Losec är en vanligt utskriven behandling för halsbränna. Det är uvecklad och producerat av det farmacutiska företaget AstraZeneca och är mycket effektivt i att hingra magen från att producera magsaft, vilket hjälper att tackla en stort antal gastrointestinala probelm så som sura uppstötningar, duodenalsår och magsår. Om du söker att köpa Losec i Svergie bör du också vara medvetetn om att medicinen är tillgängligt i två olika former – standarskapseln och MUPS (Multiple Unit Pellet System), eller enterotabletter som det också kallas.

Information på den här sidan:

Hur behandlar Losec halsbränna?

Som ovan nämnt är Losec högst effektivt i att tackla symptomen av halsbränna. Men låt oss först ta ett steg tillbaks och se på vad det egentligen är som orsakar halsbränna, så att vi kan förklara hur medicinen fungerar i kroppen.

Halsbränna uppstår när syran från magen kommer upp i matstrupen. Hos hälsosamma individer händer aldrig detta, på grund av ett antal muskler som är lokaliserade i slutet av matstrupen där den går in i magsäcken. Dessa muskler kallas för esofageal sfinkter och fungerar som ett sorts valv som tillåter mat att nå magen. När mat har passerat stängs den igen för att hindra magsaften från att komma ut. Halsbränna uppstår i situationer då det är extra tyck på de här musklerna eller om de av någon annan andledning inte har möjlighet att dra ihop sig helt. Detta tillåter innehåller i magen att läcka ut i matstrupen. Som ett resultat uppstår det karaktäristiska brännandet i halsen och bröstet, ackompanjerat av inflammation och skada i de mer allvarliga fallen. Läs mer om tillståndet här.

Losecs stora framgång beror på dess aktiva ingredients, en protonpumpshämmare vid namn omeprazol1. Som namnet tyder på så hindrar den här substansen aktiviteten av så kallade protonpumpar som är lokaliserade inom cellerna i magens inre beklädnad. De ansvarar för att producera magsyra som hjälper med matsmältningsprocessen. Genom att minska volymen producerad magsyra, så kan Losec effektivt minska symptomen av GERD, inklusive halsbränna, liknande andra läkemedel på markanden så som Lansoprazol.

Losec och helicobakter pylori-behandling

Bortsett från behandling av GERD så är Losec vanligtvis utskriven tillsammans med antibiotika för behandling av bakteriell infektion som orsakats av helicobakter pylori. Då den infektionen är känd för att orsaka magsår om den lämnas obehandlad så är det en prioritet för behandlingen att minska magsaften. Så, fastän antibiotika kommer att tackla infektionen i sig så kommer Losec att ge extra tid genom att bekämpa bakterierna innan de orsakar sår genom att minska nivåerna av magsaft.

Är Losec receptfritt? Kan jag köpa det online?

Ja, det är möjligt att köpa Losec online, men kom dock ihåg att du endast kan köpa den i Sverige genom ett giltigt recept som skrivits ut av medicinsk personal. Så om du är ute efter att gå genom en onlineklinik kommer du att behöva bevisa att du har ett recept, eller så kan du få ett sådant genom att gå igenom onlinekonsultationer med en läkare från onlinekliniken. Om allt är som det ska kommer ditt recept att sprivas ut direkt och du kan köpa medicinen online eller i ett apoteks butik.

Losec: dosering och riktlinjer

Medan du använder medicinen är det viktigt att alltid noggrant följa instruktionerna du har fått från den som skrivit ut medicinen. På så sätt kommer du ha störtsta möjlighet att optimisera resultaten av behandlingen och samtidigt minska riskerna för biverkningar. Slutligen, om du behöver en snabb överblick någon gång bör du läsa igenom patientinformationen som kommer med varje paket av Losec2. Några riktlinjer för att använda medicnien är som följer:

 • Ta alltid så som ordinerat
 • Den vanliga dosen för halsbränna är en tablett om 10mg per dag
 • Om tillståndet redan har orsakat skada på matstrupen kan en högre dos på 20 eller 40mg ordineras, beroende på hur stark behandling som krävs
 • En behandling varar vanligtvis mellan 4-8 veckor
 • När det används för behandling av magsår kommer dosen att anpassas av läkaren för att matcha ditt specifika tillstånd
 • Om du använder tablettformen, var säker på att ta dem hela med vatten, utan att tugga eller att bryta sönder dem
 • Enteroversionen av Losec kan öppnas så att pelletsen kan sväljas eller upplösas i vätska innan det konsumeras
 • Var noga med att aldrig överstiga den ordinerade dosen
 • Om du glömmer en dos kan du ta den så snart du kommer ihåg, så länge det inte snart är dags för en ny dos – i sådana fall hoppar du bara den missade dosen och kan fortsätta behandlingen som vanligt
 • Försök alrdig att kompensera för en missad dos genom att dubbla nästa dos

Kom ihåg att informationen ovan inte är avsett att användas som en guide till din Losecbehandling. Detta är menat som ett exempel på hur det kan se ut, så att du får en bättre förståelse för vad en behandling kan innebära.

Ger Losec biverkningar?

Som med alla mediciner, kan även den här behandlingen orsaka biverkningar för människor som är mottagliga för dem. På grund av detta är det viktigt att läsa in sig på de potentiella biverkningarna så mycket som möjligt innan du påbörjar din behandling så att du kan handla i enlighet med rekommendationerna om de skulle uppstå.

Du bör vara uppmärksam på tecken på en potentiell allergisk reaktion, allvarliga hudproblem eller hepatit – dessa kräver att du omedelbart avbryter din behandling och söker vård.

Andra biverkningar inkluderar:

Vanliga (1 av 10 användare) Ovanliga (1 av 100 användare) Sällsynta (1 av 1000 användare)
·       Huvudvärk

·       Diarré

·       Magsmärta

·       Förstoppning

·       Gaser

·       Illamående

·       Svullna fötter

·       Sömnsvårigheter

·       Yrsel

·       Stickande känsla

·       Sömnighet

·       Vertigo

·       Utslag

·       Allergisk reaktion

·       Låga sodiumnivåer

·       Humörsvägningar

·       Smakförändringar

·       Muntorrhet

·       Svampinfektion

·       Leverproblem

·       Håravfall

·       Ljuskänslighet

·       Muskelsmärtor

Vänligen kom ihåg att detta inte är en komplett lista av dokumenterade biverkningar – för en mer komplett översikt läs den officiella patientinformationen för Losec.

Källor:

 1. Mer om substansen – 1177 Vårdguiden
 2. Mer om medicinen – FASS