Ventoline er en medisin for astma som kan brukes både til forebyggende behandling og for å lindre akutte astmaanfall. Behandlingen er tilgjengelig i forskjellige former, men de vanligste er Ventoline inhalasjonsspray (turbuhaler) og diskus med inhalasjonspulver. Astma er en svært vanlig respiratorisk sykdom som påvirker barn og ungdom. Noen trenger å forhindre anfall, for eksempel i idrett, mens andre bare trenger behandling hvis et astmaanfall forekommer.

Informasjon på denne siden

Hvordan virker Ventoline?

Når du har astma, har du problemer med å få nok luft i lungene. Luftveiene som fører luften ned til lungene, er sår av ulike årsaker, og det kan forårsake pusteproblemer i form av de såkalte astmaanfallene.

Ventoline Virkning

Det aktive stoffet i Ventoline kalles Salbutamol, og hjelper astmapasienter gjennom å utvide luftveiene. Dette gjør det lettere å få rikelig med luft til og fra lungene. Pusten blir dermed lettere. Legemidlet har forskjellige funksjoner, da det både kan brukes til å forebygge astmaanfall, til behandling i tilfelle akutte anfall og til bruk før idrettsaktiviteter.

Legemidlet er et såkalt beta-2-stimulerende legemiddel som går inn i og påvirker beta-2 reseptorer i luftveiene. På denne måten blir musklene glatte, noe som fører til bedre pusting.

Når skal du bruke behandlingen?

Hvis du lider av astma, er det viktig at du alltid har medisinen med deg, slik at du kan ta det hvis du trenger det. Du trenger medisinen for astmaanfall der du ikke kan puste. I tillegg kan du bruke den som forebyggende behandling, for eksempel å drive med sport eller lignende.

Hvordan bruker du produktet?

Avhengig av om du velger innåndingsspray (inhalator) eller diskus, er det en annen dose for behandlingen. Det er viktig at du bruker sprayen og diskusen på riktig måte. Du kan få veiledning fra legen din eller følge pakningsvedlegget. Det er også mulig å finne videoinstruksjoner på internett.

Ventoline turbuhaler (inhalasjonsspray)

Hvis du har et astmaanfall, bør du ta 0,1-0,2 mg. Det tilsvarer 1-2 sug fra sprayen. Bruk den etter behov. Dette gjelder både barn og voksne.

For forebygging før sport eller annen fysisk aktivitet tas 0,2 mg, som tilsvarer 2 sug. Dette gjelder for voksne og barn over 12 år. For barn under 12 år er det 0,1-0,2 mg, som tilsvarer 1-2 sug. Ta medisinen i 10 minutter før treningen starter.1

Ventoline Diskus

Ved anfall kan voksne og barn ta 0,2 mg om nødvendig. Dette må imidlertid gjøres ikke mer enn 6 ganger om dagen. Skal du drive med sport eller være fysisk aktiv skal dosen tas 10 minutter før du anstrenger deg. Diskus kan være enklere å bruke enn sprayen, og kan ofte brukes av barn fra 3 år.2

Hvilke bivirkninger kan Ventoline forårsake?

Mange reagerer forskjellige på aktive virkestoffer, og noen kan oppleve enkelte bivirkninger. Men de fleste vil ha et problemfritt behandlingsforløp. Det er ikke normalt å oppleve alvorlige bivirkninger når du bruker denne typen medisin. Noen kan imidlertid oppstå. De vanligste er:

  • Hodepine
  • Rask puls
  • Skjelving

Disse forekommer hos færre enn 10 av 100 som bruker behandlingen. I tillegg kan 1 av 100 personer oppleve symptomer som svimmelhet, uro og rastløshet. Svært sjeldne bivirkninger kan være allergiske reaksjoner. Men de fleste har ingen problemer med bruken. Husk alltid å lese pakningsvedlegget før bruk for å være forberedt på eventuelle bivirkninger som kan oppstå.

Hva er fordelen med Ventolin?

For astmatikere er det et stort problem i hverdagen at du plutselig kan få pusteproblemer. Med en inhalator eller diskus er det utrolig enkelt å ha med seg medisinen rundt og bruke den etter behov. Det kan derfor gi en høy grad av trygghet i hverdagen. Samtidig kan legemidlet brukes før idrettsaktiviteter, slik at du kan trygt delta og anstrenge deg. Siden medisinen kan brukes som både forebyggende og akutt medisin, gir det stor fleksibilitet.

Hvem er ikke egnet til behandling?

Det er ulike legemidler og sykdommer som bør tas i betraktning når du bruker Ventoline. Dette inkluderer diabetes, økt metabolisme, kardiovaskulær sykdom og graviditet. I tillegg kan medisiner som betablokkere og legemidler som bryter ned kaliumnivået i blodet, være et problem å kombinere med astma medisin.

Du bør derfor alltid informere legen din om din medisinske historie og fysiske tilstand slik at det kan vurderes om spesiell forsiktighet må utvises.

Gravidet kan benytte seg av stoffet, mens ammende mødre kan bruke det under visse omstendigheter. Kontakt legen din.

Kan du kjøpe Ventoline på nett?

Ja, det er mulig å kjøpe Ventoline via en nettklinikk. Rådfør deg alltid med lege og la han eller henne vurdere om du er egnet til behandling. Dette er viktig da medisinen er reseptbelagt. Hvis legen mener det er trygt for deg, vil en resept bli skrevet ut i ditt navn og medisinen vil da bli sendt direkte til deg via post.

Kilder:

  1. Pakningsvedlegg – Felleskatalogen
  2. Sulbutamol – Ventoline – Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn