Problem med allergier har ökar markant den senare halvan an 1900-talet1 Enligt brittisk statistik lider vartannat barn av allergier. Vad detta innebär för barn i skolåldern är att om de inte själva påverkas av allergier, så kommer deras klasskamrat med stor risk att vara det. Utanför hemmamiljön är de viktigaste metoden för att garantera ditt och andras barn trygghet  medvetenhet och utbildning.

Information på den här sidan:

Om du har anledning att misstänka att ditt barn kan ha allergi, ska du kontakta en läkare och se till att denna blir testad och får diagnosen om så behövs. Att handla snabbt är viktigt här, eftersom svårighetsgraden av allergiska reaktioner kan förändras oregelbundet och i vissa fall även resultera i anafylaksi.

Genom att identifiera allergenerna som ditt barn reagerar på kan du vara säker på att undvika dem så mycket som möjligt och därigenom minska risken för en potentiellt allvarlig allergisk reaktion.

Naturligtvis är många föräldrar överens om att det är lättare att undvika exponering för utlösare i en kontrollerad miljö, liksom i familjens hem, i motsats till nya och okända miljöer. Men dessa kan inte undvikas och skolan är det första exemplet som många kommer att tänka på. En fråga som då blir aktuell blir då vad du själv kan göra för att säkerställa barnets säkerhet när skolan börjar.

Hänsyn och säkerhet i skolan

För många föräldrar är det något stort och oftast lite skrämmande att skicka ett barn till skolan för första gången. Detta kan till exempel vara på grund av att föräldrarna inte har annat val än att överlåta sina barns säkerhet till lärare och skolpersonal utan att ha direkt kontroll över omgivningen. Detta är stressigt nog utan ytterligare oro för en eventuell allergisk reaktion.

Så, föräldrar kommer naturligtvis att försöka hitta sätt att underlätta deras bekymmer och säkerställa deras barns säkerhet i skolan. Lyckligtvis finns det flera åtgärder du kan vidta för att ditt barns skola skall vara noggrant förberedd för deras allergiproblem.

Det första du bör göra är att träffa ditt barns lärare eller annan medarbetare i skolan, till exempel skolsköterskan2, för att diskutera barnets allergihanteringsplan. Det är stor sannolikhet att skolan sedan tidigare har erfarenhet av allergikänsliga barn, så att de redan har utvecklat vissa strategier för att hantera problemet.

Det du kan överväga att diskutera är:

  • Specifikationer för ditt barns allergi – vilka allergener gäller och vilka symptom ger de?
  • Medicin – vilka mediciner använder ditt barn? Ä det någon i skolan som är kvalificerad för att administrera medicinen om det behövs?
  • Nödprocedurer – vad ska göras om ditt barn upplever en allvarlig allergisk reaktion (eventuellt med anafylaxi) under skoltiden?
  • Matsalsspecifikationer – är maten som är tillgänglig i bamba säker för barn som lider av allergier?

Genom att göra detta ser du till att dina barns utbildning inte påverkas negativt av deras allergiproblem. För vissa barn kan symtomen för allergi påverka deras koncentrationsnivåer, medan andra kan behöva ta fler sjukdagar jämfört med andra barn. I utsträckning kan det sociala utanförskapet av frånvaro från skolan orsaka försämrade betyg, så du bör ha framförhållning och utveckla en strategi för att ditt barn ska kunna anpassa sig till omständigheterna. För att se vilka lagar som är relevanta i förhållande till allergier i skolan utöver skollagen, se Socialstyrelsens publikation om allergier här3.

För att säkerställa ditt barns säkerhet i skolan är bra kommunikation med lärare absolut nödvändigt. Läraren måste vara medveten om frågan så att han eller hon kan agera på lämpligt sätt och kontakta dig om de har ytterligare problem.

Typiska skolaktiviteter och allergier

För alla barn är skolan en möjlighet att skapa nya vänner och njuta av olika lekar och andra aktiviteter. Att vara borta från allt detta kan orsaka onödig stress för barnet och ha skadliga konsekvenser för både betyg och ytterligare personlighetsutveckling. Därför är det mycket viktigt att ditt barn kan delta i så många regelbundna aktiviteter som möjligt.

För att kunna delta i dessa aktiviteter måste du dock vidta vissa försiktighetsåtgärder. Dessa kan till exempel vara att lägga in extra tid efter en simlektion för att applicera mjukgörande kräm eller att undvika vissa typer av mat i matlagningskurser för att förhindra en allergisk reaktion.

Återigen är ett detaljerat samtal med ditt barns lärare före början av termen det bästa sättet att ta upp dessa problem och se till att lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas i rätt tid.

Om du vill känna dig extra säker om ditt barn åker på utflykt eller skolresa så går det att beställa kort där ens allergener är uppskrivna. Detta kort är bara för barnet att visa upp om det skulle hamna i en matsituation utanför skollokalen4. Korten finns även på andra språk.

Matberedningen i skolan

Eftersom medvetenheten om allergiproblemet fortsätter att spridas väljer allt fler skolor att ändra sina cateringarrangemang för att säkerställa att barn som är utsatta för allergier mår bra. Dessutom har många skolor strikta regler om saker som till exmepel att inte ta med sig nötter till skolan eller att inte dela maten med andra barn. Skolor tillgodoser i störta mån mat som matchar barnens allergier, men för nya elever kan det ta ett litet tag innan rutinerna sitter för skolan.

Många föräldrar till barn som drabbas av matallergier föredrar fortfarande att deras barn tar med sin egen lunch till skolan och därigenom säkerställer maximal säkerhet. Om du planerar för ditt barn att förlita sig på mat som tillhandahålls av skolan är det viktigt att få information om huruvida skolan tar lämpliga försiktighetsåtgärder. I vissa skolor kommer detta att ske vara att kontakta skolans lunchleverantörer för att fråga om deras livsmedelssäkerhet och om möjligheten att anpassa utbudet för att göra skolmaten säker för barn som drabbats av allergier.

Lyssna på vad ditt barn har att säga

Alla föräldrar kommer naturligtvis att försöka hålla sitt barn under kontroll även i skolan för att säkerställa fullständig säkerhet. Du bör dock vara försiktig med att detta inte går för långt – ditt barn borde ha ett ord i alla beslut som rör deras allergi. Medan du kanske vill skydda ditt barn från verkligheten av sin sjukdom, kan detta tillvägagångssätt faktiskt vara ganska skadligt för deras säkerhet på lång sikt. Ditt barn borde vara helt medveten om sina allergier och informeras om hur man ska agera i vissa situationer och vilka utlösande allergener som de ska undvika.

När du talar till ditt barn om deras allergier eller deras kroniska tillstånd för den delen, bör du komma ihåg flera saker:

Språk Håll dina ordval på en nivå som ditt barn kan förstå.
Känslor Håll en positiv inställning. De flesta barn ser till vuxna för att avgöra det mest lämpliga känslomässiga svaret i en viss situation, så du bör inte visa stress för att inte skrämma barnet.
Frågor Ge ditt barn många möjligheter att ställa frågor och försök att ge ordentliga svar på dem.
Källor & material Om du är osäker på hur du närmar dig problemet med ditt barn kan du fråga ditt barns läkare om resurser eller material att använda när man pratar om allergin med sina barn.

Källor:

  1. Mer om sjukdomen – Socialstyrelsen
  2. Allergiprevention i skolmiljön
  3. Informationsblad – Socialsytrelsen
  4. Matallergikortet