Leggkramper er smertefulle sammentrekninger i leggmuskulaturen, både på baksiden og forsiden av leggen. Det oppstår vanligvis om natten, og varer alt fra sekunder til mange minutter. Foruten leggen kan også krampen komme i foten og i låret. Krampene kan være forårsaket av sykdommer i nervesystemet, men langt oftere kommer de som en følge av fysisk eller psykisk stress. Enkelte opplever slike plager etter at de har trent eller vært i fysisk aktivitet. Mange er også plaget med kribling i beinene

Leggkramper er en svært vanlig tilstand. Men kan reduseres i forekomst med riktig behandling, noen av de mer populære hjelpemidlene kalt Kininsulfat.

I denne artikkelen tar vi for oss hvordan kinin hjelper med å minske symptomene på leggkramper.

Informasjon på denne siden

Årsaker til leggkramper

I de fleste tilfeller er årsaken ukjent. Det er imidlertid noen tilstander eller sykdommer som gjør deg mer utsatt for å få slike plager:

 • Graviditet
 • Langvarig sitting, uhensiktsmessig posisjonering av leggene i hvile, eller å bo eller arbeide på betonggulv
 • Hard fysisk trening
 • Væsketap, for eksempel ved bruk av vanndrivende middel eller etter sterk svetting
 • Åreknuter
 • Åreforkalkning
 • Diabetes (type 1 og 2)
 • Nevrologiske sykdommer som Parkinsons sykdom, myopatier, nevropatier, radiokulopatier og ALS
 • Stoffskiftesykdom

Noen legemidler kan gi leggkramper som en bivirkning, for eksempel:

 • Vanndrivende
 • Nifedipin
 • Beta-agonister
 • Kortikosteroider
 • Morfin
 • Cimetidin
 • Pencillamin
 • Statiner
 • Litium

Leggkramper oppstår hyppigere under og etter fysiske anstrengelser.

Symptomer på leggkramper

Krampen oppstår ofte på natten eller når du hviler. Muskelsammentrekninger kan oppleves som en brå smerte i leggen og vare fra noen få sekunder til 10 minutter. Leggmuskelen kan føles sår i opptil 24 timer etter krampen. 1

Andre symptomer kan være:

 • Plutselig innsettende
 • Til dels sterkt smertefulle sammentrekninger i leggmuskulaturen
 • Krampeanfall (mest vanlig om natten)
 • Kan oppstå både fra våken tilstand og under søvn

Kinin tabletter som behandling av leggkramper

Kinin bør bare vurderes når kramper forårsaker regelmessig søvnforstyrrelse. Å ta kinin anbefales vanligvis bare hvis andre behandlinger (som strekkøvelser og massering av de berørte musklene) har blitt prøvd først og ikke vært vellykkede. Quinine har blitt brukt i Norge for behandling av leggkramper om natten i mange år. Selv om pasientresponsen kan variere, er total effektivitet beskjeden.2

Kinin brukes for eksempel hos personer med diabetes eller åreknuter. Det er tenkt å forhindre muskelkramper ved å redusere følsomheten til muskelceller til stimuli som får dem til å kontrahere, samt ved å forlenge tiden det tar for muskelen å kontrahere. Kinin har en tendens til å redusere antallet og alvorlighetsgraden av benkramper, men kan ikke stoppe dem helt.

Når kinin først er foreskrevet, vil det bli gitt på prøve i noen uker, da det kan ta lang tid for deg å begynne å føle fordelen ved dette legemidlet. Du kan vurdere hvor godt kinin fungerer for deg, ved å holde en søvn og kramper dagbok.

Kinin bivirkninger

Kinin kan noen ganger forårsake bivirkninger (noen av disse kan være svært alvorlige), så du bør også sjekke om hvilke uønskede effekter det kan ha på deg. Hvis kinin hjelper deg, kan du bli bedt om å fortsette med det i noen måneder. Du bør imidlertid vurdere å stoppe kinin hver tredje måned eller så. Dette skyldes at i noen mennesker går kramper bort, og derfor kan behandlingen ikke lenger være nødvendig.

Noen kjente bivirkninger inkluderer:

 • Utslett
 • Kvalme
 • Følelse av ringing, eller annen støy i ørene s (tinnitus)
 • Hodepine
 • Visuelle forstyrrelser, som uskarphet, problemer med fargesyn og nedsatt synsfelt
 • Lavt blodsukkernivå (hypoglykemi).
 • Magesmerter.
 • Diaré
 • Nyresvikt.

Kinin sulfat kontraindikasjoner

Alle stoffer virker forskjellig for person til person. Du bør sjekke alle mulige interaksjoner med legen din før du begynner med en medisin. Du bør ikke bruke denne medisinen ved:

 • Graviditet
 • Amming
 • lavt blodsukker
 • lav mengde kalium i blodet
 • Syndrom preget av anemi og nyresvikt
 • Redusert blodpiller
 • Myasthenia Gravis
 • Nervefunksjonsblokkering som påvirker normal muskelhandling
 • Plutselig blindhet og smerte ved å flytte øyet
 • Veldig rask hjerterytme – Torsades de Pointes
 • Atrieflimmer
 • Langsom hjerterytme

Det kan være fare for unormale hjerterytmer hvis kinin tas i kombinasjon med noen av følgende legemidler:

 • medisiner for unormal hjerterytme, f.eks. amiodaron, kinidin
 • antihistaminer terfenadin og astemizol
 • artemeter med lumefantrin
 • citalopram
 • droperidol
 • escitalopram
 • meflokin
 • moxifloxacin

Kjøp av Kanin behandling på nett i Norge

Du kan kjøpe dette legemidlet fra en online klinikk. Men først må du fylle ut et medisinsk skjema, for så å få svar fra en medisinsk vurdering, om du er egnet til behandlingen. Legen vil deretter gjennomgå skjemaet ditt for å sikre at produktet passer for deg. Når du har fått godkjent behandlingen, genererer bestillingen et elektronisk resept som bli mottatt av deres samarbeidende apotek. Legemidlet vil deretter bli dispensert og pakket for levering til dørstokken.

Merk, at dette legemidlet selges ikke uten resept i Norge, derfor er det viktig å være oppmerksom på nettsteder som selger dette midlet uten krav om resept. Disse legemidlene kan inneholde ulovlige stoffer som kan være farlige for deg og din helse.

Hvis du bruker andre medisiner og er usikker på om dette legemidlet vil virke negativt med andre midler du bruker, må du alltid oppgi slik informasjon gjennom den konsultasjons metoden du velger.

Kilder:

 1. Beskrivelse av kramper – Felleskatalogen
 2. Legemiddelhåndbok – Legemiddelhåndboka