.Diarré är ett hälsotillstånd som påverkar mag och tarmkanalen. De vanliga symtomen som kännetecknar tillståndet är lös eller vattnig avföring och en ökad tarmaktivitet. De som drabbas av detta tillstånd kan behöva gå på toa mer än tre eller fyra gånger om dagen, och i de mest allvarliga fallen kan vattenbristen på grund av det frekventa behovet att gå på toa leda till uttorkning och symtom som huvudvärk, yrsel och dåsighet.

Detta tillstånd är relativt vanligt och det finns även flera faktorer som kan orsaka tillståndet och därmed kommer de flesta människor drabbas minst en gång i livet. I de flesta fall går problemen över av sig själva utan någon behandling. I en del allvarliga fall kan dock behandling komma att bli nödvändigt och även professionell medicinsk hjälp kan komma att behövas för att förhindra en allvarlig uttorkning.

Information på den här sidan

Kronisk och akut diarré

Experter inom området skiljer mellan två typer av diarré – akut och kronisk. Medan akut diarré endast är tillfällig och oftast orsakad av en infektion (ett tillstånd ibland kallat för resediarré), stressfulla tider i livet eller stor alkoholkonsumtion. Även en del mediciner är kända för att orsaka akut diarré som biverkning.

Om du har fått en blindtarmsinflammation finns det även en möjlighet att du upplever symtom på diarré men i detta fall kommer du även få en intensiv smärta i nedre delen av magen, något som skiljer tillståndet från varandra. Har du symtom på diarré och en kraftig smärta i magen måste du omedelbart söka vård.

Vad är långvarig diarré?

Kronisk diarré är ett tillstånd orsakat av en långvarande sjukdom som till exempel IBS, IBD eller celiaki. Dessa tillstånd kan alla leda till malabsorption och vidare komplikationer. Om du inte vet vad som orsakat dina besvär och symtomen inte går över bör du kontakta en läkare så snart som möjligt för att kolla upp och du drabbats av någon av tidigare nämnda sjukdomar. Blodblandad diarré är ett tydligt tecken på att du bör besöka en läkare eftersom varken akut eller kronisk diarré bör orsaka detta symtom. 1

Hur behandlar jag diarré?

Den exakta behandlingsmetoden beror främst på orsaken och hur allvarligt ditt tillstånd är. Mild diarré kan oftast behandlas genom att bara vila och dricka stora mängder vätska för att förhindra uttorkning. Det finns dock även behandling för mer allvarliga fall, du kan bland annat få receptbelagd medicin för att lindra dina symtom.

Om du lider av akut diarré kan en läkare föreslå en behandling som återställer vätskebalansen, exempelvis Dioralyte, för att motverka kroppens vätskeförluster. Det finns även en klass av läkemedel kallade för antidiarroika, där bland annat Imodium och Loperamide tillhör, som arbetar för att sakta ner tarmrörelserna vilket bidrar till att avföringen blir av med mer vatten vilket både bidrar till att vattenförlusten minskar och att avföringen hårdnar.

Kan jag köpa behandling för diarré online?

Precis som för de flesta produkter på 2000-talet finns det möjligt att köpa läkemedel för diarré online. En stor del av de mest använda behandlingarna mot diarré är receptbelagda men idag kan du enkelt få tillgång till dessa genom en onlineklinik. Genom att besöka en klinik på nätet kommer du få konsultera en legitimerad läkare som sedan avgör om du är lämplig för behandlingen. Om du anses vara i behov av läkemedlet skickas medicinen direkt hem till dig snabbt och diskret.

Läkemedel mot diarré – vilka behandlingar finns tillgängliga?

Som tidigare nämnt beror den behandlingen du får på hur allvarlig din diarré är och vad som tros ha orsakat den. Mindre allvarliga fall av diarré brukar oftast gå över av sig självt inom ett par dagar om du ser till att vila ordentligt och dricka mycket. I en del fall är dock receptbelagda mediciner nödvändiga för att få stopp på symtomen och förhindra uttorkning.

Den typ av behandling du behöver kommer främst baseras på orsaken till varför du behöver hjälp. Det finns två grupper av behandling mot diarré – vätskeersättning som Dioralyte och antidiarroika som Imodium och Loperamide.

Hur fungerar de?

Det finns två stora grupper av behandlingar för diarré. Dessa fungerar på helt olika sätt för att lätta på symtomen och förhindra uttorkning. Vätskeersättning som Dioralyte fokuserar främst på att återställa kroppens lager av vätska och mineraler som förlorats i och med akut diarré. Antidiarroika hjälper istället kroppen genom att sakta ner tarmens rörelser, vilket gör att de får mer tid att absorbera vatten under matsmältningen. Denna typ av behandling hjälper till att reducera vattnig avföring och tarmkanalens rörelser hos patienter med akut eller kronisk diarré.

Biverkningar av behandlingarna

Många biverkningar har rapporterats in av patienter som använder sig av behandling för diarré, men majoriteten av dessa beror på diarrén och inte läkemedlen. De som oftast nämns är huvudvärk, yrsel och obehagskänsla i magen. Det är inte möjligt att svara på denna fråga genom att generalisera, utan se istället till att läsa på mer om den medicin du har fått utskriven.

Kan jag ta läkemedel mot diarré samtidigt som andra läkemedel?

Svaret på denna fråga beror helt på vilka andra behandlingar du använder. Precis som alltid kan du lita på att din läkare hjälper dig med ett exakt svar på dina funderingar så var noga med att informera om alla läkemedel du tar för att undvika otrevliga interaktioner.

Vilken behandling passar mig?

Den stora skillnaden mellan dessa två typer av behandlingar är dess verkningsmekansim och funktion i kroppen. Vätskeersättning hjälper till att reducera konsekvenserna av vätskebrist medan antidiarroika lugnar ner tarmrörelserna vilket leder till en ökad absorption av vatten. Dessa då behandlingar hjälper alltså till att nå samma mål – att motverka uttorkning – men gör detta på två helt olika sätt.

Orsaken till dina symtom samt hur de artar sig är de främsta faktorerna som bör ses över när man ska bestämma vilken behandling som passar just dig.

Källor:

 

  1. Diarré – Allt om IBS