Airomir är en lättanvänd och effektiv behandling mot astmabesvär. Airomir är ett så kallat lindrande medel vid astma och används för att förminska symtomen när de väl uppstår. Dess effektivitet kommer från på den aktiva ingrediensen sulbatumol och kommer i form av en aerosolinhalator. Några av de främsta fördelarna med den här behandlingen är att den:

 • Är lätt att använda
 • Lindrar symtom snabbt och effektivt
 • Kan köpas online från en certifierad onlineklinik

Information på den här sidan:

Astma i Sverige

Om du har astma är du långt från ensam. I Sverige räknar man med att 10 % av befolkningen lider av någon typ att astma, och antalet fall ökar varje år. Sjukdomen känns igen på trängningar av luftrören, hosta, andnöd och väsande andning och kan variera kraftigt i allvarlighetsgrad. Med alla de olika undergrupperna av astma är det inte heller konstigt att dess symtom även varierar mellan person till person. Till exempel har en del personer större sannolikhet att drabbas av besvär tidigt på morgonen eller sent på kvällen, medan andra endast reagerar när de kommer i kontakt med så kallade triggers. Dessa faktorer kan till exempel vara rök, allergener, ångor, fysisk aktivitet eller till och med emotionell stress.

Vad händer i kroppen?

Astma orsakas av en inflammation som drabbar de rör som kopplar samman lungorna med luftstrupen, även kallat bronker. När väl bronkerna är inflammerade kommer musklerna runt omkring svullna vilket leder till att luftvägarna blir trängre och en ökad produktion av slem vilket i sin tur kan leda till ökade besvär.

Vad orsakar astma?

Läkare debatterar fortfarande kring vilka orsaker som ligger bakom astma. Det finns ingen exakt förståelse kring varför en del personer är mer benägna att utveckla astma, men det finns några faktorer som kan öka ens risk att drabbas

Dessa inkluderar:

 • Genetiska orsaker – Om någon i din familj har astma betyder det oftast att du har en högre risk att själv drabbas av det
 • Ditt immunsystem – En förhöjd känslighet mot partiklar kan resultera i en mer allvarlig autoimmun respons vilket leder till inflammation och fler symtom.

Hur behandlar jag astma?

Behandling av astma finns tillgängligt i två olika former – som prevention och lindring1.

Preventiva medel är oftast baserade på farmaceutiska föreningar klassificerade som  kortikosteroider vilket hjälper till att reducera inflammation. Dessa tas regelbundet för att reducera risken att drabbas av en astmaattack. Lindrande medel används istället för att stoppa en attack när den väl sker eller för att lätta på symtomen till en sån grad att de inte utgör någon direkt fara.

För att se hur du kan bemöta att ditt barn i skolan har allergier, läs vidare här.

Salbutamol – den aktiva ingrediensen

Den aktiva ingrediensen i Airomir, salbutamol, klassificeras som en kortverkande beta-2-agonist, eller bronkodilator som det vanligtvis kallas. Substansen verkar genom att interagera med beta-2 receptorer vilket leder till att de drabbade musklerna i lungorna slappnar av och därmed öppnar upp luftvägarna. Detta motverkar symtomen vid en astmaattack och gör det lättare att kunna andas. Om du drabbas av en astmaattack men inte har rätt behandling med dig måste du direkt besöka en läkare som kan hjälpa dig med rätt behandling.  

Hur använder jag en inhalator?

Information om hur du tar behandlingen får du i detalj när du besöker en läkare. Du kommer även kunna läsa all nödvändig information, ev. biverkningar och försiktighetsåtgärder i bipckssedeln i förpackningen.

De mest allmänna råden för hur du ska använda behandlingen är följande:

 • Använd läkemedlet endast såsom din läkare sagt åt dig
 • För vuxna bör två puffar vara tillräckligt för att eliminera symtom
 • Det är möjligt att ta en till två puffar innan träning ifall du drabbas av ansträngningsastma
 • Den maximala dagliga dosen Airomir är åtta puffar
 • Var noggrann med att alltid vänta minst en timme mellan doseringarna
 • Om den maximala dosen inte ger önskad effekt sök läkarvård istället för att öka antalet doser
 • Läs alltid bipacksedeln2eller kontakta en läkare om du har några frågor eller funderingar

Airomir biverkningar

Precis som alla läkemedel drabbas en del som använder Airomir av biverkningar. Långt ifrån alla drabbas av dessa oönskade symtom, men det är fortfarande viktigt att vara medveten om dem ifall de dyker upp så att du snabbt känner igen symtomen och kan söka läkarvård direkt vid behov. En viktig sak att notera är om dina besvär förvärras efter att du använt Airomir eller om du får symtom som liknar en allergisk reaktion bör du kontakta en läkare så snart som möjligt.

Några biverkningar som rapporterats är:

 • Klåda
 • Sjukdomskänsla och trötthet
 • Väsande andning och bröstträngningar
 • Lätta skakningar
 • Muskelkramper
 • Hjärtklappning

Interaktioner med andra läkemedel

När du är hos läkaren för att få ditt recept utskrivet är det viktigt att du tar med all nödvändig information om andra mediciner du tar samtidigt, vare sig de är receptbelagda eller receptfria.

Airomir interagerar med:

 • Xanthiner (såsom aminofyllin eller teofyllin)
 • Urindrivande läkemedel
 • Långsiktiga laxermedel
 • Metronidazol
 • Disulfiram
 • Steroider
 • Betablockerare (såsom propranolol)
 • Hjärtmedicin(som digoxin)
 • Monoaminoxidas-hämmare (såsom fenelzin)
 • Tricykliska antidepressiva medel (såsom amitriptylin eller trazodon)

Kontraindikationer

När du träffar en läkare är det inte bara viktigt att informera om den medicin du tar och har tagit, utan även om ditt nuvarande hälsotillstånd och sjukdomshistoria. Salbutamol eller Airomir passar inte folk som har:

 • Sköldkörtelproblem
 • Diabetes
 • Allvarlig hjärtsjukdom
 • Oregelbunden hjärtrytm
 • Högt blodtryck
 • Allvarlig astma
 • Hypoxi
 • Kärlkramp

Det är även viktigt att notera att en del patienter drabbas av yrsel när de tar läkemedlet. Om du märker av denna biverkning, hur mild den än verkar vara, är det viktigt att inte köra någon form av transportmedel när du tar behandlingen.

Graviditet och amning

Det finns inga bekräftade kontraindikationer för Airomir, men det är högst rekommenderat att du berättar för din läkare om du försöker bli gravid eller ammar. I dessa fall bör endast läkemedlet endast användas med direkt godkännande från en läkare.

Källor:

 1. Mer om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Bipackssedel – FASS