Diabetes, även kallat sockersjuka och diabetes mellitus, är en sjukdom som innebär att du har för mycket socker i blodet. Du kan enkelt kontrollera detta med rätt medicin.

Sjukdomen kan drabba alla åldersgrupper och kön och har ofta stora fysiska och psykiska konsekvenser. Sjukdomen har även blivit ett stort samhällsproblem. Det antas att upp till 380 miljoner världen över lider av diabetes. Sjukdomen kan i många fall hållas i schack med medicin och livsstilsförändringar. Det verkliga och riktigt stora problemet är att många har sjukdomen utan att ens veta om det. Om diabetes lämnas obehandlat kan det leda till stora problem och komplikationer. För att förstå detta lite närmare ska vi zooma in på vad diabetes egentligen är, vad det betyder att ha för mycket socker i blodet och vilka konsekvenser detta kan ge.

Information på den här sidan

Vad är diabetes?

För att förstå vad sockersjuka är måste man först förstå samspelet mellan socker och insulin i kroppen. När vi äter börjar kroppen bryta ner kolhydrater som omvandlas till glukos. Glukos när en form av socker som vi behöver för att få energi. Glukosen tas upp i blodbanorna för att nå ut till cellerna som använder sig av sockret. Bukspottskörteln står för kroppens produktion av hormonet insulin som hjälper glukosen att komma in i cellerna. Man beskriver ofta insulinet som en slags nyckel som ska öppna cellerna så att sockret kan komma in och göra sitt jobb.

När man lider av diabetes är det på något sätt problem med detta system. Antingen producerar man inte insulin över huvud taget eller så är det andra problem som gör att insulinet inte kan göra sitt arbete ordentligt. Det betyder att det kommer finnas för mycket socker i blodet eftersom det inte kan tas upp ordentligt av cellerna. Det finns flera former av sockersjuka och alla har att göra med att det är något fel med detta system. Vi ska nu titta vidare på vad som kan ligga bakom diabetes.

Diabetes typ 1

Diabetes typ 1 är en autoimmin sjukdom vilket betyder att kroppen går till angrepp på de celler som producerar insulin. Resultatet är att de inte producerar något insulin överhuvudtaget som kan hjälpa glukosen att komma in i cellerna. Nivåerna av socker i blodet stiger därför våldsamt och det bildas en obalans i kroppen. Omkring 10 % av alla som har diabetes lider av denna typ. Den är vanligast hos barn och unga men kan drabba alla åldersgrupper.  

Varför får man denna typ?

Det har ännu inte varit möjligt att kartlägga vad som egentligen ligger bakom att vissa människor utvecklar sjukdomen. Utöver genetiska orsaker finns det därför ofta ingen förklaring till varför man får sjukdomen.

Tecken på diabetes typ 1

När man har mycket socker i blodet så försöker kroppen bli av med det. Detta görs ofta genom urinen. Därför kan man uppleva att man kissar mer. Detta kan i sin tur leda till att man blir extra törstig. Ögonen kan också bli irriterade vilket gör att man får suddig syn. Sockret kan även leda till en bättre miljö för bakterier att frodas vilket kan leda till klåda i könsorganen. Fler bakterier kan också betyda att det tar lämgre tid för sår att läka. Viktnedgång kan också vara ett symtom på sjukdomen eftersom kroppen börjar använda fettdepåer som energi eftersom glukosen inte kan ge den energi som kroppen behöver. Eftersom energin inte heller kan komma runt i kroppen som den ska kan du också känna dig otroligt trött och orkeslös.

Tabell: Symtom på diabetes

Här har du en översikt över vilka symtom som kopplas till diabetes typ 1 så att du kan vara extra uppmärksam ifall du är i farozonen.

Trötthet Suddig syn Viktminskning Ökad kissnödighet
Dålig sårläkning Klåda i könsorganen Infektioner i huden Stor törst

Diabetes typ 2

Denna typ av diabetes kan orsakas av flera genetiska och miljömässiga faktorer. Till skillnad från typ 1 så kan de som drabbats av typ 2 producera insulin men producerar antingen inte tillräckligt eller så fungerar inte insulinet optimalt. Detta kan bero på flera olika faktorer. En av orsakerna till att insluniet inte fungerar optimalt är på grund av övervikt. Detta kan leda till problem med insulinproduktionen. I andra tillfällen flyter det producerade insulinet med glukosen runt i kroppen för att tas upp av systemet, men glukosen kan inte komma in i cellerna på grund av att “dörren” till cellen, som insulinet ska öppna, är täckt av fettdepåer. Detta innebär att det blir ett för högt glukosinnehåll i blodet vilket gör att bukspottskörteln börjar producera ännu mer insulin, något som får både blodsockret och insulinnivåerna att stiga.

Denna typ av diabetes står omkring 90 % av alla insjuknade för. Det finns både genetiska och miljömässiga förklaringar till att man drabbas. Riktigt många kan bli kvitt med symtomen och få sjukdomen under kontroll genom att lägga om sin livsstil och äta sundare, gå ner i vikt och röra på sig mer.

Symtom typ 2 diabetes

Tecken på denna typ av diabetes är samma som vid typ 1. Det inkluderar därmed trötthet, ökad kissnödighet, klåda i underlivet, infektioner i huden, ökad törst och suddig syn. Symtomerna är dock annorlunda på det sättet att de kommer långsamt och byggs upp under flera år. Några upplever inte några symtom alls och går därför runt med sjukdomen utan att veta det. Detta kan innebära allvarliga konsekvenser.

Behandling av diabetes

Obehandlad diabetes kan ha allvarliga konsekvenser. Det kan bland annat leda till blodproppar, åderförkalkning, njursjukdomar, ögonproblem och nervskador. Därför är det viktigt att man får sina symtom kollade ifall man misstänker att man är drabbad eller upplever några av symtomen.

För att kolla om dina blodsockernivåer är för höga testar man det så kallade långtidsblodsockret som visar ett genomsnittsvärde av sockret i blodet över de senaste 8 veckorna. Detta ärde ska ligga över 37 mmol/mol. Beroende på vilken typ av diabetes man har varierar även behandlingen. Behandlingen handlar oftast om en omläggning av kost och motionsvanor samt olika medicinska behandlingar.1

Insulinbehandling

Lider man av typ 1 och därmed inte själv producerar något insulin alls så är en behandling med tillskott av insulin nödvändig. Man är då i behov av en livslång behandling då kroppen själv inte kommer börja producera insulin. Man ska själv lära sig att kolla sitt blodsocker och känna igen symtomen på lågt och högt blodsocker. Utöver det behöver man lära sig att ta insulininjektioner på sig själv.

Några personer med typ 2 kan också använda sig av denna behandling.

Medicinsk behandling typ 2

Vid denna typ av problem finns det flertalet behandlingar som kan hjälpa dig. Några av de behandlingar som kan hjälpa är:

 • Medicin som minskar upptaget av glukos i kroppen
 • Tabletter och injektioner som ökar effekten av insulin i kroppen och minskar effekten av sockret
 • Medicin som ökar utsöndringen av socker genom njurarna
 • Tabletter som ökar känsligheten för insulin i kroppen

En av de mest vanliga behandlingarna att börja med är Metformin. Detta är ett läkemedel som hjälper till med att sänka blodsockret och bland annat hjälper till med att göra cellerna mer lättpåverkade av insulinets påverkan av kroppen.2 

Livsstilsförändring som botemedel

Särskilt vid typ 2 diabetes är livsstilsförändringar otroligt viktiga. Några av de förändringar man men fördel kan göra är:

 • Ät en hälsosam och varierad kost med fibrer och långsamma kolhydrater.
 • Spara på sockret och var uppmärksam på att få en blodsockervänlig diet
 • Gå ner i vikt – Övervikt är ofta orsaken till sjukdomen
 • Sluta röka eftersom det kan komplicera sjukdomen
 • Mer träning – daglig träning är att föredra. Om du tar insulin kan mängden behöva justeras eftersom blodsockernivån sänks av motion och därför behöver du mindre insulin.

Källor:

 1. Information om sockersjuka – 1177 Vårdguiden
 2. Information om läkemedlet – FASS