Tuorein tilastotutkimus osoittaa, että noin puolet Suomessa olevista lapsista kärsii allergioista, ja niiden määrä vain kasvaa. Kouluikäisille lapsille tämä tarkoittaa sitä, että mikäli heillä itsellään ei ole allergioita, suurella todennäköisyydellä heidän kaverillaan on. Lapsesi kannalta turvallisinta on tietoisuuden ja tiedon jakaminen, kun hän on on poissa kotoa.

Sisältö:

Jos sinulla on syytä epäillä, että lapsellasi saattaa olla allergia, ota yhteys lääkäriin. Lääkärissä tulisi varmistaa, että hänet testataan ja että hän saa tarvittaessa diagnoosin. Nopea toiminta on tärkeää, koska allergisen reaktion vakavuus voi olla epäsäännöllinen ja joissakin tapauksissa allerginen reaktio voi johtaa anafylaksiaan.

Tunnistamalla lapsesi allergian täsmällisen syyn, voit välttää kyseistä laukaisevaa tekijää mahdollisimman paljon, ja siten vähentää potentiaalisesti hengenvaarallisen allergisen reaktion riskiä.

Jokainen vanhempi on samaa mieltä siitä, että laukaisijoiden välttäminen on paljon helpompaa valvotussa ympäristössä, kuten esimerkiksi kotona. Toisin voi olla uusissa ja tuntemattomissa ympäristöissä. Uusia ja tuntemattomia paikkoja ei kuitenkaan voida välttää, josta koulu on ensimmäinen esimerkki. Tämä herättää kysymyksen, mitä voit tehdä lapsesi turvallisuuden varmistamiseksi, kun lapsi lähtee kouluun.

Koulu ja allergiat

Useimmille vanhemmille lapsen lähettäminen kouluun ensimmäistä kertaa on uusi ja merkittävä, joskus jopa pelottava asia. Tämä johtuu yleensä siitä, että vanhemmilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin luottaa koulun opettajiin ja muihin koululaisiin, ilman vanhempien omaa valvontaa kyseisestä ympäristöstä. Tämä on stressaavaa, etenkin kun allergisen reaktion mahdollisuudet kasvavat.

Täten vanhemmat pyrkivät luonnollisesti löytämään keinoja, jotka helpottaisivat heidän huoltaan omasta lapsestaan ja varmistaisi heidän turvallisuutensa kouluympäristössä. Onneksi on olemassa toimenpiteitä, joita on mahdollista toteuttaa, jotta voidaan varmistua lapsen turvallisuudesta.

Ensimmäinen asia, jonka voi tehdä, on tavata lapsen opettaja tai henkilökunta keskustelemaan lapsesi allergiasuunnitelmasta. On hyvin todennäköistä, että lapsesi koulussa on kokemusta allergeeneille alttiista lapsista. Täten opettajat ja koulun muu henkilökunta ovat todennäköisesti kehittäneet tiettyjä menettelytapoja ja strategioita ongelman käsittelemiseksi.1

Tärkeimpiä kysymyksiä, joista sinun tulisi keskustella:

  • Lapsesi allergian erityispiirteet – mitkä laukaisijat ovat ja mitkä ovat oireita lapsella tulee
  • Lääkehoito – mitä lääkkeitä lapsesi käyttää, onko joku opettaja tarvittaessa kykenevä auttamaan lääkkeen käytössä
  • Hätätoimenpiteet – mitä tulee tehdä, jos lapsellasi tulee vaikea allerginen reaktio koulupäivän aikana (anafylaksia)
  • Ruokailutoimenpiteet – onko koulussa tarjoiltu ruoka riittävän turvallista lapsille, jotka ovat alttiita allergeeneille

Sinun tulisi pyrkiä varmistamaan, että lapsesi koulutus ei pahenna lapsen allergiaongelmia. Joillekin lapsille allergioiden oireet saattavat vaikuttaa haitallisesti keskittymiskykyyn, kun taas toiset saattavat joutua ottamaan vapaata ollakseen pois koulusta.

Tämän lisäksi poissaolon aiheuttama sosiaalinen syrjäytyminen voi olla haitallista lapsellesi, joten sinun on suunniteltava etukäteen ja kehitettävä strategia, jonka avulla lapsesi voi sopeutua kouluympäristön olosuhteisiin.

Lapsen turvallisuuden varmistamiseksi olisi ensiarvoisen välttämätöntä saada yhteys opettajiin. Opettajan on oltava tietoinen lapsen allergioista, jotta hän voi toimia asianmukaisesti ja ottaa sinuun yhteyttä, mikäli muita huolenaiheita nousee esille. Lue tarkemmin mahdollisten lääkkeiden käytöstä.

Kouluympäristö

Koulu tarjoaa lapsille mahdollisuuden luoda uusia ystäviä, nauttia erilaisista peleistä sekä muista toiminnoista. Kaiken tämä ulkopuolelle jääminen voi aiheuttaa lapselle tarpeetonta stressiä ja haitallisia seurauksia sekä heikentää arvosanoja että persoonallisuuden kehittymistä. Siksi on erittäin tärkeää varmistaa, että lapsi voi osallistua mahdollisimman säännöllisesti koulun tarjoamiin aktiviteetteihin.

Jotta lapsesi voi osallistua näihin aktiviteetteihin, sinun tulisi toteutettaa tiettyjä varotoimia. Näitä voivat olla esimerkiksi ylimääräinen aika uintikurssin jälkeen pehmittimen käyttämiseksi tai tietynlaisten elintarvikkeiden välttäminen kotitaloustunneilla, jotta allerginen reaktio voidaan välttää.

Täten olisi tärkeää keskustella yksityiskohtaisesti lapsesi opettajan kanssa ennen koulun alkamisajankohtaa, jolloin on aika nostaa nämä huolenaiheet esille ja varmistaa, että asianmukaiset varotoimet suunnitellaan ajoissa. Lue lisää allergioiden hallintakeinoista.

Kouluruokailu ja allergiat

Nykyisin yleisimmät allergiat ovat suuremman yleisön tiedossa, ja yhä useampi koulu valitsee kouluruokansa sen mukaan, että ne eivät sisällä allergeeneja. Täten allergeeneille alttiit lapset säästyvät allergisilta reaktioilta. Tämän lisäksi koulu voi ottaa käyttöönsä lisätoimenpiteitä, kuten tiukat säännöt siitä, mitä ruoka-aineita kouluun saa tuoda.

Monet ruoka-aineallergioista kärsivät lapset saavat oman ruuan, joka on tehty heidän allergioidensa mukaisesti. Näin koulu pystyy takaamaan suurimman mahdollisen turvallisuuden. Mikäli lapsi sitoutuu syömään koulun tarjoamia aterioita, on välttämätöntä saada tietoa siitä, miten koulu ryhtyy asianmukaisiin varotoimiin allergisen reaktion sattuessa. Lisäksi koulun henkilökunta voi selvittää ruoan turvallisuuden ja räätälöidä annokset allergioiden mukaisesti, jotta allergioista kärsivät lapset ovat turvassa.2

Lapsen kuunteleminen

Luonnollisesti kaikki vanhemmat pyrkivät pitämään lapsensa turvassa myös koulussa. Varmista kuitenkin, että tämä ei mene liian pitkälle – lapsellasi tulee olla oma tahto kaikissa allergioihin liittyvissä päätöksissä. Vaikka haluat suojella omaa lastasi sairauksilta, tämä lähestymistapa saattaa olla hyvin haitallinen heidän turvallisuutensa kannalta pidemmän päälle. Lapsesi pitäisi olla täysin tietoinen omista allergioistaan ja siitä, miten toimia tietyissä tilanteissa tulisi toimia ja mitä aineita tai allergeeneja hänen tulisi välttää.

Kun puhut lapsellesi allergioista tai kroonisesta sairaudesta, sinun kannattaa pitää mielessä seuraavat asiat:

Kieli Puhu lapsellesi siten, että hänen on helppoa ymmärtää sinua ja sanomaasi
Tunteet Pysy positiivisena – useimmat lapset katsovat vanhemmiltaan, miten heidän tulisi tuntea kussakin tilanteessa. Täten sinun ei tulisi näyttää stressiä, jotta et pelota lastasi
Kysymykset Anna lapsellesi mahdollisuuksia esittää useita kysymyksiä ja yrittää parhaasi mukaan antaa heille oikeat vastaukset
Resurssit Mikäli olet epävarma, miten lähestyä lastasi, voit kysyä lapsesi lääkäriltä erilaisista tavoista keskustella lapsesi kanssa. Lääkärit voivat ehdottaa erilaisia tapoja, joita vanhemmat voivat käyttää lapsensa kanssa puhuessa

Lähteet:

  1. Sairauden hoito – THL
  2. Ruoka-aineallergiat – Käypä hoito