Metformin är ett läkemedel som effektivt kan behandla typ 2-diabetes. Det är en av de vanligaste behandlingarna för denna typ av diabetes, och är ofta de första behandlingen patienterna som erbjuds. Det har fler funktioner i kroppen och fungerar på flera sätt för att kontrollera blodsockernivån.

Information på den här sidan

När ska man använda Metformin?

När man har sockersjuka betyder det att man har för höga blodsockernivåer. Vid diabetes typ 2 kan detta bero på flera olika orsaker. Det kan bland annat bero på en nedsatt produktion av insulin som ska hjälpa cellerna med att ta upp sockret i blodet. Vid andra tillfällen kan kroppens produktion av insulin vara tillräcklig men det kommer inte in i cellerna eftersom de är blockerade.  Både problem kan orsakas av övervikt.

Metformin är ett läkemedel som först och främst ges till personer som har typ 2 diabetes pågrund av övervikt och som inte har fått några positiva effekter efter livsstilsförändringar inom kost, motion och viktnedgång.1  

Hur funkar Metformin?

Metformin innehåller det aktiva ämnet med samma namn och hjälper till att kontrollera de höga blodsockernivåerna hos typ 2 diabetiker. Behandlingen hjälper till på flera sätt, bland annat genom att:

 • Öka förbränningen av socker i musklerna så att blodsockret sänks.
 • Öka känsligheten hos cellerna för insulin så att insulinet bättre kan transportera sockret i musklerna.
 • Minska leverns sockerproduktion

Läkemedlet hjälper till att leda  sockret till rätt ställen, så det inte blir kvar i blodet och skapar för höga blodsockernivåer.

Det kan ta tid från att du påbörjar behandlingen tills maximal effekt uppnås. Det tar vanligtvis några dagar innan läkemedlet har uppnått sin fulla effekt i kroppen.

Vad är fördelarna med Metformin?

Denna typ av behandling har några stora fördelar jämfört med andra behandlingar av diabetes typ 2. En av de största fördelarna är att den som tar behandlingen inte riskerar att drabbas av lågt blodsocker, något som kan vara mycket obehagligt. Man riskerar bland annat att drabbas av för långt blodsocker vid insulinbehandling. Detta är bland annat en av grunderna till att detta är den första behandling som ges till patienter med diabetes typ 2.

Det finns också studier som tyder på att behandlingen kan hjälpa med att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

Utöver det verkar även behandlingen på flera sätt vilket ger en effektiv behandling av sjukdomen.

Hur använder man behandlingen?

Metformin finns tillgängligt i tablettform och därför är det lätt att ta jämfört med exempelvis injektioner. När du börjar din behandling, brukar du få en låg dos för att se om det räcker för att få dina symptom under kontroll och så får kroppen vänja sig vid behandlingen gradvis.

Inledande dos: 500 mg 1-2 gånger om dagen. Därefter kan dosen ökas med 500 mg per vecka. Den maximala dosen du ska ta är 1000 mg två gånger om dagen. Tabletterna ska vara anslutna till huvudmåltiderna. Det är frukost, lunch eller middag. Om du har nedsatt leverfunktion ska dosen minskas och justeras i enlighet med detta. Därför bör du alltid tala med din läkare om den dos som passar dig bäst.

Metformin biverkningar

Det är individuellt hur diabetiker svarar på behandlingen. Därför kommer vissa att uppleva några biverkningar när de börjar på tabletterna medan andra inte får några problem alls. De vanligaste, som mer än 1 av 10 kan uppleva, är:

 • Illamående,
 • Magsmärtor
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Minskad aptit

Mer sällsynta biverkningar kan innefatta minskat smaksinne, rodnad och för mycket mjölksyra i blodet. Under långa perioder kan det leda till en brist på vitamin B12. Det är alltid viktigt att hålla koll på symtomen när du påbörjar en ny behandling.

Om du har problem med biverkningar kontakta din läkare för råd och vägledning, kanske bör du ändra din dos eller börja med en annan behandling. Om du upplever allvarliga eller oroande biverkningar, kontakta omedelbart en läkare eller vårdpersonal.2

Kan jag ta behandlingen?

Det finns olika sjukdomar där det inte är lämpligt att använda Metformin för behandling av diabetes. Det här är bland annat:

 • Hjärtproblem
 • Leversjukdomar
 • Njursjukdomar
 • Alkoholism
 • Diabetisk koma
 • Stora operationer

Om du har några av dessa problem ska du informera din läkare innan du påbörjar behandlingen så det kan utvärderas om du är lämplig för behandling eller inte.

Om du lider av uttorkning eller allvarliga infektioner ska du sluta behandlingen. Det finns också vissa läkemedel som inte ska användas samtidigt. Därför bör du alltid berätta alla typer av medicin du tar så att din läkare kan bedöma om det kommer att orsaka problem.

Vem passar behandlingen för?

Metformin är huvudsakligen avsett för diabetiker av typ 2 som inte har kunnat uppnå tillfredsställande resultat med hjälp av livsstilsförändringar som viktminskning, friskare kost och mer träning. Det är ofta den första behandlingen som erbjuds, eftersom den har ett antal fördelar jämfört med andra diabetesbehandlingar. Det är ett läkemedel som vanligtvis används för överviktiga människor som lider av typ 2-diabetes.

Kan jag köpa Metformin receptfritt online?

Det är möjligt att köpa denna behandling online via godkända onlinekliniker. Detta sker via en medicinsk konsultation online där en läkare kommer att titta på din hälsoinformation. Det är viktigt att du redan har undersökt om du har diabetes eftersom det måste göras genom blodprov.

Om behandlingen är lämplig för dig, kommer din läkare att skriva ut ett recept som direkt skickas hem till dig på posten. På detta sätt kommer du snabbt och enkelt igång med din behandling.

Källor:

 1. Information om sockersjuka – 1177 Vårdguiden
 2. Information om läkemedlet – FASS