Komboglyze är ett vanligt förekommande läkemedel mot diabetes. Som en kombinerad typ 2-diabetesbehandling innehåller den två aktiva föreningar – saxagliptin och bättre känt metformin. Komboglyze finns i form av en tablett som tas två gånger per dag, vanligtvis tillsammans med mat för optimal effektivitet. Båda de aktiva ingredienserna fungerar genom att hjälpa kroppen att utnyttja tillgängligt insulin mer effektivt samtidigt som det verkar på andra biokemiska processer och slutresultatet är minskningen av koncentrationen av socker i blodet.

Läkemedlet har utvecklats och marknadsförts av Bristol Myers Squibb läkemedelsföretag (BMS) och kan endast köpas med recept från en certifierad läkare. Med bara två tabletter per dag kommer detta läkemedel effektivt att få blodsockernivåerna under kontroll och blir därmed avgörande för att hantera diabetes för alla de drabbade i Sverige och resten av världen.

Information på den här sidan

Diabetes: en överblick 

Av alla de människor som lider av diabetes i Sverige drabbas mer än 90% av typ 2-diabetes. Medan dessa två tillstånd, nämligen diabetes typ 1 och diabetes typ 2 är nära besläktade finns det några viktiga skillnader som måste noteras. Viktigast är typ 1-diabetes ofta kategoriserad som en autoimmun sjukdom som resulterar i permanent oförmåga hos bukspottkörteln att producera insulin. Detta tillstånd diagnostiseras vanligtvis tidigt i livet under så kallad formativ period.

Å andra sidan manifesterar diabetes typ 2 sig mycket senare i livet, i de flesta fall efter 40 års ålder. Och till skillnad från typ 1 är detta villkor nära kopplat till olika externa faktorer och ohälsosamma livsstilsval. Dessutom kommer människor som drabbats av diabetes typ 2 fortfarande att kunna generera en viss mängd insulin men inte tillräckligt för att uppfylla organismens krav. Som ett resultat blir blodsockernivåerna stadigt stigande om inte de hanteras på ett annat sätt.

Vilka är symtomen på diabetes typ 2?

Symtom på typ 2-diabetes kan variera betydligt bland de drabbade. De vanligaste är däremot torrhet i ögonen och synproblem, generell sjukdomskänsla och känslor av trötthet samt ett ökat behov av urinering. Detta tillstånd är dock progressivt, vilket betyder att det blir värre om det inte behandlas ordentligt.

Om det lämnas obehandlat kommer diabetes att resultera i permanent förhöjda blodsockernivåer, vilket i sin tur orsakar skador på blodkärl, nerver och organ, vilket leder till allvarliga hälsoproblem och komplikationer inklusive njursvikt, hjärtsjukdom och nervskada.

Från och med nu har en enda och specifik orsak till typ 2-diabetes ännu inte identifierats, men de medicinska experterna verkar vara överens om att dåliga livsstilsvanor spelar en avgörande roll i den övergripande förekomsten av diabetes typ 2 i det moderna samhället. Vanor som att äta hög mängd sockerrika livsmedel, dricka sockermättade drycker, generellt ohälsosam diet, brist på motion och rökning har alla betraktats som riskfaktorer. Dessutom kan ålder och vikt också bidra till utvecklingen av tillståndet.

Diabetes är även ett ärftligt tillstånd, vilket innebär att gener spelar en framträdande roll vid uppkomsten av detta tillstånd (eller frånvaron). I linje med detta har experter dragit slutsatsen att vissa grupper av människor, mer specifikt de av sydasiatiska, kinesiska, afrikanska eller karibiska härkomst, har en högre risk för diabetes på grund av ökad förekomst av diabetesrelaterade gener i dessa delar av världen .

Hur behandlas och hanteras diabetes?

När diabetes har diagnostiserats hos en individ kommer läkaren att försöka utarbeta en förvaltningsplan. Dess särdrag kommer naturligtvis att bero på tillståndets progression när det har diagnostiserats. I de tidiga skeden kan en läkare rekommendera att försöka det icke-medicinska tillvägagångssättet som bygger på vissa livsstilsförändringar. Mer specifikt kommer detta att innefatta:

 • Äta en hälsosammare och mer balanserad kost
 • Tränar regelbundet
 • Sluta röka
 • Förlora vikt (om det behövs)
 • Begränsa alkoholkonsumtion

Om icke-medicinskt tillvägagångssätt emellertid inte uppnår de önskade resultaten, kommer läkaren att rekommendera receptbelagda läkemedel som kommer att leda till blodsockernivåer.

Hur hjälper Komboglyze mot diabetes?

Som en kombinationsbehandling innehåller den inte en, men två aktiva beståndsdelar som syftar till att uppnå samma ändamål, nämligen att kontrollera blodsockernivåerna, men de gör det på olika sätt. Så medan metformin klassificeras som biguanid är saxagliptin en DPP-4-hämmare.

När en gång intas, kommer metformin att fungera på tre olika sätt:

 • Minskar mängden socker som produceras av levern
 • Ökad sockerkonsumtion av muskelceller, vilket underlättar extraktion av glukos från blodet
 • Att sakta ner upptaget av sockerarter från mat i matsmältningskanalen

Å andra sidan kommer saxagliptin att verka på vissa enzymer i kroppen som har till uppgift att försämra incretinhormoner. Mer specifikt kommer det att hindra dem från att bryta ner inkretinmolekyler, föreningar som spelar en avgörande roll för att stimulera bukspottkörteln att producera insulin. Som en följd blir insulinproduktionen något förbättrad. Samtidigt kommer även saxagliptin även att underlätta aktiviteten hos vissa naturligt syntetiserade föreningar som minskar mängden socker i levern.

Vilka är biverkningarna av Komboglyze?

Precis som alla andra receptbelagda läkemedel kommer Komboglyze också med en rad möjliga biverkningar. Det är viktigt att känna till dem innan behandlingen påbörjas eftersom det hjälper dig att känna igen tecken på oönskade symtom och agera i enlighet därmed. Det finns vissa situationer under behandling med Komboglyze som kan kräva omedelbar medicinsk behandling. Detta kan vara fallet om du märker några symptom på en allergisk reaktion, såsom svullnad i ansikte, läppar, mun, tunga eller nässle. Den andra sådana situationen är om du märker tecken på mjölksyraosion, inklusive:

 • Känner dig kall
 • Allmän sjukdom
 • Magsmärta och obehag
 • Muskelkramp
 • Snabb andning
 • Inflammerad bukspottkörtel
 • Oförklarlig viktminskning

Andra dokumenterade biverkningar som du bör vara medveten om, men som kanske inte är naturligt farliga, innefattar följande.

Förekomstfrekvens Biverkningar
Väldigt vanliga (1 av 10 användare eller mer) Diarré, aptitlöshet, känsla av att vara eller vara sjuk
Vanliga (1 av 10 användare eller mer) Yrsel, metallisk smak i munnen, huvudvärk, muskelsmärta, matsmältningsbesvär
Ovanliga (1 av 100 användare) Ledsmärta, impotens
Sällsynt (1 av 1000 användare)  Vitamin B12-brist, hepatit, rodnad i huden, klåda

Är Komboglyze säkert för mig? Komboglyze kontraindikationer

Som med alla receptbelagda läkemedel kommer Komboglyze också med vissa risker och kommer inte att passa alla. Det finns flera anledningar till varför användningen av denna diabetesmedicin kan kontraindiceras och här diskuterar vi några av de vanligaste scenarierna, samtidigt som vi diskuterar några ytterligare saker som du bör ha i åtanke för att säkerställa en säker och effektiv behandling.

Läkemedelsinteraktioner

Komboglyze kan interagera med följande läkemedel:

 • Cimetidin
 • Ketokonazol
 • Bronkdilaterare
 • Vattentabletter
 • Diltiazem
 • Rifampicin
 • Kortikosteroider
 • Fenobarbital
 • Läkemedel som innehåller alkohol

Andra hälsotillstånd som kontraindikationer 

Komboglyze kan också vara relativt farligt när det används av personer som drabbats (eller har påverkats) av någon av följande medicinska tillstånd:

 • Diabetisk koma
 • Diabetisk ketoacidos
 • Njurproblem
 • Leverproblem
 • Hjärtinfarkt eller hjärtsvikt
 • Allvarligt kardiovaskulärt tillstånd
 • Alkoholism
 • Typ 1 diabetes
 • Bukspottkörteln sjukdom

Förutom detta bör Komboglyze inte användas av kvinnor som är gravida eller ammar. En annan försiktighet att komma ihåg är att du inte ska dricka alkohol om du använder detta läkemedel eftersom kombinationen av de två kan öka risken för mjölksyraosans signifikant.