Förutom håravfall och accelererande hårväxt, finns det ett annat alternativ till skallighet: hårtransplantation. Det är ett kirurgiskt ingrepp där levande hårsäckar överförs till det kala området på hjässan. Hårförlust beror på att hårsäckarna slutat fungera och män med problemet förlorar oftast håret på huvudets topp först. Hårceller från halsen dör aldrig, inte heller om de blir flyttade till ett annat ställe på kroppen utan kan fortsätta växa normalt. Det är alltså inte möjligt att skapa nytt hår i hårtransplantationer, utan endast att omorganisera hårsäckar från ett område till ett annat.

Resultatet är vanligtvis mycket naturligt och är en långvarig lösning än med många andra metoder för håravfall. En annan klar fördel är att du kan ha hår på helt skalliga områden, andra metoder fungerar ofta bara genom att stärka stärka hårväxten på befintligt hår. Detta är dock en ganska dyr metod som inte alla har råd med.

Information på den här sidan

Hur fungerar hårtransplantationer?

Hårtransplantationer kan göras på olika sätt. Det finns för närvarande två kända tekniker för hårtransplantation, den så kallade strip-metoden, även känd som FUT (Follicular Unit Transplantation) och en nyare metod som heter Follicular Unit Extraction (FUE). Båda dessa metoder används för närvarande i stor utsträckning och båda har sina fördelar. Valet av metod beror på patienten, hans behov, vilket typ av hår och antalet förflyttningar av hårsäckar som krävs. Hårtransplantationer används oftast för att behandla hormonbaserad skallighet hos män. För att få reda på vilken metod som passar dig, prata med en specialist.

Båda metoderna använder det naturliga håret i en grupp på 1-4 för att resultatet ska bli så naturligt som möjligt. I både FUT och FUE tas dessa grupper från ett ställe och överförs till ett nytt område som en grupp. Som ett resultat är håravfall från dessa metoder mer naturliga än om håret flyttades individuellt.1

Strip-metoden/FUT

I stripmetoden skärs en lång och smal remsa av huden från bröstkorgen, vilket också tar bort hårsäckarna i området. Det kirurgiska såret sys omedelbart igen och remsan skärs sedan med hjälp av ett mikroskop för att sedan implantera hårsäckarna till det önskade området i hårbotten. Remsametoden är särskilt lämplig för patienter med stora kala områden. Fördelen med denna metoden är att över 90% av det överförda håret börjar växa normalt efter överföringen. Nackdelen är emellertid att operationen lämnar ett ärr i det område från vilket huden initialt avlägsnades. Emellertid är detta ärr ofta täckt under håret och därför är det i allmänhet inte särskilt synligt om patienten inte vill hålla håret kort. Även om båda operationerna utförs i lokalbedövning är strip-metoden i något mer smärtsam än den andra metoden FUE.

FUE

En annan metod är den så kallade FUE-metoden, som tar bort 1-4 enkla hårsäckar med en diameter på ca. 0,6 till 1,0 millimeter. Kirurgen gör då små hål i det skalliga området och transplantationen implanteras i dessa hål. Som ett resultat tar det längre tid för håret att börja växa med FUE, men å andra sidan är läkningen snabbare och operationen är inte så lika synlig som Strip-metoden. I stället orsakar FUE-metoden små ärr i hårbotten, som oftast inte är synliga.

Förutom den längre varaktigheten är nackdelen med FUE-metoden att bara en liten del av det överförda håret kommer att överleva den faktiska operationen. I FUE-metoden är siffran ungefär 75 % av alla hårsäckar som kommer växa vidare.

Risker vid hårtransplantation

Även om framgången för hårtransplantationer är mycket hög finns det alltid en risk med alla kirurgiska ingrepp. Förutom de allergiska reaktioner som kan orsakas kan det drabbade området även bli inflammerat. Hos vissa patienter kan operationen också vara mindre lyckad än normalt. Ibland är det också möjligt att slutresultatet inte är bra även om det inte finns några komplikationer. Det kan kräva ett ny operation för att rätta till problemen efter den tidigare operationen. Om du vill minimera risken för komplikationer, bör du välja en kirurg som har stor erfarenhet av liknande operationer.

Hårtransplantation pris

Hårtransplantation är ett effektivt sätt att förhindra håravfall, dock är det tyvärr inte billigt. Det är omöjligt att ge en direkt uppskattning av priset eftersom det beror på många faktorer, såsom den metod som används, antalet hårsäckar som ska överföras och de läkare som utför operationen. Det faktiska samrådet med en läkare och en konsultation om det är genomförbart etc. kan kosta så mycket som 2000 euro, och operationen kan kosta mycket mer. Ju mer hår du behöver flytta desto dyrare blir operationen. För bästa möjliga resultat skulle det vara bra att välja en erfaren läkare då det billigaste erbjudandet är inte nödvändigtvis det bästa.

Källor:

  1. Information om håravfall – 1177 Vårdguiden