Glucophage är en behandling som vanligtvis ordineras för patienter som drabbas av diabetes. Den är tillgänglig i tre former – som en vanlig tablett, ett pulver som görs till en drickbar lösning och en tablett med långsam frisättning. I alla versionerna uppnår Glucophage sin uppgift att upprätthålla de säkra nivåerna av blodsocker genom att förlita sig på dess aktiva ingrediens, den välkända diabetesbehandlingen metformin.

Denna typ av antidiabetika är klassificerad som biguanid och det hjälper kroppen att producera och använda insulin på rätt sätt. Om du vill köpa Glucophage i Sverige måste du först få en recept från en certifierad läkare.

Information på den här sidan

Diabetes: en allmän inledning

De flesta fall av diabetes kan klassificeras som antingen typ 1 eller typ 2. Och medan båda är livslånga villkor som inte kan botas, men bara hanteras, tenderar typ 1-diabetes att manifesteras under de första åren av en persons liv och är klassificerad som en typ av autoimmun sjukdom, medan typ 2 vanligen utvecklas under de senare åren, vanligtvis på grund av många externa faktorer, inklusive ohälsosamma livsstilsval.

Båda typerna kännetecknas av nedsatt kroppsfunktion i samband med produktion och behandling av insulin, men i fall av typ 1-diabetes kommer kroppen att sluta producera insulin helt och hållet.

Vissa symtom tenderar att variera mellan individer men de vanligaste är bland annat:

 • Konstant törst
 • Trötthet
 • Behöver kissa oftare
 • Ögonen känns torra

Om den lämnas obehandlad kommer diabetes typ 2 att öka i svårighetsgrad och det är därför viktigt att besöka en läkare så snart du märker några symptom som kan indikera detta tillstånd.

För att hjälpa kroppen att generera den energi som den behöver fungera producerar bukspottkörteln ett hormon som kallas insulin. Denna naturligt syntetiserade förening spelar en central roll för att omvandla och transportera glukos, även känt som blodsocker, till celler i kroppen, vilket ger dem den energi som behövs för att fungera korrekt.

Hos människor som drabbas av typ 2-diabetes kommer ett av följande problem att manifestera:

 • Bukspottkörteln producerar inte tillräckligt med insulin för att hantera mängden socker i blodet
 • Kroppen utvecklar motstånd mot insulinets effekter, vilket gör det svårt för energiomvandlingen att ske

Vad orsakar diabetes?

Det finns många riskfaktorer som kan fungera som ytterligare indikatorer för att du riskerar att utveckla typ 2-diabetes. Dessa inkluderar familjens historia av diabetes, ålder (människor äldre än 40 är med betydligt större risk), eller om du är av sydasiatisk, kinesisk, afrikansk eller karibisk härkomst. Slutligen, och som är bekant för de flesta, ses fetma och övervikt också som mycket framträdande bidragande faktorer när det gäller utveckling av diabetes typ 2.

Diabetes behandling och hantering

Diabetes är ett hälsotillstånd som är progressivt i sin natur, vilket betyder att om det lämnas obehandlat kan det leda till ytterligare allvarligare komplikationer som hjärtsjukdom, njursvikt eller nervskada. Det är därför tidig behandling är absolut nödvändigt för framgångsrik hantering av tillståndet. Det är viktigt att notera att från och med nu finns det inget känt sätt att fullständigt bota diabetes – det här tillståndet kommer att vara en livslång fråga ända sedan den först manifesteras. Men trots detta kan diabetes hanteras med hjälp av en kombination av kost- och livsstilsförändringar och receptbelagda läkemedel.

I de tidiga stadierna av tillståndet rekommenderar medicinska experter vanligtvis icke-medicinska tillvägagångssätt som regelbunden motion, sluta röka, begränsa alkoholanvändning, gå ner i vikt, anta en särskild diet eller träna regelbundet.

Oavsett detta kommer det vid en tidpunkt att bli omöjligt att hantera sjukdomen korrekt med hjälp av dessa tekniker och användning av receptbelagd medicin kommer att krävas för att förhindra ytterligare komplikationer och skador på organismen.

Hur hjälper Glucophage mot diabetes?

Effektiviteten av glucophage bygger på dess aktiva ingrediens, en välkänd läkemedelsförening som kallas metformin. Metformin klassificeras som en biguanid och det fungerar samtidigt på tre olika sätt för att hålla blodsockernivån under kontroll:

 • Minskar mängden glukos som produceras av levern
 • Öka muskelcellernas mottaglighet för insulin (som hjälper till att extrahera socker från blodet)
 • Inhibera absorptionen av sockerarter i matsmältningssystemet

Glukophage är ett märkesmedicinskt diabetesmedicin som produceras och marknadsförs av läkemedelsföretaget Merck Serono.

Hur använder jag Glucophage?

För att säkerställa bästa möjliga resultat när du använder Glucophage samtidigt som risken för biverkningar minimeras bör du noggrant följa instruktionerna från din läkare. Om du har några frågor angående behandlingen eller läkemedlet, ska du kontakta din läkare eller apotekspersonal eller alternativt hänvisa till den officiella patientinformationen som tillhandahålls med läkemedlet.

Hur använder jag glucophage tabletter?

 • Normalt är ordinerad dos två till tre tabletter per dag (fördelad i enlighet därmed)
 • Maximal säker dos är 3000 mg (som separat administrering)
 • Ta tabletten efter en måltid
 • Ta tabletten hela, med vatten

Hur använder jag Glucophage pulver?

 • Den vanligt föreskrivna dosen är mellan 500 mg och 850 mg, två till tre gånger per dag, med en maximal daglig dos som är 3000 mg
 • Glukofagpulver ska ges antingen med måltid eller efteråt
 • För att göra en lösning, placera innehållet i påse i ett glas och tillsätt 150 ml vatten. Rör om tills vätskan är grumlig
 • Drick lösningen omedelbart efter beredningen

Hur använder jag Glucophage tabletter med långsam verkning?

 • Initial dos är en 500 mg tablett dagligen
 • Efter två veckors behandling kan dosen ökas
 • Maximal daglig dos är 2000 mg
 • I de flesta fall ska tabletterna tas en gång om dagen, vanligtvis med middag
 • Om läkaren rekommenderar att du delar upp din administrering i två dagliga doser, bör du konsumera dem med en måltid

Finns det några biverkningar av Glucophage?

Som med alla receptbelagda läkemedel kommer Glucophage också med en rad möjliga biverkningar. Eventuella symtom som indikerar laktosacidos eller en allergisk reaktion ska omedelbart rapporteras till akutstjänsten.

Utöver detta är det viktigt att notera att biverkningar för Glucophage-tabletter kan vara något annorlunda än biverkningar av pulverlösningen.

Glucophage pulverlösning biverkningar

Förekomstfrekvens Biverkningar 
Vanliga (1 av 10 användare) Smaksstörningar, allmän sjukdom, influensaliknande symtom
Sällsynta (1 av 10.000 användare) Hudreaktioner såsom erytem, klåda, nässelfeber; vitamin B12-brist

Glucophage tabletter biverkningar

Förekomstfrekvens Biverkningar
Väldigt vanliga (1 av 10 användare eller mer)  Matsmältningsbesvär, allmän sjukdom, diarré, buksmärta, aptitlöshet
Vanliga (1 av 10 färre) Smakstörning
Sällsynta (1 av 10.000 användare) Laktinsyra, hepatit, hudreaktioner, vitamin B12-brist

Glucophage kontraindikationer

När det gäller skadliga och oönskade interaktioner med andra läkemedel har glukofag varit känt att interagera med glukokortikoider, beta-2-agonister, andra diabetesläkemedel, diuretika, ACE-hämmare och läkemedel som påverkar sköldkörteln eller nervsystemet.

Å andra sidan kommer användningen av Glucophage att kontraindiceras om du har en kommande röntgenkontrastsökning eller en operation. Utöver detta bör du inte använda Glucophage om du har:

 • Okontrollerad diabetes
 • Ketoacidos
 • Allvarlig dehydrering
 • Allvarlig infektion
 • Nyligen haft en hjärtattack, hjärtsvikt eller allvarliga cirkulationsproblem
 • Alkoholism

Du bör heller inte ta läkemedlet om du är gravid eller ammar.