Eucreas är en receptbelagd kombinerad typ 2-diabetes medicin som är tillgänglig som tablettform. Baserat på två aktiva substanser, vildagliptin och metformin, hjälper detta läkemedel  kroppen producera och använda insulin bättre. Det är ett receptbelagt läkemedel, så om du vill köpa Eucreas i Sverige måste du först få ett recept utskrivet.

Eucreas produceras i två olika doser och anses vara en mycket framgångsrik och effektiv diabetesbehandling som avsevärt minskar risken för ytterligare komplikationer av tillståndet.

Information på den här sidan

Diabetes: en överblick av tillståndet

I linje med de statistiska studierna och de senaste undersökningarna kan vi dra slutsatsen att ungefär 90% av alla registrerade diabetesfall i Sverige är klassificerade som diabetes typ 2. Detta tillstånd är markerat av organismerens oförmåga att skapa och utnyttja insulin i kroppen på det sätt som det används i annars friska individer. Insulin är en typ av hormon som produceras i bukspottkörteln. Det spelar en avgörande roll i fördelningen av energi i hela kroppen samtidigt som blodsockernivåerna kontrolleras i blodet och håller dem på normala nivåer.

Den största skillnaden mellan diabetes typ 1 och typ 2 är den tid då den manifesterar sig. Typ 1-diabetes tenderar att utvecklas tidigt i en persons liv på grund av att immunsystemet felaktigt attackerar cellerna som är uppdragna med insulinsyntes. På grund av detta anses typ 1 diabetes allmänt som en autoimmun sjukdom.

Å andra sidan utvecklar typ 2-diabetes vanligtvis i ett senare skede i människans liv, med risken att utveckla tillståndet som stiger med åldern. Men när det gäller typ 2-diabetes fortsätter kroppen att producera insulin, i motsats till typ 1, där insulinproduktionen kommer att stanna permanent, men den producerade kvantiteten kommer att vara betydligt lägre än den mängd som passar kroppens behov. Förutom detta kan kroppens celler också förlora förmågan att använda det tillgängliga insulinet korrekt.

Typ 2 diabetes symtom

Människor som har drabbats av diabetes brukar oftast lida av:

 • Persistent törst
 • Trötthet
 • Suddig syn
 • Torra ögon
 • Dramatiska och oförklarliga droppar i vikt
 • Ökad frekvens av urinering

Förutom dessa mycket vanliga symptom kännetecknas diabetes typ 2 av en rad andra symtom som kan variera betydligt bland individer, som uttrycks på ett sätt som är specifikt för varje drabbad person.

Det finns många riskfaktorer som kan fungera som ytterligare indikatorer för att du riskerar att utveckla typ 2-diabetes. Dessa inkluderar familjens historia av diabetes, ålder (människor äldre än 40 är med betydligt större risk), eller om du är av sydasiatisk, kinesisk, afrikansk eller karibisk härkomst. Slutligen, och som är bekant för de flesta, ses fetma och övervikt också som mycket framträdande bidragande faktorer när det gäller utveckling av diabetes typ 2. 1

Diabetes behandling och hantering

Även om diabetes inte kan botas helt, kan tillståndet hanteras effektivt med kombinationen av receptbelagda läkemedel, informerade kostvanor och vissa livsstilsförändringar. Dessa former av hantering rekommenderas starkt eftersom obehandlad diabetes tenderar att leda till svårare komplikationer. Till exempel är personer med obehandlad diabetes i högre risk att drabbas av hjärtattack, stroke, nervskada eller utveckla njursjukdom.

En av de första saker som läkaren vanligtvis gör om du har diagnostiserats med diabetes är att ta itu med din diet. Hen kommer att granska dina kostvanor och försöka föreslå en hälsosammare eller åtminstone mer balanserad ätbehandling. Utöver detta kommer en träningsrutin också att upprättas. Dessutom kommer läkaren att råda dig att göra vissa livsstilsförändringar om det behövs, till exempel att sluta röka, minska alkoholkonsumtionen, gå ner i vikt och förbättra din allmänna och övergripande hälsa.

I vissa fall kommer emellertid antidiabetika också att ordineras. Dessa farmaceutiska produkter, såsom metformin, kommer att behandla tillståndet på olika sätt. Till exempel kommer läkemedel som klassificeras som biguanider att sänka mängden socker i blodet genom att minska mängden som produceras av levern samtidigt som det underlättar extraktionen av glukos från blod via muskelceller. Metformin är också effektivt för att sakta ner upptaget av sockerarter från maten i mag-tarmkanalen.

Å andra sidan har metformin visat sig vara ineffektivt i ett begränsat antal fall. I dessa situationer kommer läkaren normalt att rekommendera ett kombinationsläkemedel som innehåller en annan ingrediens bortsett från metformin som hjälper till att hålla sockerhalterna under kontroll. Eucreas innehåller vildaglipin för detta ändamål exakt. Den primära funktionen hos denna farmaceutiska förening är att hämma den enzymatiska nedbrytningen av incretinhormoner, hormoner som hjälper bukspottkörteln att reagera på matintag genom att öka insulinproduktionen. Samtidigt spelar de en viktig roll för att begränsa den mängd glukos som utvisas av levern. Om dessa hormoner förhindras att brytas ner, kommer de att hjälpa till att kontrollera sockernivåerna hos personer som diagnostiserats med typ 2-diabetes.

Hur använder jag behandlingen?

För att säkerställa bästa möjliga resultat och minimera risken för oönskade biverkningar bör du följa instruktionerna från din läkare. Medan din läkare ska finnas där för alla ytterligare frågor, kan du också hitta detaljerad information om olika aspekter av Eucreas användning i den officiella patientinformationen som du hittar i läkemedlets lådan.

Några av de vanligaste riktlinjerna du bör tänka på är:

 • Ta alltid som angivet
 • Vanlig dos är en tablett två gånger per dag
 • Ta en tablett på morgonen och andra på kvällen
 • Ta tabletten i sin helhet med vatten
 • Ta medicinen antingen med eller efter en måltid
 • Det är lämpligt att regelbundet övervaka dina lever- och njurfunktioner under behandlingen
 • Överstiga aldrig det föreskrivna beloppet
 • Om du missar en dos, klargör du inte det genom att fördubbla nästa – istället bara hoppa över den missade dosen och fortsätt behandlingen som vanligt

Vilka är Eucreas biverkningar?

Förekomstfrekvens Biverkningar
Väldigt vanliga (1 av 10 eller mer) Diarré, illamående, kräkningar, smärta i och runt magen, aptitlöshet
Vanliga (1 av 10 användare eller färre) Skakningar, huvudvärk, yrsel, metallisk smak i munnen, lågt blodsocker
Ovanliga (1 av 100 användare) Ledsmärta, trötthet, förstoppning, svullna händer, anklar och fötter
Väldigt ovanliga (1 av 10.000 användare) Sår hals, rinnande näsa, feber, vitamin B12 brist

För en fullständig lista över dokumenterade biverkningar se bipackssedeln.

Eucreas interaktioner med andra läkemedel 

Det är mycket viktigt att informera din läkare om all relevant information om din medicinska historia, inklusive andra läkemedel du kanske tar för tillfället. Eucreas har varit känt att interagera med glukokortikoider, beta-2-agonister, andra diabetesläkemedel, diuretika, ACE-hämmare och läkemedel som påverkar sköldkörteln eller nervsystemet.

Eucreas kontraindikationer

Förutom interaktioner med andra läkemedel kan användningen av Eucreas också kontraindiceras om du har eller haft allvarliga diabetesrelaterade komplikationer, nyligen haft hjärtinfarkt, har njureproblem eller en allvarlig infektion .

Andra situationer och tillstånd som kan göra att Eucreas kontraindicerat inkluderar:

 • Leverproblem
 • Alkoholism
 • Amning
 • Bukspottkörtelproblem
 • Graviditet

Källor:

 1. Om diabetes – Diabetesförbundet