Nexium är ett läkemedel som vanligtvis ordineras för halsbränna, baserat på protonpumpshämmaren esomeprazol. Denna behandling är mycket effektiv för att lindra symtomen på gastroesofageal refluxsjukdom (även kallad GERD) såsom halsbränna eller magsyra. Nexium finns i två olika former – både enterotabletter och som granulat. Det är väldigt lätt att använda och är skrivs ofta ut av läkare i hela Sverige, vilket vittnar om dess höga effektivitet och framångar som behandlingssätt.

Information på den här sidan:

Hur fungerar det? Protonpumpshämmare och magsyra

Halsbränna det vanligaste symptomet av GERD, vilket innebär att man upplever en brännande känsla i bröstet och halsen. Detta symptom uppstår eftersom GERD gör att musklerna som skiljer magsäcken och matstrupen inte lyckas hindra magsyra från att komma upp i matstrupen, där det kan orsaka skador och det karaktäristiska obehaget.

Nexium fungerar genom att minska mängden av magsafter, eller magsyra, som produceras av de så kallade protonpumpar som är placerad i cellerna magens inre klädnad, vars uppgift är att producera magsyra. När deras aktivitet minskas minskar också mängden magsyra, vilket leder till att symtomen försvagas i intensitet eller försvinner helt i mildare fall. Nexium kan uppnå dessa resultat tack vare dess aktiva substans, esomeprazol, som klassificeras som en protonpumpshämmare, vilket gör det liknar andra vanligaste typen av läkemedel som används för att behandla halsbränna1, bland annat Losec.

Är Nexium receptfritt? Kan det köpas online?

Ja, det är möjligt att köpa medicinen online. Du bör dock vara medveten om att om du vill köpa Nexium i Sverige så måste du ha ett giltigt recept utfärdat av en certifierad läkare. Om du bara vill förnya ditt recept och börja köpa Nexium online istället för i butik måste kunna bevisa att du innehar ett recept. Din läkare kommer vanligtvis att be dig om ytterligare information för att kunna utvärdera huruvida du är lämplig för behandlingen och ger dig sedan ditt recept som kan användas direkt online eller i butik, om så önskas.

Om det däremot är första gången som du köper Nexium, bör du kontakta en läkare som kan bedöma ditt tillstånd och din lämplighet för behandling. Normalt sett kommer detta att kunna göras genom någon form av chattapp eller via ett anpassat och detaljerat medicinskt frågeformulär om du väljer att gå via online-rutten. Innan du får ditt recept måste din läkare få detaljerad kunskap om hur ditt tillstånd ter sig samt behöver bekanta dig med din medicinska historia och profil. Först då blir det möjligt för en läkare att utfärda ett recept, som kan beställas online via ett onlineapotek.

Användning

Innan du påbörjar din behandling, se till att du har förstått de riktlinjer som din läkare har gett dig. Först då kan du börja ta Nexium. Om du snabbt behöver en uppräshning av minnet, kan du alltid se till bipacksedeln som kommer med varje förpackning av Nexium. Om du har frågor eller funderingar bör du kontakta din vårdcentral eller sjukvårdsupplysningen.

I det här avsnittet skriver vi ut några av de vanligaste riktlinjerna för användning av Nexium-tabletter2 och Nexium-granulat3. Kom dock ihåg att följande avsnitt inte ska användas för att ersätta den officiella informationen från din läkare eller patientinformationen. Det är snarare till för att hjälpa dig att få en bättre uppfattning om hur en Nexium-behandling kan se ut och om du ska välja antingen tabletter eller granuler.

Hur intar jag granulatet?

 • Varje förpackning av Nexium-granulat innehåller 10 mg av den aktiva substansen esomeprazol
 • Töm innehållet i ett glas vatten
 • Varje dos ska lösas i 15 ml vatten – använd det här måttet vid dosering
 • Rör om vattnet med granulat och vänta tills blandningen har tjocknat
 • Rör om blandningen igen och drick den
 • Om det finns rester i botten, häll i lite mer vatten och drick igen
 • De upplösta granulerna bör tas inom 30 minuter

Hur använder jag tabletterna?

 • Ta alltid tabletterna hela, utan att tugga eller krossa dem
 • Tabletterna kan tas när som helst på dagen, med eller utan mat
 • Tabletterna är också lösliga i vatten, så om du har problem med att svälja dem, lägg dem i ett glas vatten och rör om utan att bryta sönder dem
 • Om du har missat en dos, försök att inte kompensera för detta genom en dubbel dos eller liknande. Fortsätt behandlingen som tidigare

Ger Nexium biverkningar?

Som med alla receptbelagda läkemedel kan Nexium också orsaka vissa biverkningar hos personer som är mottagliga för dem. Även om inte alla som använder detta läkemedel som kommer att uppleva negativa biverkningar är det fortfarande viktigt att känna till vilka det är så att du enkelt kan skilja mellan allvarligare biverkningar som kräver att du söker omedelbar läkarvård och de biverkningar som är obehagliga men godartade.

Om vi ser till förekomstfrekvensen av de olika biverkningarna kan de beskrivas som följande:

Förekomstfrekvens Biverkningar
Vanliga (1 av 10 användare) Kräkningar och illamående, gaser, magsmärtor, förstoppning, diarré, huvudvärk
Ovanliga (1 av 100 användare) Sömnighet, förändringar i leverfunktionen, muntorrhet, vertigo, nässelutslag, stickande känsla, svullnade fötter
Sällsynta (1 av 1000 användare) Blodsjukdomar, synproblem, svampinfektion, håravfall, gulsot, hepatit, muskel- och ledvärk, andfåddhet
Väldigt sällsynta (1 av 10.000 användare) Hallucinationers, humörproblem, förändringar i blodvärden, akut njur- och leversjukdom, svåra utslag, blåsor och flagande av huden

Observera att de ovan nämnda biverkningarna inte är en uttömmande lista över alla dokumenterade tillstånd. För en mer omfattande översikt över alla dokumenterade biverkningar, se bipacksedeln.

Om Nexium visar sig vara olämpligt för dig att använda finns det givetvis också andra behandlingar för GERD, så som Losec (vilket du kan läsa mer om här).

Källor:

 1. Mer om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Mer om tabletterna – FASS
 3. Mer om granulatet – FASS