Ventoline er et lægemiddel mod astma, som kan bruges både til forebyggende behandling og til at lindre akutte astmaanfald. Behandlingen findes i forskellige former, men de mest almindelige er Ventoline inhalationsspray og diskos med inhalationspulver. Astma er en meget almindelig luftvejssygdom, som særligt rammer børn og unge. Nogle har brug for at forebygge anfald fx i forbindelse med sport, mens andre har kun har behov for behandling, hvis der opleves astmaanfald.

Information på denne side

Hvordan virker Ventoline?

Når man har astma, så har man problemer med at få luft nok i lungerne. Luftrørene der fører luften ned til lungerne er forsnævrede af forskellige årsager, og det kan give vejrtrækningsproblemer med de såkaldte astmaanfald.

Det aktive stof i Ventoline hedder Salbutamol, og hjælper astmapatienter ved at udvide luftrørene. Det gør, at det er nemmere at få rigeligt med luft til og fra lungerne. Vejrtrækningen bliver dermed lettere. Lægemidlet har forskellige funktioner, da det både kan bruges til at forebygge astmaanfald, til behandling ved akutte anfald og til brug før sportsaktiviteter.

Lægemidlet er et såkaldt beta-2-stimulerende lægemiddel, der går ind og påvirker beta-2-receptorerne i luftvejene. På den måde bliver musklerne udglattet, hvilket fører til den bedre vejrtrækning.

Hvornår skal man bruge behandlingen?

Hvis du lider af astma, så er det vigtigt, at du altid har din medicin med dig, så du kan tage det, hvis du skulle få brug for. Du skal bruge medicinen ved astmaanfald, hvor du har svært ved at trække vejret. Derudover kan du bruge det som forebyggende behandling, hvis du fx skal dyrke sport eller lignende.

Hvordan bruger man produktet?

Alt efter om man vælger inhalationsspray eller diskos, er der forskellige dosis for behandlingen. Det er vigtigt, at man bruger henholdsvis sprayen og diskos på den rigtige måde. Du kan få en vejledning af din læge eller følge indlægssedlen. Det er også muligt at finde video-vejledninger på internettet.

Ventoline inhalationsspray

Har du et astmaanfald skal du tage 0,1-0,2 mg. Det svarer til 1-2 sug fra sprayen. Brug den efter behov. Dette gælder både for børn og voksne.

Ved forebyggende før sport eller anden fysisk aktivitet tages 0,2 mg, hvilket svarer til 2 sug. Dette gælder for voksne og børn over 12 år. For børn under 12 år er det 0,1-0,2 mg, hvilket svarer til 1-2 sug. Indtag medicinen omkring 10 minutter inden den fysiske anstrengelse starter.

Ventoline Diskos

Ved anfald kan voksne og børn tage 0,2 mg ved behov. Dette må dog højst ske 6 gange i døgnet. Skal du dyrke sport eller være fysisk aktiv, så skal dosis tages 10 minutter inden anstrengelse. Diskos kan være nemmere at bruge end sprayen, og kan ofte bruges af børn helt fra 3-årsalderen.

Hvad er bivirkningerne?

Da alle reagerer forskellige på forskellige aktive stoffer, så kan nogle opleve enkelte bivirkninger. De fleste vil dog have et problemfrit behandlingsforløb. Det er ikke normalt at få alvorlige bivirkninger ved brug af denne type medicin. Der kan dog forekomme nogle.

De mest almindelige er:

  • Hovedpine
  • Hurtig puls
  • Rysten 1

Disse forekommer for mindre end 10 ud af 100, der bruger behandlingen. Derudover er det 1 ud af 100, der kan opleve symptomer som svimmelhed, uro og rastløshed. Meget sjældne bivirkninger kan være allergiske reaktioner. De fleste har dog ingen problemer med brugen. Husk dog altid at læse indlægssedlen inden brug for at være forberedt på hvilke bivirkninger, der kan være.

Hvad er fordelen ved lægemidlet?

For astmatikere er det et stort problem i hverdagen, at man pludselig kan få vejrtrækningsproblemer. Med en inhalator eller diskos er det utrolig nemt at have sin medicin med sig rundt og tage efter behov. Det kan derfor give en stor tryghed i hverdagen. Samtidig så kan medicinen bruges forud for sportsaktiviteten, så man bedre kan deltage og få motion. Da medicinen både kan bruges som forebyggende og akut medicin, giver det stor fleksibilitet.

Hvem egner sig ikke til behandlingen?

Der er forskellige lægemidler og sygdomme, hvor man bør være ekstra opmærksom, når man tager Ventoline. Dette gælder blandt andet diabetes, forhøjet stofskifte, hjerte-karsygdomme og ved graviditet. Derudover kan lægemidler som beta-blokkere og medicin der nedbryder kaliumindholdet i blodet være et problem at bruge sammen med astmamedicinen.

Du bør derfor altid oplyse din læge om din medicinske historie og fysiske tilstand, så det kan vurderes hvorvidt, der skal tages særlige hensyn.

Gravide kan godt benytte sig af lægemidlet, mens ammende mødre kan i nogle omstændigheder. Forhør dig med lægen.

Kan du købe Ventoline online?

Ja, det er muligt at købe Ventoline gennem en online klinik. Der skal altid en læge ind over og vurdere om du er egnet til behandlingen. Dette er vigtigt, da medicinen er receptpligtig. Bliver du godkendt, så vil en recept blive udskrevet i dit navn, og medicinen vil derefter blive sendt direkte hjem til dig med posten.

Kilder: 

  1. Ventoline – min,medicin