Patentet för generiska Propecia löpte ut i slutet av 2013, och sedan 2014 har ett antal olika tillverkare börjat producera läkemedel med de generiska versionerna av denna mycket effektiva behandling av håravfall. Idag finns det flera generiska versioner på marknaden, med mest populära som Finasteride 1mg och Aindeem, tillverkad av Actavis.

Information på den här sidan

Bortsett från dess effektivitet vid behandlingen av manligt håravfall, har den aktiva ingrediensen i Propecia, Finasterid, också uppnått fantastiska resultat vid behandling av godartad prostatahyperplasi (allmänt känd som förstorad prostata) där den administreras i en signifikant större dos, upp till fem gånger högre i motsats till behandling av alopeci.

Om du köper en finasteridbaserad medicin online är det väldigt viktigt att vara uppmärksam på dosen av läkemedlet efter eget val, eftersom högre doser inte ger bättre resultat vid behandling av håravfall, utan tvärtom ökar betydligt chanserna att bli drabbade av oönskade biverkningar.1

Vad är finasterid?

Finasterid är namnet på Propecias aktiva ingrediens och alla dess generiska versioner. Med en unik verkningsmekanism klassificeras denna farmaceutiska förening som typ II 5-alfa-reduktashämmare. Detta innebär att det ger de önskade effekterna att hämma aktiviteten av 5-A-R-enzym som spelar en avgörande roll vid omvandlingen av testosteron till dihydrotestosteron (DHT förkortat). Denna omvandling är helt normal och det händer naturligt hos män, är dihydrotestosteron en substans som spelar en avgörande roll vid håravfall. Genom att sakta ner den här processen, minskar finasterid också håravfall.

Propecia eller Finasteride? Vad är skillnaderna?

Dessa två läkemedel är nästan identiska, både vad gäller deras aktiva beståndsdel, dess koncentration, avsedd användning, eventuella biverkningar och andra relevanta faktorer. Propecia var det läkemedel som utvecklades först och patenterades under varumärket, medan Finasteride, vanligtvis marknadsförd som Finasteride 1mg, är en generisk version av samma läkemedel.

Det varumärke som läkemedlet ursprungligen såldes under kallas vanligtvis ”det ursprungliga” läkemedlet. Denna form av medicinen är skyddad som ett patent, vilket innebär att endast läkemedelsföretaget som innehar patentet och som ursprungligen tillverkat läkemedlet kan fortsätta att producera och sälja det. När patentet upphör för ett visst läkemedel kan emellertid andra konkurrenter börja producera läkemedlet, förutsatt att de kan bevisa bioekvivalens av deras produkt.

Bioekvivalens betecknar situationen i vilken generisk version är identisk med märkesvaror en i termer av aktiva beståndsdelar, deras koncentration och avsedda användningsområden. Å andra sidan kan icke-aktiva ingredienser, även kända som hjälpämnen, såsom beläggning, smaker eller andra tillsatser vara olika, så länge de inte påverkar läkemedlets kliniska egenskaper.

De enda anmärkningsvärda skillnaderna mellan märkesvaror och generiska läkemedel är namnet och naturligtvis kostnaden, med märkesvaror som är betydligt dyrare än generiska versioner.2

Kan Finasteride verkligen bota håravfall?

Först och främst är det viktigt att göra skillnad mellan behandling och botemedel – och Finasteride 1mg, precis som alla andra generiska Propecia-läkemedel, tillhör den tidigare kategorin. Det betyder att det kommer att sakta ner processen av håravfall (genom att minska DHT-nivåerna), men det kommer inte att sluta, eller omvända processen. För tillfället kan modern medicin fortfarande inte ge oss ett botemedel mot håravfall, eftersom det här är ett naturfenomen som drabbar nästan alla män någon gång i sitt liv.

Finasterid kan inte kallas hårtillväxtmedicin – det är sant att vissa patienter rapporterar återväxt under behandlingens gång, men när Finasteride inte längre används kommer DHT-nivåerna i slutändan att återgå till samma nivåer som före behandling. Därefter fortsätter håravfallsprocessen med samma hastighet och allt hår som kan ha växt under behandlingens gång kommer att försvinna igen inom sex månader till ett år.

Kan jag köpa Finasteride (generisk Propecia) online?

Precis som Propecia, är alla generiska versioner, inklusive Finasteride 1mg, receptbelagda läkemedel, så du måste genom en konsultation med en läkare och sedan genom ett recept köpa den. Du kan dock köpa den genom att besöka en legitimerad klinik online för att slippa det iblan bäsvärliga och pinsamma med att gå till sin vanliga läkare.

Många onlinepotek och internetkliniker erbjuder service av digitala samråd med en certifierad sjukvårdspersonal. Du kommer att presenteras med ett specialiserat och anpassat frågeformulär på onlineklinikens hemsida. Dina svar kommer att användas av läkaren för att avgöra om du är lämplig för behandlingen. Om du får godkännande kommer receptet att utfärdas och automatiskt användas för att skicka din medicin direkt till din dörr eller den adress du har angivit.

Källor:

  1. Fakta om håravfall – 1177 Vårdguiden
  2. Information om den aktiva ingrediensen – FASS