Dioralyte är en unik oral lösning i pulverform. Läkemedlet kommer i portionspåsar och produceras av företaget Sanofi. Denna behandlingen har visat sig vara väldigt effektiv i behandling och hantering av diarré, eller mer specifikt: för att återställa kroppens vätskebalans, salter och glukosnivåer. Egentligen är behandlingen inte en behandling mot diarré utan används istället för att handskas med tillståndet och ta hand om den eventuella skadan kroppen kan ta efter att ha drabbats. Verkningsmekanismen ser till att dessa vitala element absorberas under matsmältningen, en process som annars blir komprimerad när man drabbats av diarré.  

Information på den här sidan

På detta sätt handskas denna orala lösningen effektivt med uttorkning orsakad av diarré. Eftersom läkemedlet även innehåller glukos kan kroppen snabbare absorbera olika nödvändiga element som behövs för att fungera som vanligt igen.

Hur leder diarré till uttorkning?

Akut diarré är ett väldigt vanligt tillstånd – nästan alla kommer drabbas någon gång i sitt liv. Trots en rad otrevliga symtom som exempelvis lös och rinnig avföring är diarré oftast inte farligt i sig självt, men kan vara väldigt obehagligt och leda till ytterligare komplikationer.

För de flesta som är drabbade kommer diarrén passera av sig självt efter några dagar utan att ha påverkat ens hälsa avsevärt. Några individer drabbas dock av allvarliga besvär som inte ser ut att ge med sig under tidens gång och då blir risken för ytterligare komplikationer hög. Risken för uttorkning är den största risken när det kommer diarré, även när det bara gäller kortvariga problem är det nödvändigt att återställa kroppens vätskebalans och de mineraler som vanligtvis förloras i och med besvären.

Kroppen behöver vätska, ämnen och mineraler för att fungera ordentligt. När något saknas kommer ett antal vanliga kännetecken att uppstå – du kan känna dig trött, konstant törstig och din urin kan lukta starkt och bli mörkare i färgen. Under långvarig uttorkning kan symtomen bli ännu mer allvarliga och till och med dödliga – från kramper, hjärnskador till död.

Vad orsakar diarré?

Diarré uppstår när mikroorganismer lyckas reta upp slemhinnan i tjock eller tunntarmen, vilket leder till att en onormal mängd vatten stannar kvar i avföringen. Tarmkanalen blir även irriterad och blir därmed överaktiv vilket leder till ett ökat behov att tömma tarmen.

Att inte äta är en instinktiv och normal känsla i respons till dessa problem men det är nödvändigt att du försöker få i dig fast mat så snart din mage tillåter det. Uttorkningsprocessen kan även lätt förhindras och till och med omvändas helt genom att frekvent dricka små mängder vatten.

Hur hjälper Dioralyte till mot diarré?

Dioralyte är en oral vätskeersättnng och hjälper därmed till att minimera de negativa konsekvenserna av att förlora för mycket vätska och nödvändiga ämnen. Läkemedlet innehåller ingen aktiv ingrediens på det sättet vanlig diarrémedicin gör utan innehåller istället glukos, natrium, klor, kaliumklorid och natriumdivätecitrat som alla är nödvändiga för att kroppens ska fungera optimalt. Glukosen kommer även att hjälpa till med att öka absorptionen av salter och vätskor och på detta sätt kommer återhämtningsprocessen gå snabbare.

Hur använder jag läkemedlet?

Dioralyte är väldigt enkelt att använda. Det finns några allmänna instruktioner du kan få av din läkare, men att använda denna behandlingen är annars väldigt rakt på sak och enkel.

 • Lös upp innehållet i en Dioralyte-dospåse i vatten
 • Förbered inte produkten i förväg utan endast vid behov
 • Rör om innehållet i en påse i 200 ml vatten tills de löser upp
 • Lösningen blir klar när innehållet är ordentligt upplöst
 • Överstig inte gränsen på 200 ml eftersom detta kan göra produkten mindre effektiv
 • För vuxna är den rekommenderade dosen en till två påsar efter varje lös avföring

Vilka biverkningar finns det?

Biverkningar av behandlingen är väldigt ovanliga och vanligtvis även väldigt milda. De två raporterade biverkningarna inkluderar en reaktion med glukos – eftersom denna produkt bygger på att glukos ska öka tarmens absorption av vätska och näringsämnen passar den inte för de som är känsliga eller intoleranta mot glukos. Allergiska reaktioner mot något av Dioralytes aktiva ingredienser är väldigt väldigt ovanligt men möjliga. Oftast känner man igen en allergisk reaktion på symtom som utslag, andningssvårigheter, problem med att svälja och svullnad av läppar, ansikte och tunga.

Dioralyte kontraindikationer

Det finns några människor som inte bör använda sig av denna produkt. Glokusintolerans är en av de vanligaste orsakerna till att avstå från behandlingen men även dessa faktorer kan spela roll:

 • Diabetes
 • Njursjukdom
 • Leversjukdom
 • Låg kaliumdiet
 • Låg natrium diet