Den som har erfarenhet av allergier vet väl att det är viktigt att alltid aktivt bemöta tillståndet, men det är ännu viktigare för kvinnor som är gravida. Eftersom det här är en period när kroppen genomgår vissa radikala förändringar, är det nödvändigt att sköta om din allmänna hälsa och välbefinnande för att undvika komplikationer som kan påverka dig eller din bebis.

Information på den här sidan:

Oavsett hur din medicinska profil ser ut rekommenderas det starkt att du besöker en läkare strax efter att ha du har insett att du är gravid. På så sätt kan du lära mer om några speciella försiktighetsåtgärder som du kan komma att behöva vidta om det behövs.

Hormonella förändringar och allergier – finns det en koppling?

Graviditeter är kända för att frisätta många hormoner, vilket tillfälligt stör den vanliga hormonbalansen. Denna process kan förändra hur din kropp reagerar på vissa stimuli och det finns viss risk för att dina allergier kan förändras under graviditeten. Man kan få förvärrad allergi, till exempel kan man vid pollenallergi oftare bli täppt i näsan, då slemhinnorna i kroppen svullnar1. Det är inte så sällsynt att kvinnor utvecklar allergi för första gången strax efter att ha blivit gravid.

Å andra sidan kan vissa kvinnor uppleva att deras allergysymtom faktiskt förbättras under graviditeten2, vilket visar hur oförutsägbar denna period är. Oavsett om du märker någon förändring i dina allergier, antingen en förbättring eller förvärring av tillståndet, bör du omedelbart tala med din läkare så att denna kan ompröva ditt tillstånd och ändra eventuell behandling.

Allergiläkemedel under graviditeten

Många som kämpar med allergier kommer att ha vissa regelbundna behandlingar för att hålla sitt tillstånd och sina symptom under kontroll. Naturligtvis kommer behandlingens exakta natur att variera mellan individer beroende på deras allergiers typ och svårighetsgrad. Även om det är viktigt att du inte gör några förändringar i behandlingen utan att prata med din läkare i förväg är det troligt att graviditet kan kräva vissa förändringar av dosen eller typen av läkemedel du tar.

Att helt stoppa din allergibehandling är inte en bra ide eftersom det kan äventyra både dig och ditt ofödda barn. Lyckligtvis finns det många allergier som kan användas säkert under graviditeten, så just därför är det viktigt att du pratar med din läkare så snart som möjligt så att denna kan göra nödvändiga förändringar i din behandling.

Slutligen är det viktigt att se till att informationen om dina allergier skrivs ner i dina graviditetsnoteringar, så att vården kan ha all relevant information på ett ställe.

Att hantera matallergier under graviditeten

Den här sortens allergi kan vara extra knepig. Medan du självklart undviker vissa livsmedel på grund av intolerans eller risk för allergisk reaktion, bör du fortfarande hålla dig till en hälsosam och balanserad kost med ett rikligt utbud av näringsämnen för att säkerställa din barns hälsa och hälsosamma utveckling. För att hålle en god balans mellan dessa två bör du prata med en läkare som hjälper dig att göra en dietplan som garanterar att inget väsentligt saknas från din kost.

Under sjukhusvistelsen

Under graviditeten kommer du att komma i kontakt med ett många människor inom vården och ett antal medicinska specialister. Medan de kanske kommer att vara specialiserade på olika områden av medicin, bör du fortfarande informera dem om dina allergier så att de kan säkerställa din säkerhet under olika stadier av graviditet.

Å andra sidan, om du har allvarlig allergi och det finns en stor risk att bli inlagd på grund av en allvarlig allergisk reaktion kanske du bör överväga att köpa en medicinsk tag att hänga runt halsen –dessa smyckeslika tags varnar den medicinska personalen om din allergi, så att de får all relevant information även om du själv är oförmögen för tillfället.

Slutligen, om du är allergisk mot något specifikt läkemedel eller en aktiv ingrediens, bör du rådgöra med din läkare eller barnmorska och fråga om det ämnet möjligtvis förekommer i de läkemedel som ofta används vid förlossning och annan hantering av graviditet. Om du ska använda allergiläkemedel under hela graviditeten, på sjukhuset inkluderat, se till att du informerar vårdpersonalen så att de kan undvika potentiellt farliga läkemedelsinteraktioner.

Är allergier ärftliga? Kommer mitt barn att ärva min allergi?

Tyvärr finns det inget sätt att svara på denna fråga med säkerhet. Vissa medicinska experter menar att allergier är ärftliga, åtminstone hos en viss procent av de drabbade. Vissa undersökningar uppskattar att om en av föräldrarna har en allergi så har barnet ungefär 30% risk att utveckla samma tillstånd, men detta antal ökar till någonstans mellan 60-80% om båda föräldrarna kämpar med allergier.

Från och med nu finns det inga klara forskningsresultat på att allergier kan förebyggas av allergimediciner, försiktighetsåtgärder eller någon annan metod som tillämpas under graviditeten. Det bästa du kan göra är att helt enkelt försöka förbli frisk, äta en balanserad kost, vara aktiv när det är möjligt och undvika exponering för tobaksrök. Utöver detta har det påståts att amning kan ge ett visst skydd mot att utveckla allergier. Läs här om hur du kan bemöta att ditt barn har allergier.

Att hålla sig frisk under graviditeten

Första prioritet för alla gravida kvinnor borde vara att hålla en hälsosam livsstil, eftersom det är det bästa sättet att säkerställa sitt barns hälsa. Det finns flera viktiga saker som du bör tänka på:

  • Besök din läkare regelbundet, så att din allergi kan bedömas och läkemedel kan justeras vid behov
  • Följ läkarens ordination för dina läkemedel
  • Ät en välbalanserad kost med tillräckligt många näringsämnen
  • Förbli fysiskt aktiv och delta regelbundet i träning för gravida kvinnor
  • Informera varje medicinsk professionell du har kontakt med under din graviditet om dina allergier

Källor:

  1. Läkemedel vid pollenallergi – 1177 Vårdguiden
  2. Fler detaljer om bl.a. astma – Astma och allergilinjen