Lanzoprazol Krka är en medicin som ofta skrivs ut för behandling av ett antal matsmältningsproblem så som halsbränna, munsår och inflammerad matstrupe.  Medicinen kommer i form av kapslar och produceras av det farmaceutiska företaget Krka. Lansoprazol är en generisk version av Zoton, som inte längre säljs på apotek Sverige, men har samma aktiva ingrediens och kommer med samma fördelar och nackdelar. Det ger samma effektivitet och samma negativa effekter. Om du söker att köpa Lansopazol i Sverige kommer det i två olika doser – dock bör du komma ihåg att du behöver recept för att köpa ut något av dem så läkare kommer med största sannolikhet att rekommendera den exakta dosen, baserat på allvarligheten i dina symptom.

Information på den här sidan:

Hur behandlar Lansprazol halsbränna?

Halsbränna är ett tillstånd som karaktäriseras av att magssaften kommer upp i svalget1. Det är känt inom det medicniska samfundet som gastrosofageal refluxsjukdom, körkortat GERD, och kan lätt identifieras av en karaktäristisk brännande sensation i bröstet och halsen som ackompanjeras med en obehaglig smak i munnen samt svårighet att svälja mat.

Det här tillståndet orsakas av att matstrupsfinktern, en cirkel av muskler som fungerar som en portal från matstrupen till magen, misslyckas med att stängas helt, vilket tillåter magsaften att komma ut ur magen och in i matstrupen, iblan hela vägen till munnen.

Lansoprazol innehåller en substans som verkar för att avhjälpa det här tillståndet genom att hindra aktiviteten av så kallade protonpumpar, en specialiserad del av magbeklädnaden som ansvarar för att producera magsaft. Genom att minska deras aktivitet kan mediciner också minska totala nivåerna av magsafter vilket minskar intensiteten som halsbrännan uppstår i samt andra GERD-symtom, liknande andra mediciner på marknaden så som Zantac.

Kan jag köpa Lansoprazol online i Sverige?

Ja, du kan köpra Lansoprazol krka online i Sverige via virtuella apotek. Du behöver dock ett giltigt recept för att kunna köpa en burk, vare sig du hämtar ut det i butik eller beställer det online. Patienter som söker att förnya ditt recept och köpa Lansoprazol online istället för i apotekets butik, kommer du att behöva ge bevis för att du tidigare har haft ett recept eller påbörja processen från början. Din läkare kommer att fråga dig om din hälsoprofil så att denna kan avgöra din lämplighet för Lanzoprazol krka.

Om det istället är första gången du köper Lansoprazol kommer du första att behöva skaffa ett recept. Detta är relativt enkelt att få tag på. Du kommer att behöva undergå en konsultation med en läkare – vanligtvis sker detta antingen via en specialiserad chattapp eller genom att fylla i ett detaljerat och personanpassat medicinsk formulär. Läkaren kommer att använda den här informationen för att avgöra din lämplighet för att använda det här läkemedlet. Om allt är som det ska kommer ett recept att skrivas ut och går att använda direkt online för att skickas så snart som möjligt samt i ditt lokala apotek.

Hur används Lansoprazol?

För att försäkra sig om de bästa resultaten när du använder Lansoprazol är det viktigt att noga följa instruktionerna som personen som skriver ut dina mediciner ger dig. Genom att göra det kan du optimisera effektiviteten av Lanzoprazol och samtidigt minska risken av att uppleva biverkningar. Om du har några funderingar eller frågor bör du tala med din läkare eller sjukvårdsupplysningen innan du påbörjar behandlingen. Slutligen, om du behöver en snabb uppfriskning av minnet bör du alltid se till patientinformationen som kommer med varje paket av Lansoprazol2.

Några av de mer generella riktlinjerna är som följer:

 • Följ alltid instruktioner noggrannt
 • För behandling av halsbränna är det vanligaste dosen en tablett om dagen under fyra veckor
 • För behandling av magsår eller om den skall tas tillsammans med antibiotika, så kan dosen anpassas
 • Svälj dina kapslar hela, med vatten
 • Lansoprazol är mer effektivt när det tas minst en halvtimma innan du äter
 • Du är rekommenderad att ta tabletterna ungefär samma tid varje dag, föredömeligt är om morgonen
 • Om du har ordinerats en dos på två tabletter kan du ta en om morgonen och en på kvällen
 • Överskrid inte den ordinerade dosen av kapslar
 • Om du glömmer en dog kan du ta den så snart du kommer ihåg, förutsatt att det är åtminstone ett par timmar fram till nästa
 • Om du snart ska ta nästa dos och du kommer på att du har glömt en dos, kompensera inte genom att ta en dubbel dos – hoppa istället över den missade dosen och fortsät behandling som vanligt

Kom ihåg att punkterna som skrivits ut här inte är en komplett guide, utan snarare en illustration som kan hjälpa dig att få en idé om hur en behandling med Lansoprazol kan se ut.

Finns det några biverkningar med Lansoprazol?

Som är fallet med alla receptbelagda mediciner så kommer Lansprazol med ett antal vanliga och mindre vanliga biverkningar. Det är rekommenderat att bekanta sig med dessa innan du påbörjar behandlingen så att du lätt kan skilja på en biverkning som kräver medicinsk vård och de som kan vara obehagliga men godartade.

Om du upptäcker några tecken eller symptom som indikerar en allvarlig allergisk reaktion eller angioödem bör du direkt kontakta din vårdcentral eller akut sjukvård.

Om man räknar biverkningarna genom hur ofta patienter upplever dem så kan vi rada upp dem som nedan:

Vanlgia (1 av 10 användare) Ovanliga (1 av 100 användare) Ovanliga (1 av 1000 användare)
·      Huvudvärk

·      Yrsel

·      Diarré

·      Gaser

·      Magsmärtor

·      Illamående

·      Muntorrhet

·      Uppstoppning

·      Hudutslag

·      Klåda

·      Trötthet

·       Depression

·       Ledsmärta

·       Muskelsmärta

·       Vätskeansamling

·       Förändringar i blodkroppar

·       Frakturer i höt, handled eller kotor

 

·       Feber

·       Rastlöshet

·       Förvirring

·       Hallucinationer

·       Sömnsvårigheter

·       Vertigo

·       Smakförändringar

·       Njurproblem

·       Candidainfektion

·       Bukspottskörtelsinfektion

·       Impotens

Vänligen kom ihåg att detta inte är en fullständig lista över alla dokumenterade biverkningar. För en mer inkludernade översikt, läs igenom den officiella patientinformationen som kommer som bipackssedel med varje förpackning Lansoprazol Krka. Om det här läkemedlet inte är lämpligt för dig kan du hitta alternativ i till exempel Losec och Nexium som du kan läsa om här och här.

Källor:

 1. Mer om tillståndet – 1177 Vårdguiden
 2. Patientinformation – FASS