du ofta smittas med svampinfektioner.

Hur verkar Diflucan?

Läkemedlet innehåller den aktiva substansen Fluconazol. Den går in och stoppar tillväxten av svampceller genom att förstöra deras cellväggar. De kommer då inte överleva och svamphalten kommer gå tillbaka till en normal nivå.

Även om du har behandlats för svamp, betyder det inte att du inte kan få tillbaka infektionen. Om du är mycket påverkad av fenomenet kan du ta Diflucan som en förebyggande behandling.1

Hur använder man Diflucan?

Behandlingen är en tablettbehandling som tas oralt. Det kan tas med mat eller utan det spelar ingen roll. Behandlingen ska vara olika beroende på vilken typ av svamp du har.

För svamp i slidan gäller följande:

Behandlingen tas som en enstaka dos på 150 mg. Det betyder att du inte behöver oroa dig för att komma ihåg medicinen länge.

Om du har upprepade infektioner ska du ta 150-300 mg med 1-4 veckors utrymme. Det rekommenderas att göra det i 6 månader för att förhindra nya svampangrepp. Följ alltid anvisningarna i bipacksedeln eller av läkare.

Effektiv behandling av svamp i underlivet

Diflucan är en relativt snabbverkande behandling. För svamp i underlivet krävs bara en dos, och det är därför en lätt behandling att ta.

I de flesta fall kommer du att uppleva förbättringar inom 24 timmar. Det kan ta lite längre tid innan alla symtom är borta. Det är dock individuellt hur snabbt behandlingen fungerar och hur lång tid det tar innan alla symtom är borta.

Du kan känna att behandlingen fungerar när klåda och sveda i vaginan blir lindrigare och gradvis försvinner. Huden kan vara lite irriterad över en tidsperiod.

Om du inte upplevt några förbättringar efter 3 dagar, kontakta din läkare.

Diflucan biverkningar

Även om de flesta har problemfri behandling kan biverkningar uppträda, precis som med alla receptbelagda läkemedel.

De vanligaste biverkningarna är:

 • Diarré
 • Smärta i magen
 • Kräkningar
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Hudutslag
 • Negativ effekt på levern

Upp till 10 av 100 upplever dessa så kallade “vanliga” biverkningar. Dessutom finns det några mycket sällsynta biverkningar som du kan läsa om i bipacksedeln.

Om du har allvarliga problem med biverkningar eller om du upplever allvarliga biverkningar, kontakta din närmsta läkarmottagning.

Diflucan försiktighetsåtgärder

Om du har andra sjukdomar eller om du tar andra typer av läkemedel, ska du alltid informera den läkare som skriver läkemedlet. Vissa typer av läkemedel harmoniserar och sockerhaltiga hormoner fungerar inte bra med Diflucan.2

Har du en nedsatt njur- eller leverfunktion bör din dos reduceras.

Diflucan och gravid

Om du är gravid är Diflucan vanligen inte en rekommenderad behandling. För långa perioder och höga doser kan det i värsta fall orsaka fosterskador. Därför bör det endast användas om din läkare uttryckligen har godkänt behandlingen. Detsamma gäller för kvinnor som ammar.

Kan jag köpa Diflucan säkert online med recept?

Eftersom symtomen är mycket karakteristiska, kommer de flesta kvinnor som tidigare haft dem att känna igen dem.

Om du får Diflucan ska du få recept. Därför måste en läkare godkänna dig som lämplig för behandling innan du kan börja. Detta kan dock också göras av en läkare online som kontrollerar informationen och beskrivningen av symtomen, och sedan kan du skriva ut recept för dig. Behandlingen kommer då att skickas direkt till dig från ett godkänt apotek.

Om du inte upplever märkbar effekt efter 1-3 dagar ska du också kontakta en läkare, eftersom dina symtom kan bero på annat än en svampinfektion i magen. Detta kan till exempel bero på sexuellt överförbara sjukdomar som klamydia eller herpes, som inte varit kända.

Källor:

 1. Information om svampinfektion – 1177 Vårdguiden
 2. Information om läkemedlet – FASS