Mysimba är ett preparat som hjälper till vid viktminskning. Det är utvecklat och producerat av Navamedeic och blev licensierat så sent som 2017, vilket innebär att det är ett av de senaste viktminskningspreparaten på marknaden i Sverige. Tillgänglig som depot-tabletter tas Mysimba en gång per dag under första veckan av behandlingen, varefter man ökar intaget under de tre efterföljande veckorna. Den här nya tillskottet på viktminskningsmarknaden är dessutom en kombination av två läkemedel, till skillnad från många andra mer välkända viktminskningsmediciner på den Europeiska marknaden.

Information på den här sidan:

Mysimba: effekt och resultat

Mysimba står ut från sina konkurrenter genom sin unika mekanism av två separata aktiva ingredientser som går under namnen bupropion och naltrexon. Den tidigare, buproprion, verkar i kroppen genom att ge hjärnan dopamin, vilket minskar användarens appetit och samtidigt modifierar hur kroppen använder energi. Naltrexon fungerar istället genom att minska begär efter mat, vilket gör det lättare att hålla dig till din diet1.

En studie som har gjorts på den amerikanska versionen av medicinen, Contrave, visar att, i genomsnitt, så minskade mäniskor som använde den här medicinen ungefär 5% av din kroppsvikt under en period av 13 månader.

Kan jag köpa Mysimba online i Sverige?

Ja, det går bra så länge du har ett giltigt recept. Detta gäller även om du köper medicinen online eller i butik på ditt apotek. För att kunna köpa Mysimba online behöver du således skaffa ett recept utskrivet av medicinsk personal.

Hur mycket kostar Mysimba?

Många undrar vad ett vanligt Mysimba-pris brukar ligga på. Preparatet kommer förpackade i lite olika storlekar, vilket gör skillnad på priset. Snittpriset per tablett ligger mellan ca 8-14.50:-. De flesta paketen kommer i boxar om 112 piller. Den här medicinen ingår tyävrr inte i högkostnasskyddet, så du behöver stå för hela kostnaden själv2.

Att köpa Mysimba för första gången

Om det är första gången du ska köpa Mysimba online kommer du först att behöva skaffa ett giltigt recept från en läkare face-to-face eller från en onlineklinik. Detta innebär att du behöver att ge läkaren all relevant information som denna kan komma att behöva för att avgöra om du är lämplig för medicinen, vilket även gäller konsultationer online. Vid en onlinekonsultation är det dock så att du kommer att tala med läkaren över en chattapp eller via ett personaliserat formulär. Detta är för att läkaren skall kunna se din medicinska profil och historia så att denna kan göra beslut om din lämplighet. Detta gör att Mysimba är en av få receptbelagda viktminskningpiller.

Jag vill förnya mitt recept, hur gör jag?

Om du är ute efter att förnya ditt Mysimba-recept kommer processen att vara något kortare. Din läkare kommer fortfarande att fråga en del relevanta frågor för att försäkra sig om att Mysimba fortfarande är lämpligt för dig, och du kommer att behöva bevisa att du har fått Mysimba har skrivits ut till dig förut. Om allt ser bra ut kommer läkaren att förnya ditt recept och du kan beställa det från ditt apoteks hemsida.

Hur använder jag tabletterna?

För att försäkra de ultimata resultaten och samtidigt minska riskerna för potentiella biverkningar bör du alltid använda Mysimba exakt så som intstruerat av vårdpersonalen som skriver ut ditt preparat. Det som följer här är en kort överblick över några av de viktigaste riktlinjerna som du bör ha i bakhuvudet när du använder medicinen. Dock är texten nedan inte menad att ersätta den officiella patientinformationen för medicinen, och är heller inte viktigare än din läkares ordination, vilket är högsta auktoritet på hur du bör använda medicinen.

 • För att fungera effektivt bör Mysimba användas tillsammans med ett bredare viktminskningsprogram som inkluderar både en diet- och träningsplan
 • Den här medicinen bör inte användas av personer som drabbas av hypertoni, så var noga med att mäta ditt blodtryck innan du påbörjar behandlingen
 • Första doseringen är en tablett per dag, och kommer stegvis att ökas under de första fyra veckorna av behandlingen
 • Vid början av den andra veckan kommer dosen att ökas till två tabletter om dagen
 • Vid början av den tredje veckan bör du använda två piller om morgonen och en om kvällen
 • Vid början av den tredje veckan bör du använda två piller om morgonen och två om kvällen
 • Slutligen, vid början av den fjärde veckan bör du ta två tabletter om morgonen och två tabletter om kvällen
 • Du bör fortsätta att ta den här dosen för resten av din behandling
 • Pillret har i vissa fall visat sig orsaka sömnsvårigheter om de tas just innan sovdags
 • Din behandling kommer att utvärderas efter 16 veckor och därefter i jämna intervaller fram till att läkaren bestämmer att behandlingen är klar
 • Ta tabletterna hela, med vatten. Ta dem gärna tillsammans med mat.
 • Ta aldrig mer än din ordinerade dos
 • Om du skulle missa en dos, hoppa bara över det och fortsätt med resten av doserna som vanligt.
 • Kompensera aldrig en missad dos med att överskrida den rekommenderade dosen

Erfarenehter av biverkningar

Som med alla mediciner kan Mysimba orsaka diverse biverkningar hos vissa människor. Fastän inte alla upplever biverkningar är det viktigt att läsa in sig på vad som skulle kunna gå fel så att du kan skilja mellan de biverkningar som du behöver avbryta behandlingen och söka vård för och de som är obehagliga men också ofarliga.

Utöver det är Mysimba fortfarande övervakat för dess tensens att ge biverkningar. Detta innebär att vissa erfarenheter kanske inte ännu är dokumenterade – oförutsedda reaktioner är möjliga fastän inte sannolika. Du bör rapportera eventuella biverkningar, så att de kan bli dokumentera och säkerställa säkerheten av användandet i framtiden.

Om du känner av symptom som skulle kunna indikera en allergisk reaktion bör du omedelbart söka vård. Vanliga symptom för detta är:

 • Nässelutslag
 • Svullnad i ansikte, läppar eller hals
 • Anfall

Andra biverkningar inkluderar hittills:

Förekomstfrekvens Biverkning
Väldigt vanligt (mer än 1 av 10 användare) Illamående, kräkningar, värk i magtrakten, förstoppning, huvudvärk, svårighet att sova, ångest, upprördhet, smärta i lederna och musklerna
Vanliga (färre än 1 av 10 användare) Låga nivåer av vita blodceller, yrsel, vertigo, skakningar, feber, diarré, förändringar i matvanor, tinnitus, snabb hjärtrytm
Ovanliga (färre än 1 av 100 användare) Munsår, fotsvamp, svullna körtlar i halsen, armhålorna eller ljumske, uttorkning, ökad aptit, viktuppgång, abnormala drömmar, minskat libido, mental ohälsa
Sällsynta (färre än 1 av 1000) Oförklarliga blödningar eller blåmärken, fluktuerande blodsocker, irritation, aggression, självmordstankar eller –beteende, overklighetskänsla
Väldigt ovanliga (färre än 1 av 10 000 användare) Angioödem, allvarliga allergiska reaktioner, villfarelser, aggressioner, muskelproblem, njurproblem

 

Kom ihåg att detta inte är en komplett lista över biverkningarna – läs noggrant igenom patientinformationen som kommer med varje förpackning av medicinen. Även där kommer man att markera att detta är biverkningarna som man hittills har upptäckt. Då medicinen fortfarande hålls under uppsikt kan det uppkomma fler upptäckter av biverkningar och det är viktigt att du rapporterar nya erfarenheter till läkemedelsverket.

Är Mysimba säkert att använda?

Som men många receptbelagda mediciner är inte alla människor lämpliga för att använda den här medicinen. Detsamma gäller Mysimba. Dessutom finns det flera situationer då den här medicinen inte rekommenderas att användas. Detta är bland annat om du behandlar med något av följande:

 • Monoaminooxidashämmare
 • Opiater eller mediciner som innehåller opiater
 • Naltrexon
 • Mediciner som innehåller Bupropion
 • Antidepressiva mediciner
 • Steroider
 • Mediciner mot malaria
 • Mediciner som sänker blodsockernivåer
 • Hypertoni-behandlingar
 • Cancerbehandlingar

Utöver detta finns det vissa medicinska tillstånd som kan gör att du inte är lämplig för den här behandlingen. Dessa är:

 • Onormalt högt blodtryck
 • Alkoholism
 • Hjärntumör
 • Ätstörningar
 • Problem med mental hälsa
 • Beroende av opiater
 • Abstinens från opiater
 • Allvarliga lever- eller njurproblem
 • Självmordsbeteende
 • Huvudtrauma
 • Narkotikaberoende
 • Obehandlade problem i kranskärlen

Extra försiktighet rekommenderas de som är 65 år eller äldre när de använder den här medicinen. Slutligen är Mysimba inte rekommenderat att användas av kvinnor som försöker att bli gravida, är gravida eller för tillfället ammar.

Källor:

 1. Mer om läkemedlet – FASS
 2. Mer informatinon – 1177 Vårdguiden