Janumet är ett receptbelagt läkemedel som används för behandling av diabetes. Det är en tablett som är utvecklat och marknadsfört av Merck Sharp och Dohme (eller MSD för kort). Liksom andra populära och högeffektiva diabetesmediciner är Janumet också en kombinerad behandling, vilket betyder att den inte bygger på en, utan två aktiva ingredienser. Dess åtgärdsmekanism inbegriper många processer som syftar till att göra kroppens celler mer receptiva mot insulin och begränsa den mängd glukos som produceras av levern. Standardbehandlingskursen är en tablett, som tas två gånger per dag under en viss tidsperiod.

Janumet är en mycket effektiv diabetesbehandling som produceras av ett framgångsrikt och pålitligt läkemedelsföretag. Med bara två tabletter per dag kan detta läkemedel hjälpa dig att få blodsockernivåerna under kontroll.

Information på den här sidan

Vad är egentligen diabetes?

Diabetes kännetecknas av organismens oförmåga att skapa och använda insulin i kropp som det syntetiseras och används i annars friska individer. Insulin är en typ av hormon som produceras i bukspottkörteln. Det spelar en avgörande roll i fördelningen av energi i hela kroppen samtidigt som blodsockernivåerna kontrolleras i blodet och håller dem på normala nivåer.

En av de stora skillnaderna mellan diabetes typ 1 och typ 2 är den tid då den manifesterar sig. Så medan typ 1-diabetes tenderar att utvecklas tidigt i en persons liv på grund av att immunsystemet felaktigt attackerar cellerna som är uppdragna med insulinsyntes, utvecklar typ 2-diabetes vanligen i ett senare skede i människans liv, med risken att utveckla tillståndet stiger med ålder. Men när det gäller typ 2-diabetes fortsätter kroppen att producera insulin, i motsats till typ 1 där insulinproduktionen kommer att stanna permanent, men den producerade kvantiteten kommer att vara betydligt lägre än den mängd som passar kroppens behov. Förutom detta kan kroppens celler också förlora förmågan att använda det tillgängliga insulinet korrekt.

Typ 2 diabetes symtom

Några vanliga symtom är:

 • Persistent törst
 • Trötthet
 • Suddig syn
 • Torra ögon
 • Dramatiska och oförklarliga droppar i vikt
 • Ökad frekvens av urinering

Förutom dessa mycket vanliga symptom är diabetes typ 2 markerad av en rad andra symtom som kan variera betydligt bland individer, som återstår på ett sätt som är specifikt för varje drabbad person.

Det finns många riskfaktorer som kan fungera som ytterligare indikatorer för att du riskerar att utveckla typ 2-diabetes. Dessa inkluderar familjens historia av diabetes, ålder (människor äldre än 40 är med betydligt större risk), eller om du är av sydasiatisk, kinesisk, afrikansk eller karibisk härkomst. Slutligen, och som är bekant för de flesta, ses fetma och övervikt också som mycket framträdande bidragande faktorer när det gäller utveckling av diabetes typ 2.

Hur behandlar jag diabetes?

När det gäller diabetesbehandling är en av de första saker som behöver noteras att det hittills inte finns någon känd botemedel mot detta tillstånd. Det betyder att diabetes endast kan hanteras, men inte helt botas. Detta gör emellertid inte behandlingsinsatser något mindre viktiga. I själva verket är diabetes ett progressivt tillstånd, vilket innebär att det kommer att orsaka svårare komplikationer när det lämnas obehandlat vilket leder till potentiellt livshotande tillstånd såsom njursvikt eller allvarlig hjärtsjukdom. Därför är det absolut nödvändigt att påbörja behandlingen så snart som möjligt.

Vanligtvis när diabetes först diagnostiseras kommer läkaren först att försöka ta itu med patientens livsstil och förlita sig på icke-medicinska tillvägagångssätt. Dessa inkluderar att justera patientens kost, introducera regelbunden motion, minska alkoholkonsumtion, sluta röka eller gå ner i vikt om det behövs.

Men i en signifikant procentandel av patienterna kommer dessa metoder inte att räcka för att sakta ner tillståndets framsteg eller hålla blodsockernivån i ett acceptabelt område. När detta händer kommer receptbelagd medicinering att användas för att uppnå vilka livsstilsförändringar inte har.

Hur kan Janumet hjälpa med diabetes?

De aktiva innehållsämnena i Janumet, sitagliptin och metforminhydroklorid är hemligheten till den exceptionella framgången för detta läkemedel. Metformin klassificeras som en biguanid och det verkar genom att hämma framställning av socker i levern, vilket ökar upptag av sockerarter från blodet av muskelceller och slutligen sänker intaget av sockerarter i mag-tarmkanalen. Å andra sidan är sitagliptin en proteinhämmare som förhindrar nedbrytning av vissa enzymer – ämnen som spelar en viktig roll för att stimulera bukspottkörteln att producera insulin. Samtidigt kommer denna förening att i viss utsträckning begränsa sockrets produktion av leverceller.

Hur använder jag Janumet?

För att se till att få optimala resultat samtidigt som du minskar chanserna att uppleva några biverkningar, bör du alltid följa noggrant de instruktioner som tillhandahålls av din läkare. Förutom konsultationer med din läkare eller apotekspersonal kan du också få relevant information om Janumet användning från den officiella patientinformationen som utfärdas inom varje förpackning i läkemedlet.

Utan att gå in på för mycket detaljer, så kommer vi att ge dig bara de mest allmänna riktlinjerna så att du kan få tanken på hur Janumet behandling ser ut.

 • Använd alltid som föreskrivet – ändra aldrig någonting om din behandling innan du får läkarens godkännande att göra det
 • Vanligtvis är dosen en tablett, två gånger per dag
 • Ta tablettarna hela och med vatten
 • För att säkerställa optimala resultat, försök ta tablett med en måltid
 • Underhålla den diet som din läkare angett under hela behandlingen
 • Om du ska ha tester eller operation, informera din läkare eftersom detta kommer att kräva justeringar av din behandling
 • Överstiga aldrig det föreskrivna beloppet
 • Kompensera inte de glömda doserna genom att fördubbla nästa. Om du saknar en tablett, fortsätt behandlingen som vanligt.

Vilka är biverkningarna till Janumet?

Som det är fallet med alla receptbelagda läkemedel, kommer Janumet med potential för vissa biverkningar. Det är viktigt att känna till dem innan behandlingen påbörjas, så att du kan agera i enlighet därmed om du märker något. Du bör omedelbart kontakta din läkare eller lokal räddningstjänst om du märker något av följande:

 • Pankreatit
 • Allvarligt magont
 • Mjölksyra
 • Muskelkramp
 • Oförklarlig viktminskning
 • Snabb andningstakt
 • Symptom på allergisk reaktion

Utöver detta kan detta läkemedel även orsaka:

Förekomstfrekvens Biverkningar
Vanligt (1 av 10 användare) Lågt blodsocker, flatulens, känsla eller sjukdom, allmän sjukdom
Ovanligt (1 av 100 användare) Magont, diarré, förstoppning, sömnighet, huvudvärk, torrhet i munnen

Janumet kontraindikationer

Som alltid är fallet med receptbelagda läkemedel, är Janumet inte säkert för alla och det finns vissa scenarier när användningen av detta läkemedel kommer att kontraindiceras. Detta kan vara fallet om du hade eller har för närvarande några av följande hälsoproblem:

 • Diabetisk ketoacidos
 • Diabetisk koma
 • Njursjukdomar
 • Svåra infektioner
 • Hjärtattack
 • Svåra cirkulationsproblem
 • Leversjukdom
 • Alkoholism

Förutom detta är det viktigt att notera att Janumet inte ska användas av personer som samtidigt använder något av följande läkemedel:

 • kortikosteroider
 • ACE-hämmare
 • diuretika
 • Beta-sympatomimetika
 • Joderade kontrastmedel
 • Alkoholhaltiga läkemedel
 • cimetidin
 • digoxin